ULOVLIG: Det er ikke lov å be arbeidssøkere om helseopplysninger, selv om det er frivillig å svare.

ULOVLIG: Det er ikke lov å be arbeidssøkere om helseopplysninger, selv om det er frivillig å svare.

Martin Guttormsen Slørdal

Ulovlig praksis:

Arbeidsgiver spør jobbsøkere om helsa

En arbeidsgiver i varehandelen ber jobbsøkere oppgi om de har helseplager, og hvor mye de har vært borte fra den forrige jobben.
24.11.2015
12:50
24.11.2015 12:50

lene.svenning@lomedia.no

Arbeidstilsynet reagerer på at en butikk ber arbeidssøkere fylle ut et skjema som blant annet dreier seg om helseopplysninger. HK-Nytt har fått innsyn i saken, men har ikke fått vite hvilken bedrift det dreier seg om.

Ulovlig

I egenerklæringen ble jobbsøkeren bedt om å svare på om hun eller han har eller har hatt problemer med rygg, nakke, skuldre, bena eller annet. Arbeidstilsynet viser til arbeidsmiljøloven (se faktaboks) som forbyr arbeidsgivere å innhente helseopplysninger fra arbeidssøkere, med mindre opplysningene er nødvendige for å utføre oppgavene som knyttes til stillingen. Det ser det ikke ut til å være i dette tilfellet, mener Arbeidstilsynet. «Spørsmålet omfatter store deler av kroppen. Det fremgår ikke som åpenbart at det foreligger en sammenheng mellom utføring av arbeid som butikkansatt og de opplysningene (bedriftens navn er sladdet) etterspør», skriver tilsynet.

Mye syk?

I egenerklæringen blir jobbsøkere også spurt om hvor mange sykefraværsdager vedkommende har hatt de siste to årene, og om hva årsaken til sykefraværet var. Arbeidstilsynet slår fast at å stille spørsmål om tidligere sykefravær ikke er lov.

Hul frivillighet

Det var frivillig å svare på spørreskjemaet arbeidssøkeren fikk forelagt. Det gjør det ikke mindre forbudt. Arbeidstilsynet mener at det kan stilles spørsmål om frivilligheten er reell, all den tid styrkeforholdet mellom arbeidssøker og arbeidsgiver ikke er jevnbyrdig.

Ikke vanlig praksis

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke avviser at det er vanlig å be jobbsøkere om helseopplysninger i varehandelen.

– Nå kjenner ikke jeg denne konkrete saken, men generelt er det som beskrives her, ikke vanlig praksis. Loven stiller strenge krav, og det skal mye til før det er adgang til å innhente helseopplysninger ved en ansettelse, sier Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke.

Blyverket opplyser om at dette er en viktig del av den opplæringen i arbeidsmiljøloven som Virke tilbyr sine medlemmer.

Heller ikke Handel og Kontor er kjent med arbeidsgivere som ber om helseopplysninger fra arbeidssøkere.

Dette sier loven:

Ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 9-3 heter det at: «Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.»

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

24.11.2015
12:50
24.11.2015 12:50

Dette sier loven:

Ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 9-3 heter det at: «Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.»