GA LITT: Permitteringsordningen utvides med én måned. Det var det arbeidsminister Røe Isaksen hadde å komme LO i møte med. (Bildet er tatt ved en tidligere anedning).

GA LITT: Permitteringsordningen utvides med én måned. Det var det arbeidsminister Røe Isaksen hadde å komme LO i møte med. (Bildet er tatt ved en tidligere anedning).

Leif Martin Kirknes

Dagpenger til permitterte og arbeidsløse:

Røe Isaksen snur – forlenger permitteringsordningen til 1. november

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ga seg på oppløpssiden. Permitteringsreglene forlenges med en måned. LO-lederen hadde håpet på mer tid, og er skuffet.
08.09.2021
18:01
08.09.2021 18:00

helge@lomedia.no

Onsdag troppet LO-leder Peggy Hessen Følsvik opp hos arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen for å finne en løsning for de 80.000 permitterte som kan miste jobben og få kutt i dagpengene fra 1. oktober.

LO-lederen hadde med seg et tydelig krav: Permitteringsreglene må forlenges så lenge krisen varer.

Stortingsvalg

LO-lederen fikk det nesten som hun ville. Nå forlenges krisetiltaket fram til 1. november.

Men når kalenderen har kommet så langt, kan det også ha kommet en ny regjering.

– Jeg skulle gjerne sett at ordningen ble utvidet til å gjelde for en lengre periode. De permitterte og ansatte har fortjent en større forutsigbarhet. Nå må de fortsatt leve med en usikkerhet. Men som sagt; en måned er bedre enn ingen ting, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Samtidig vet LO-lederen at det er mye som kan skje innen 1. november. Mandag er det som kjent stortingsvalg.

– Nå er det enda viktigere – hvis det er mulig – å bruke stemmeretten på mandag og stemme fram en ny regjering. Forhåpentligvis får vi både et nytt stortingsflertall og en ny regjering som vil jobbe med oss for å få på plass ordninger som varer så lenge krisen varer, mener LO-lederen.

Les også: Shahbaz har jobbet deltid i 13 år. Nå håper han at en lovendring kan gi ham full stilling

Presset

Arbeidsministeren har vært under stort press i denne saken. Rødt var først ute med å kreve at Stortinget må hasteinnkalles for å overkjøre regjeringen i saken, hvis ikke regjeringen utvider permitteringsordningen.

Det samme har Arbeiderpartiet gjort.

Torbjørn Røe Isaksen kjøpte seg imidlertid tid ved å innkalle til et møte med partene i arbeidslivet sist fredag.

Det møtet endte uten resultat – bortsett fra at det skulle snakkes sammen på nytt onsdag i en litt engere krets.

Statsråden har gitt klart uttrykk for at han ser store ulemper ved å forlenge ordningen hvis ikke jobben kommer tilbake når man tror.

Les også: Tone brøt sammen i gråt da hun ble permittert. Nå kan oppsigelsen være rett rundt hjørnet

Redd forsinkelser

– Det aller viktigste vi gjør nå er å sørge for at flere som står uten jobb har etterspurt kompetanse og kommet inn igjen i arbeidslivet. Utvidet permittering kan forsinke omstillinger og gjøre at det tar lengre tid før folk kommer tilbake til ordinært arbeid, uttalte Røe Isaksen til FriFagbevegelse etter fredagens møte.

Etter det FriFagbevegelse erfarer hadde han ikke endret syn da han tok imot NHO, LO, Virke, YS, Unio og Akademikerne onsdag.

Les også: HK truer med søksmål på vegne av Clas Brede Bråthen

Ga etter

NHO og Akademikerne har også gitt klart uttrykk for at de støtter statsråden – og er mot å forlenge permitteringsordningen. De viser blant annet til en «innlåsingseffekt», at de permitterte blir låst til jobber de ikke kan komme tilbake til.

Så ga imidlertid altså statsråden etter til slutt slik at de permitterte kan få en bitte liten pust i bakken. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er imidlertid klar på at hun hadde ønsket seg mer.

– Han var ikke villig til å gå lenger enn til 1. november. Det er uansett bedre enn ingen ting, sier Peggy Hessen Følsvik.

Lest denne? Bente (57) og kollegaene på Værnes kan miste jobben 1. oktober: – Dette er bare trist

Tøft for mange

LO-lederen understreker at deler av arbeidslivet fortsatt sliter, særlig reiselivsnæringen inkludert luftfarten. Før møtet med Isaksen aksjonerte LO og permitterte arbeidere utenfor Oslo lufthavn Gardermoen. Her var budskapet til LO-lederen klokkeklart:

– Mange av dere har det tøft nå. Likevel gir dere ikke opp. Jeg og hele LO-familien er stolte av dere, sa hun til de frammøtte.

– Da pandemien slo inn over landet i fjor, var dere blant de første som ble rammet av krisen. Og dere er nå noen av de siste som kommer ut av krisen. Til nå har vi i dette landet vært enige om at fellesskapet skal stille opp for dere, som har blitt rammet hardest av krisen, sa Peggy Hessen Følsvik.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen nå gir etter for press fra Rødt og fagbevegelsen.

– Nå må vi sikre at det blir et nytt politisk flertall som vil forlenge kriseordningene så lenge krisa varer. I tillegg må det politiske flertallet følge opp kravet fra Rødt om å forbedre sikkerhetsnettet ved blant annet å videreføre høyere sats på dagpenger og gi dagpenger til ansatte som har jobbet deltid. Det gjenstår fortsatt en kamp for varige forbedringer av dagpengeordningen, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Tatt for lang tid

– Rødt har vært klinkende klare fra dag en: Alle kriseordningene for de ledige må forlenges så lenge krisa varer. Rødt ba allerede i slutten av august presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget for å forlenge kriseordningene. Regjeringa har dratt beina etter seg hele veien, men har endelig sikra de kriserammede et absolutt minimum av trygghet de neste ukene, legger han til.

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, mener regjeringen nok en gang har blitt tvunget til å prioritere vanlig folk i krisepolitikken.

– Det er bra man har funnet en kortsiktig løsning som partene kan stille seg bak. Det er fortsatt en rekke spørsmål og ordninger som er uavklarte. Vi regner med at regjeringen fremmer et forslag til Stortinget hvor vi får behandlet helheten, sier Rigmor Aasrud til FriFagbevegelse.

– Dette er uansett bare en kortsiktig løsning, og viser hvor viktig det er at vi får et nytt stortingsflertall på mandag som kan jobbe med, og ikke mot vanlig arbeidsfolk, legger hun til.

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, mener regjeringen gjennom hele denne krisen har halt ut tiden.

– Derfor har fagbevegelsen sammen med opposisjonen tatt kampen for å trygge inntekten til permitterte og arbeidsledige. Nå har det hele politiske Norge utenom regjeringen selv, bedt om handling over lang tid. SV er glad vi endelig har fått gjennomslag for å forlenge permitteringsordningen, slik vi har krevd lenge. Men resultatet er ikke godt nok, ordningene må forlenges så lenge det er behov for det. Nå var det rett før vi trakk i nødbremsen og samlet Stortinget, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

08.09.2021
18:01
08.09.2021 18:00