Katharina Dale Håkonsen" />

Wildricht vil ha en fulltidskontrakt. Zara svarer med å lyse ut 45 deltidsstillinger

I fire år har trebarnsmora Wildricht Nilsson (31) jobbet deltid i klesbutikken Zara i Bogstadveien i Oslo. Like lenge har hun bedt om en fulltidskontrakt.
TAR KAMPEN: Tillitsvalgt Wildricht Nilsson kjemper for større stillingsbrøker til de ansatte i Zara Bogstadveien.

TAR KAMPEN: Tillitsvalgt Wildricht Nilsson kjemper for større stillingsbrøker til de ansatte i Zara Bogstadveien.

André Kjernsli

katharina@lomedia.no

– Det er urettferdig. Zara bør gi de deltidsansatte som vil jobbe mer, spesielt de med lang ansiennitet, en større stillingsprosent istedenfor å utlyse nye stillinger, sier hovedtillitsvalgt Wildricht Nilsson (31) ved Zara Bogstadveien i Oslo.

Midt i august lyste klesbutikken ut ti nye deltidsstillinger på tolv timer. Det kommer ikke fram av annonsene om det er tolv timer i uka eller måneden. Også Zara-filialene i Stavanger, Kristiansand, Sandvika og Karl Johan søker etter folk. Til sammen 45 deltidsstillinger er ledige i kjeden.

HK-Nytt har også skrevet om en tidligere butikksjef som mener at småkontraktene bare er tull.

Zara-ansatte vil jobbe mer

Wildricht Nilsson har arbeidet i klesbutikken i fire år. Hun startet med en kontrakt på seks timer i uka, så fikk hun en kontrakt på tolv timer i uka. Nå sier kontrakten hennes 25 timer i uka. Men 31-åringen jobber ofte fulltid. Selv om trebarnsmora misliker at filialen søker etter deltidsansatte, har hun også forståelse for at Zara ansetter flere folk for å dekke vakter ved sykdom.

Nilsson er en av veldig mange som jobber ufrivillig deltid i Norge. Nesten halvparten – 46 prosent – av ansatte som arbeider deltid i varehandelen har ikke valgt det selv, viser en fersk rapport fra Tankesmien Agenda hvor 9.000 medlemmer i Handel og Kontor (HK) har deltatt.

– De aller fleste deltidsansatte i Zara vil helst ha en kontrakt på 30 timer i uka eller en fulltidskontrakt, sier Nilsson.

Har tre jobber

Wildricht Nilsson forteller at mange kolleger ikke tør å la seg intervjue av HK-Nytt. De er redde for at arbeidsgiveren ikke vil tilby dem ekstra timer eller gi dem mulighet til å gjøre karriere i Zara. Av totalt 73 ansatte i Zara Bogstadveien, er 52 ansatt i deltidsstillinger, ifølge den tillitsvalgte.

Butikkmedarbeider og nestleder i HK-klubben Ashiraf Ssaku (23) er ikke redd for å snakke med media. Har har jobbet i Zara i litt over et år i en kontrakt på seks timer i uka. I tillegg arbeider han som støttepedagog i en barnehage og som barsjef i en fulltidsstilling på et utested.

– Jeg har tre jobber for å sikre meg økonomisk, sier Ssaku.

STÅR PÅ: Ashiraf Ssaku har tre jobber for å klare seg økonomisk.

STÅR PÅ: Ashiraf Ssaku har tre jobber for å klare seg økonomisk.

Katharina Dale Håkonsen

Før ønsket 23-åringen å øke stillingsprosenten i jobben i Zara. Han jobbet ofte mer enn seks timer i uka. Da han ba ledelsen om en større kontrakt i henhold til antall timer han hadde jobbet de siste månedene, fikk han beskjed om at slike kontrakter gis til ansatte etter ansiennitet, forteller han.

– Jeg tror ikke det er sunt for meg å satse på en karriere i Zara. Nå kjemper jeg for HK-medlemmene som ikke har andre alternativ enn Zara-jobben, sier den tillitsvalgte.

Krever høyere stilling

Før sommeren sendte 20 deltidsansatte i Zara Bogstadveien e-poster til butikksjefen og krevde større stillingsprosenter. De som fikk svar, fikk avslag. Resten hørte ikke fra ledelsen i det hele tatt, forteller Ashiraf Ssaku.

Deltidsansatte som de siste tolv måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, står det i arbeidsmiljøloven.

Weronika Marek (39) har krevd en større stilling. Hun har ti års fartstid i Zara Bogstadveien. 39-åringen har en kontrakt på 25 timer i uka, men jobber ofte 30 timer eller mer. Marek ble overrasket da hun fant ut at arbeidsgiveren søker etter tolv nye deltidsansatte.

