Lene Svenning" />
LENGE SIDEN SIST: Det er fem år siden forrige landsmøtet. Eller, landsmøtet begynte strengt tatt digitalt i januar 2021, og har en veldig lang pause fram til 15. oktober.

LENGE SIDEN SIST: Det er fem år siden forrige landsmøtet. Eller, landsmøtet begynte strengt tatt digitalt i januar 2021, og har en veldig lang pause fram til 15. oktober.

Martin Guttormsen Slørdal

HKs landsmøte:

Her er de viktigste sakene på HKs landsmøte

Fredag 15. oktober åpner HKs landsmøte – ett år forsinket på grunn av pandemien. Det er ventet mest diskusjon om aldersgrenser, kontingent og EØS.
08.10.2021
09:18
08.10.2021 09:21

lene.svenning@lomedia.no

Endelig kan Handel og Kontor avholde andre del av landsmøtet sitt – bank i bordet. 15.-18. oktober møtes de 250 delegatene på Folkets Hus i Oslo. Landsmøtet skulle ha vært avholdt i september 2020, men ble utsatt til januar 2021 på grunn av pandemien. Det viste seg å være altfor tidlig. Landsmøtet startet likevel opp i januar, digitalt og bare én dag, nok til å få valgt en ny ledelse. Nå i oktober skal altså del to av landsmøtet avholdes - fysisk og i én sal.

Les også: Her er HKs nye ledelse

392 forslag er sendt inn fra de ulike regionene og skal behandles på landsmøtet. Delegasjonene har tatt opp tråden fra i fjor og forberedt seg godt, meldes det.

Les også: Coop Extra utvider åpningstida. Tillitsvalgte synes de har lite de skal ha sagt

Maks tolv år som forbundsleder?

En rekke forslag handler om de tre toppvervene i HK. I dag kan ingen over 62 år velges til HKs ledelse. Flere regioner har sendt inn forslag om å endre denne grensa, til 64 år, 65 år og til 66 år. To regioner har foreslått å begrense hvor lenge man kan sitte i forbundsledelsen til tre landsmøteperioder. Den ene regionen har foreslått at begrensingen skal gjelde forbundslederen, mens en annen region har foreslått at det skal gjelde både leder og nestledere. Et flertall i forbundsstyret stiller seg bak forslaget om at HKs leder ikke kan inneha posisjonen i mer enn tre landsmøteperioder – tolv år. John Thomas Suhr tok dissens – han vil at den samme periodebegrensningen skal gjelde alle tre i ledelsen, og at aldersgrensa på 62 år skal bestå.

Etter det HK-Nytt kjenner til har ingen andre LO-forbund har en slik periodebegrensing.

Hvor gammel er en ungdom?

Flere regioner har sendt inn forslag om å endre grensa for hva som defineres som ungdom i HK, fra 30 til 35 år. Det får betydning blant annet for hvem som er en del av HK Ung, og hvem som kan sitte i regionenes ungdomsgrupper og det nasjonale ungdomsrådet. Forbundsstyret har vendt tommelen ned for å endre grensa. 30 år får holde, mener styret.

Les også: Elkjøp snur og gir alle ansatte like lønns- og bonusordninger

Pensjonistkontingent

Flere regioner har foreslått å innføre en egen pensjonistkontingent. I dag betaler pensjonister bare forsikringskontingenten på 177 kroner i måneden – pensjonister over 75 år slipper også den. Forbundsstyret stiller seg bak forslaget om å innføre en egen pensjonistkontingent. Hvor mye den skal koste, sier forslagene ikke noe om.

EØS-spørsmålet

Forlagene handler ikke bare om endringer i vedtektene, mange handler også om hva HK skal mene i ulike politiske spørsmål.

Hva HK skal mene om Norges tilknytning til EØS er en gjenganger på HKs landsmøter. Også denne gangen blir det et tema. Landsmøtet i 2016 vedtok at «HK vil støtte nye forhandlinger med EU med tanke på å framforhandle en ny og bedre EØS-avtale». Forslaget fra region Øst er mer kritisk til EØS enn som så. Forbundsstyret vil sende forslaget til redaksjonskomiteen på landsmøtet.

Les også: 135.000 er lavtlønte i varehandelen. Slik vil tidligere HK-leder slå ned på fagforeningsknusing

08.10.2021
09:18
08.10.2021 09:21