SIKRER SEG: Ansatte opplever færre ran enn tidligere. Bedre pengehåndtering er en av grunnene.

SIKRER SEG: Ansatte opplever færre ran enn tidligere. Bedre pengehåndtering er en av grunnene.

Martin Guttormsen Slørdal

Antall ran fortsetter å gå ned

Færre kontanter i kassene og bruk av lukkede pengesystemer er to hovedårsaker.
01.12.2015
14:53
01.12.2015 14:53

martin.slordal@lomedia.no

Det er begått 49 ran mot kiosker, bensinstasjoner og butikker hittil i år. Det er 27 færre enn på samme tid i fjor.

Ikke noe hvileskjær

Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke, mener at nedgangen skyldes flere forhold. Han skriver i en e-post til HK-Nytt at det er mindre penger i kassene fordi butikkene bruker lukkede pengesystemer. Bjerke nevner også at bedre kvalitet på videoovervåking og politiets relativt høye oppklaringsprosent på ran, virker forebyggende.

Bjerke understreker at det fortsatt er viktig at butikkene driver forebyggende arbeid for å sikre seg mot ran.

– Det viktigste er å ha orden og oversikt i butikken. Det må være gode rutiner for åpning og stenging, og håndtering av kontanter. De ansatte må læres opp i rutiner og helst ha et ransforebyggende kurs, understreker han.

Anbefaler debrief

Alle bedrifter som er medlemmer av Virke har tilgang til en ettervernsordning dersom de blir utsatt for ran.

Thor Martin Bjerke mener at alle som opplever ran bør benytte seg av tilbudet.

– Det kan komme senvirkninger etter et ran, selv om vedkommende føler seg ok, skriver Bjerke.

Alle må kurses

Handel og Kontor gjennomførte i 2014 en spørreundersøkelse om ran, trusler og vold på arbeidsplassen. Her oppgir kun 20 prosent av HK-medlemmene at de har hatt/jevnlig har ranskurs på arbeidsplassen.

Børje Furunes, organisasjonssekretær i Handel og Kontor, mener tallet er for lavt, og at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at sikkerheten til de ansatte blir ivaretatt.

– Det er viktig at arbeidsgiver sammen med de ansatte har en årlig risikovurdering av hvordan de kan sikre seg best mulig mot ran. Alle butikker i ransutsatte områder burde gjennomføre ransforebyggende kurs, sier Furunes til HK-Nytt.

01.12.2015
14:53
01.12.2015 14:53