JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidstider:

HK jubler: Fikk stoppet søndagsåpen butikk i Vinje

Bygda Vinje burde bli et typisk turiststed med søndagsåpne butikker, mente politikerne i Voss. Slik gikk det ikke.
Denne Joker-butikken sendte en søknad til kommunen om å få lov til å holde søndagsåpent. Kommunen søkte Statsforvalteren, men det endte med avslag.

Denne Joker-butikken sendte en søknad til kommunen om å få lov til å holde søndagsåpent. Kommunen søkte Statsforvalteren, men det endte med avslag.

Per Backer

katharina@lomedia.no

– Det er bare en butikk i et veikryss, sier Jan Sivertsen.

Kontorlederen i Handel og Kontor (HK) region Vest er sikker i sin sak: Vinje i Voss herad er ikke et typisk turiststed med søndagsåpne butikker.

For i hovedsak skal butikker være stengt på søndager, ifølge helligdagsloven. Men det fins unntak. Statsforvalteren kan definere et område som et typisk turiststed og tillate søndagsåpne butikker.

HK-Nytts kartlegging viser at én av tre kommuner er typiske turiststeder.

Kommunen fikk nei

Det er kommunene som søker Statsforvalteren om å bli typiske turiststeder. I november sendte Voss herad en slik søknad til Statsforvalteren i Vestland. I søknad argumenterte heradet for at Vinje burde bli et typisk turiststed fordi Joker Vossestrand ønsker å være «ein attraktiv butikk for alle «på veg til fjells»».

Men det holdt ikke. 19. mars kom svaret. Statsforvalteren avslo søknaden. 

Et viktig prinsipp for å bli et typisk turiststed er at salget i hovedsak skjer til turister. Det er ikke tilfelle for Joker Vossestrand, mener Statsforvalteren.

Kundene er lokalbefolkningen

Før Statsforvalteren bestemte seg, var saken ute på høring. Jan Sivertsen i HK svarte på høringen. Han har tidligere erfart at Statsforvalteren har lyttet til forbundet.

I høringssvaret vektlegger Sivertsen at Joker Vossestrand ikke er avhengig av salg til de tilreisende.

– Butikkens årlige totalomsetning er på 31 millioner. Om en trekker fra salget i vinterferien, påsken, sommerferien og høstferien, omsatte den for om lag 28 millioner kroner. Det viser at kundene deres i hovedsak er lokalbefolkningen, sier Sivertsen.

I avslaget henviser Statsforvalteren til HKs regnstykke og argumentasjon.

Hvilke steder i Norge er et «typisk turiststed» med søndagsåpne butikker? Sjekk kartet.

HK fryktet for konsekvensene

Jan Sivertsen kaller avslaget en seier. Han har lest søknaden fra kommunen.

– Den var tynn. Hadde Statsforvalteren godkjent dette som et typisk turiststed, ville de lagt lista veldig lavt, sier han. 

– Avslaget viser at vår stemme blir hørt og at Statsforvalteren tar oss på alvor, sier Jan Sivertsen i HK.

– Avslaget viser at vår stemme blir hørt og at Statsforvalteren tar oss på alvor, sier Jan Sivertsen i HK.

Roy Ervin Solstad

Sivertsen var redd for at et eventuelt godkjentstempel ville skapt presedens og at andre kommuner med like «tynne søknader» ville fått ja fra Statsforvalteren. 

– Det er et utall antall butikker som ligger langs en riksvei, en europavei eller på vei til fjells. Om alle disse stedene hadde blitt typiske turiststeder, ville hele Norge vært søndagsåpent, sier han. 

Les denne: Voss kan bli søndagsåpent. Det misliker småbarnsmor og butikkmedarbeider Ingeborg

Si deres mening

Etter valget i høst har Høyre overtatt ordførerkontoret i mange kommuner. Det har skapt bekymring i HK for at det vil komme flere søknader til Statsforvalterne fra kommuner som vil bli typiske turiststeder.

I Oslo er det høyrestyrte byrådet i gang med en slik søknad.

Jan Sivertsen oppfordrer regionskontorene og tillitsvalgte i HK til å bruke muligheten til å svare på høringene og si sin mening.

– Dette tilfellet viser at vår stemme ble hørt og at statsforvalteren tar oss på alvor. Det bekrefter også viktigheten av å komme med godt begrunnede høringssvar, sier Sivertsen.

Ansatte vil ha søndagsåpent butikk

Tillitsvalgt Brit Iren Tveite ved Joker Vossestrand er imidlertid misfornøyd med avslaget fra Statsforvalteren. Hun har ikke noe imot å jobbe på søndager og ønsker en søndagsåpen butikk.

– Det er helt greit for medlemmene. Vi gjør det gjerne for å beholde jobbene våre, sier Tveite til HK-Nytt.

Den tillitsvalgte er vant til å jobbe den sjuende dagen i uka. Hun arbeidet tidligere på en døgnåpen bensinstasjon og i hotellbransjen.

– Det fine med å jobbe på søndager er at vi har fri en hverdag og kan ordne ting som må gjøres på ukedagene, sier hun.

Hadde Vinje blitt et typisk turiststed, ville ikke de ansatte vært nødt til å jobbe hver søndag, ifølge Tveite.

– Vi hadde måttet jobbe hver sjette søndag, sier den tillitsvalgte.

Les denne: Sånn kan du kvitte deg med søndagsåpne butikker

Hva er et typisk turiststed?

• Mindre steder med få fastboende og mange tilreisende hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister.

• Et kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turistene for å få det til å gå rundt.

• Mange butikker i byer og på større steder kan oppleve større omsetning i turistsesongen, men denne økningen kan neppe sies å være så vesentlig at det begrunner unntak fra helligdagsloven.

Kilde: Fra forarbeidene til Ot.prp. nr. 75 (1996–97)

Hva er et typisk turiststed?

• Mindre steder med få fastboende og mange tilreisende hvor salget i perioder hovedsakelig skjer til turister.

• Et kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turistene for å få det til å gå rundt.

• Mange butikker i byer og på større steder kan oppleve større omsetning i turistsesongen, men denne økningen kan neppe sies å være så vesentlig at det begrunner unntak fra helligdagsloven.

Kilde: Fra forarbeidene til Ot.prp. nr. 75 (1996–97)