JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Taxfree-ansatte får økt tjenestepensjon – hvis alt går bra

HK-klubben fikk gjennomslag for dette og flere andre krav i lokale lønnsforhandlinger.
FORNØYD: – Stadig flere av medlemmene er opptatt av pensjon. Det forteller nestleder Nina Binderø i HK-klubben i TRN. Nå skal  tjenestepensjonen i bedriften økes.

FORNØYD: – Stadig flere av medlemmene er opptatt av pensjon. Det forteller nestleder Nina Binderø i HK-klubben i TRN. Nå skal tjenestepensjonen i bedriften økes.

Martin Guttormsen Slørdal

lene.svenning@lomedia.no

De tillitsvalgte i taxfree-bedriften Travel Retail Norway (TRN) har gjennomført lokale lønnsforhandlinger. Det har gitt resultater: Partene er enige om at målet er å øke de ansattes tjenestepensjon skal øke fra 3 til 5 prosent av lønna innen utgangen av 2026.

– Det er en seier for oss å få til dette. Flere og flere av medlemmene våre har blitt bevisst på hvor viktig det er med pensjon og er usikre på hvor mye de penger de vil sitte igjen med som pensjonister. Å få på plass dette kravet er viktig, sier Nina Binderø, nestleder i HK-klubben i TRN.

Avtalen er imidlertid ikke bindende, partene har en felles intensjon om at tjenestepensjonen skal bli på 5 prosent.

– Vi er enige om at det er det vi ønsker, men hvis vi er nær konkurs, blir det ikke sånn. Vi kommer til å få det til, men hvis regjeringen fortsetter å hakke løs på taxfree-ordningen, får det konsekvenser for økonomien vår, sier HR- og kommunikasjonssjef Haakon Dagestad til HK-Nytt.

Han sikter blant annet til regjeringens forslag om å halvere den avgiftsfrie tobakkskvoten på taxfree.

Skal vurdere årlig økning

Klubben og ledelsen ved TRN skal forhandle om en gradvis økning i tjenestepensjonen hvert år fram til utgangen av 2026.

– Vi skal forhandle om det fra år til år, ut fra de fire kriteriene vi alltid legger til grunn; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Det er vanskelig å spå om det nå med økte utgifter og krig. Vi får vurdere det hvert år, sier Binderø.

Hun er likevel glad for at klubben og ledelsen er enige om at tjenestepensjonen skal øke til 5 prosent etter to tunge år hvor de aller fleste TRN-ansatte var permittert på grunn av pandemien.

Krise på krise

– Å leve med mange kriser på en gang er tøft for både ansatte og bedriften. Etter to år med pandemi, ser vi at klimakrise, krig, inflasjon og energikrise gjør økonomien uforutsigbar og sårbar, sier Binderø, som også er kritisk til forslaget om å halvere tobakkskvoten.

Det frykter altså både klubben og ledelsen vil gå ut over arbeidsplassene i TRN.

LES DENNE: Amir sørget for dobbel pensjonssparing for medlemmene

Handel og Kontor har godt over 300 medlemmer i bedriften. De jobber i taxfreebutikkene på flyplassene Gardermoen, Flesland, Værnes, Sola og Kjevik.

Alle bedrifter er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. De må minimum spare pensjon tilsvarende 2 prosent av lønna. Det er altfor lavt, mener HK og LO. På LO-kongressen i mai ble det vedtatt at den lovpålagte minstesatsen bør bli minst 4 prosent av lønna. Tjenestepensjonen kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden og eventuell avtalefeste pensjon (AFP).

MYE LEST: Butikkansatte i Meny får økt tjenestepensjon

Nye og bedre tillegg

HK-klubben stilte også krav om å få på plass et ekstra lønnstrinn. Det fikk de ikke gjennomslag for. Nina Binderø opplyser om at den økonomiske ramma i dette oppgjøret er på 3,83 prosent, høyere enn resultatet i frontfaget på 3,7 prosent.

Klubben fikk gjennomslag for forbedring og innføring av flere andre tillegg:

• Skotillegg: Alle ansatte hadde et tillegg på 40 kroner i måneden for å bruke egne sko på jobben. Det er endret til 80 øre per arbeidede time fra 1. april. Det utgjør 1.477 kroner i året for en heltidsansatt.

• Vasketillegg: Alle ansatte hadde et tillegg på 40 kroner i måneden for å vaske arbeidstøyet sitt hjemme. Det er endret til 52 øre per arbeidede time fra 1. november. For en heltidsansatt utgjør det 960 kroner i året. På grunn av høye strømutgifter var det viktig for klubben å øke vasketillegget.

• Telefontillegg: De ansatte må bruke sine egne telefoner i arbeidstida, blant annet for å bruke appen Workplace. Derfor får de nå 33 øre per arbeidede time fra og med 1. april. Det tilsvarer 600 kroner i året. Dette tillegget er helt nytt.

Lokale forhandlinger

• Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre reelle lokale forhandlinger.

• Klubben utpeker et forhandlingsutvalg.

• Forhandlingsutvalget må forberede seg godt og fremsette realistiske krav.

• Krav om forhandlingsmøte må leveres skriftlig.

• Arbeidsgiver skal ikke forhåndsbestemme eller diktere resultatet.

• Både tillitsvalgte og ledelse skal begrunne og dokumentere sine standpunkter.

• Det skal forhandles om lønn og fordeling av lønnstillegg. Det kan også forhandles om andre goder.

• Man må ikke bli enige om alt på første møte, det kan gjerne gjennomføres flere forhandlingsmøter.

• Både de ansattes representanter og ledelsen må forhandle med fullmakter, men partene bør likevel konferere med sine før de sier ja eller nei.

• Det skal alltid skrives protokoll fra forhandlingene, enten partene er enige eller ikke.

• Det er viktig å evaluere prosessen og forhandlingsresultatet.

Kilde: HKs hefte «Veileder for lokale forhandlinger»

Lokale forhandlinger

• Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre reelle lokale forhandlinger.

• Klubben utpeker et forhandlingsutvalg.

• Forhandlingsutvalget må forberede seg godt og fremsette realistiske krav.

• Krav om forhandlingsmøte må leveres skriftlig.

• Arbeidsgiver skal ikke forhåndsbestemme eller diktere resultatet.

• Både tillitsvalgte og ledelse skal begrunne og dokumentere sine standpunkter.

• Det skal forhandles om lønn og fordeling av lønnstillegg. Det kan også forhandles om andre goder.

• Man må ikke bli enige om alt på første møte, det kan gjerne gjennomføres flere forhandlingsmøter.

• Både de ansattes representanter og ledelsen må forhandle med fullmakter, men partene bør likevel konferere med sine før de sier ja eller nei.

• Det skal alltid skrives protokoll fra forhandlingene, enten partene er enige eller ikke.

• Det er viktig å evaluere prosessen og forhandlingsresultatet.

Kilde: HKs hefte «Veileder for lokale forhandlinger»