JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arbeidsminister Marte Mjøs Persen mener at produktiviteten i arbeidslivet vil bli bedre hvis flere jobber heltid.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen mener at produktiviteten i arbeidslivet vil bli bedre hvis flere jobber heltid.

Martin Guttormsen Slørdal

Ufrivillig deltid

Lovforslag vil gjøre det vanskeligere å ansette folk i deltidsstillinger

Regjeringen vil at arbeidsgivere som skal ansette i deltidsstillinger må dokumentere behovet og drøfte behovet med tillitsvalgte.
17.06.2022
12:13
17.06.2022 12:13

torgny@lomedia.no

Regjeringen legger i dag fram et forslag som skal gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere som vil ansette personer i deltidsstillinger.

Først og fremst ønsker regjeringen at loven skal slå fast at heltid er normalen i arbeidslivet.

Krav om dokumentasjon

Arbeidsgivere som utlyser deltidsstillinger, må dokumentere at det er behov for å ansette personer på deltid. Det blir også innført en plikt for arbeidsgivere til å drøfte behovet for deltid med de tillitsvalgte.

I lovforslaget heter det også at ansatte i deltidsstillinger har fortrinnsrett til hele eller større stillinger i stedet for at arbeidsgiveren skaffer seg arbeidskraft via innleie.

Hvis det er behov for ekstravakter, skal ansatte i deltidsstillinger få tilbud om disse vaktene. Det betyr at hvis en virksomhet bruker tilkallingsvikarer, skal de fast ansatte tilbys disse vaktene før en ringer etter vikarhjelp.

Les også: Regjeringen vil lovfeste retten til hele stillinger – Shabaz øyner håp

Må tenke seg om

– Vi gjør dette for å gi arbeidstakere mer makt over hverdagen sin, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen til FriFagbevegelse. Hun sier at nå må arbeidsgiverne tenke seg om før de ansetter personer i deltidsstillinger.

– Problemet er de som ufrivillig må jobbe deltid, de som jakter ekstravakter og må leve med telefonen i hånden for å skaffe seg mer jobb, sier arbeidsministeren.

Det er spesielt kvinner som arbeider deltid. Blant pleiemedarbeidere i kommunene er det hele 91 prosent som arbeider i en deltidsstilling. I varehandelen er har mer enn hver tredje ansatt deltidsstilling. Av ansatte i hotell- og restaurant er omtrent halvparten ansatte i deltidsstillinger.

Opprettholde inntektsforskjeller

Arbeidsministeren mener at det vil bedre produktiviteten i arbeidslivet hvis flere arbeider heltid. Hun peker også på at nå som det er mangel på arbeidskraft, er det viktig å utnytte arbeidsstyrken bedre. Det vil en gjøre hvis det er flere som jobber heltid.

– En heltidskultur vil også bidra til å øke likestillingen i arbeidslivet. Det er flere kvinner enn menn som jobber deltid. Dette er med på å opprettholde tradisjonelle kjønnsroller og inntektsforskjeller mellom kjønnene, sier Persen.

De forslagene som nå fremmes, er i tråd med de forslagene som regjeringen har hatt ute på høring. I høringsrunden har fagbevegelsen i all hovedsak støttet forslagene.

Kommentar: «Heltid må være hovedregelen»

NHO skeptisk

Fra arbeidsgiversiden har det vært mer skepsis. NHO skriver i sitt høringssvar at de støtter intensjonen om å sette fokus på økt heltidsandel. Men arbeidsgiverne mener at lovfesting ikke er det rette tiltaket. Tiltakene bør settes in i hver enkelt bransje der det er behov.

De viser også til at plikt til å dokumentere et deltidsbehov, og plikt til å drøfte bruk av deltid med de tillitsvalgte er administrativt tyngende. NHO støtter heller ikke å utvide fortrinnsretten.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener tiltakene som nå foreslås først og fremst vil påføre næringslivet unødige kostnader i forbindelse med de nye skriftlige dokumentasjonskravene rundt deltidsbruk og utvidet drøftingskrav med de tillitsvalgte.

Fremme heltidskultur

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen understreker at forslagene ikke skal hindre de som ønsker å jobbe deltid, å fortsette i sine deltidsstillinger.

– Disse forslagene skal først og fremst være med på å fremme en heltidskultur. Slik kan vi oppnå økt likestilling i arbeidslivet.

Forslagene som regjeringen nå fremmer, kommer til behandling i Stortinget i løpet av høsten.

LES OGSÅ: Monica får ikke ekstrapensjonen AFP fordi hun jobber deltid

17.06.2022
12:13
17.06.2022 12:13