ALLTID HK: Anita Steinkjer har vært HK-medlem i mange år, både på sin gamle og nye arbeidsplass.

ALLTID HK: Anita Steinkjer har vært HK-medlem i mange år, både på sin gamle og nye arbeidsplass.

Erlend Angelo

– Hvor ble du av, HK?

Anita Steinkjer gikk fra hjørnesteinbedriften i Verdal til et belgisk selskap. HK-medlemskapet har hun beholdt, men miljøet er borte.
07.12.2018
15:01
11.12.2018 11:22

VERDAL:

Anita Steinkjer er HMS- og kvalitetsansvarlig i Sarens, en bedrift som selger krantjenester og transport av svære moduler i olje- og gassindustrien. Sarens Norge holder til på Verdal, mens hovedkontoret ligger i Belgia. Her i huset er de nå åtte ansatte, mens basen for de elleve kollegene som sendes rundt i verden for å utføre oppdrag, ligger i nabobyen Steinkjer. En av kundene til Sarens er hjørnesteinsbedriften Kværner Verdal. Det var også Anita Steinkjers arbeidsplass i 23 år, før hun for ni år siden nærmest gikk over gata til Sarens. Hun synes hun var blitt for mye «potet», at arbeidsoppgavene hennes var for mangfoldige. Nå skulle hun få muligheten til å fordype seg i ett felt. Men etter flere runder med nedbemanning i Sarens, har hun endt opp på samme viset, synes hun. I tillegg til arbeidsoppgavene hun fikk da hun begynte i bedriften, tar hun seg av administrasjon, personaloppgaver og salg. Og av og til må hun steppe inn og ta ansvaret for resepsjonen, sentralbordet og kantina. Steinkjer er i ferd med å bli det hun kaller en potet igjen.

På Kværner, eller Aker som det het den gangen, var det en stor HK-klubb, og Steinkjer var tillitsvalgt. Nå er det ingen HK-medlemmer igjen på den gamle arbeidsplassen hennes. Hos Sarens er Steinkjer en av to HK-medlemmer.

– Det har ikke vært noe annet enn HK for meg, sier hun.

Men Steinkjer har en høne å plukke med Handel og Kontor: Hvor har det blitt av K’en i HK? For Steinkjer har behov for å diskutere felles utfordringer med andre kontoransatte. Og hun synes HK burde bidra med en arena for det.

– Hva kan HK gjøre for oss som ikke er kontoransatte i tradisjonell forstand? Kontorarbeid har blitt så mye mer enn det var, sier hun.

Mitt favorittuttrykk

«Kerr e volinjt» = ved siden av

07.12.2018
15:01
11.12.2018 11:22

Mitt favorittuttrykk

«Kerr e volinjt» = ved siden av