– Det er respektløst. Vi er mange som har jobbet her lenge og som ønsker større kontrakter, sier Marek.

Zara-ansatte Anna ble sint da hun hørte om stillingsutlysningene. Hun har arbeidet i klesbutikken i litt over ett år, hele tiden med en kontrakt på seks timer i uka.

– Jeg vil ha en større stilling. Når jeg spør sjefen om det, får jeg høre at jeg må vente, sier Anna som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk.

Ifølge tariffavtalen mellom HK og Virke som gjelder for Zara Bogstadveien, har også deltidsansatte fortrinnsrett til å utvide sin arbeidstid når bedriften har behov for mer arbeidskraft.

Vil jobbe mer

Bianca Preda (30) flyttet til Norge fra Romania for fire år siden og begynte straks å arbeide i Zara Bogstadveien. Det første halvannet året hadde hun en kontrakt på seks timer i uka, men arbeidet ofte mer. Så økte kontrakten hennes gradvis til 12 timer og 20 timer i uka. Det siste året har hun hatt en kontrakt på 25 timer i uka.

– Jeg vil helst jobbe 30 timer i uka. Jeg har ryggproblemer og vil ikke jobbe fulltid fordi jeg må trene ryggen min hver dag for å ta vare på helsa mi, sier Preda.

30-åringen mener ryggsmertene kommer av arbeidsoppgavene i Zara. Hun jobber på lageret og må ofte løfte og bære tunge esker og søppel. Noen av dem veier 10–15 kilo. Hun forteller at «alle» i Zara har ryggproblemer.

– Det er umulig å jobbe i Zara og ikke få vondt i ryggen. Vi er alltid for få folk på jobb. I dag skulle vi, ifølge arbeidsplanen, vært tolv personer på jobb. Men vi var bare fire. Da blir det bare stress, sier Preda.

Stress, høyt arbeidspress og få ansatte på jobb kjennetegner arbeidshverdagen i Zara, ifølge de tillitsvalgte.

Ikke nok med at de ansatte gjerne skulle hatt høyere stillingsbrøker i kontraktene sine. Vaktplanen får de på sms et par dager før de skal på jobb, forteller de ansatte. Dette skjer stikk i strid med tariffavtalen mellom HK og Virke som gjelder for Zara-ansatte i filialen i Bogstadveien. Butikkmedarbeidere skal nemlig få vaktlista fire uker før de skal jobbe, og eventuelle endringer skal diskuteres med tillitsvalgt.

Zara: Vi følger loven

HK-Nytt har sendt Inditex, som eier Zara, en epost med spørsmål om hvorfor Zara utlyser deltidsjobber når de har ansatte som ønsker kontrakter med større stillingsprosenter. Presseavdelingen i Inditex svarer at de legger vekt på å ha nok folk på jobb.

– Ansattes vaktlister er organisert i samsvar med arbeidstidsreglene i lover og relevante arbeidsavtaler. Fordelingen av arbeidstimer i butikkene er gjort for å sikre at vi oppfyller alle disse avtalte kravene. Innenfor denne rammen bestreber Zara seg for å opprette så mange heltidsstillinger som arbeidsmengden og regelverket tillater, skriver Inditex.

Den spanske kleskjeden understreker at de følger tariffavtalen med Virke og HK.

– Dersom deltidsansatte ønsker å jobbe flere timer i henhold til denne avtalen, vil den ansatte med høyest ansiennitet bli foretrukket, skriver Inditex.

– Ansatte er en viktig del av Zaras virksomhet. Av denne grunn overvåker vi hele tiden de lokale behovene for å sikre at vi støtter våre ansatte på riktig måte, skriver selskapet.

Inditex er også forelagt påstandene om at det er stressende å jobbe i Zara og at det umulig å arbeide i Zara uten å få vondt i ryggen. Dette har de ikke svart på.

Gleder seg over lovforslaget

Like før sommeren la regjeringen fram et lovforslag som skal gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å ansette personer i deltidsstillinger. Arbeidsgiver må dokumentere behovet for deltidsansatte og drøfte det med tillitsvalgte. Til høsten skal Stortinget stemme over forslaget.

– Blir loven vedtatt, har ikke Zara en grunn til ikke å gi oss fulltidskontrakter. Selv om Zara er et internasjonalt selskap må de følge de norske lovene, sier Wildricht Nilsson.

En prosent stilling: Teknikmagasinet tilbyr 24 minutters stilling til toppselger

Mye lest: Zara-ansatte Ida Marie og Alejandra kjempet fram fri på påskeaften for 400 ansatte

Dette sier loven om deltid

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Kilde: Arbeidsmiljøloven § 14–3 og § 14–4.

Dette sier loven om deltid

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Kilde: Arbeidsmiljøloven § 14–3 og § 14–4.