I FARE: Hvis folk velger å handle mer i utlandet, frykter HK og Virke for norske arbeidsplasser.

I FARE: Hvis folk velger å handle mer i utlandet, frykter HK og Virke for norske arbeidsplasser.

Martin Gutttormsen Slørdal

HK og Virke frykter for arbeidsplasser i handelen

Regjeringen foreslår å heve grensa for momsfri handel fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Det vil bety at tusenvis av arbeidsplasser i handelen forsvinner, mener både HK og Virke.
08.10.2014
12:26
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I dag kan du og jeg handle varer fra utlandet for inntil 200 kroner uten å betale moms. I regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges fram i dag, økes grensen til 500 kroner.

Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne mener det vil føre til økt netthandel i utlandet, og mindre handel i Norge.

– Norske butikker som importerer varer, baserer prisene sine på at de må betale toll og moms. I tillegg sikrer de sysselsetting. På den måten bidrar de til fellesskapet. Å heve tollgrensa er i praksis å sende penger ut av det norske spleiselaget til utlandet, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Hun understreker at varehandelen er en stor næring som sysselsetter 365.000 mennesker.

– Dette er alvorlig, og vil potensielt true flere tusen norske arbeidsplasser, sier Sundnes.

Hun påpeker at netthandel ikke bare handler om varehandel, men en rekke tilknyttede næringer innen transport, logistikk og administrasjon.

Konkurransevridende

Harald J. Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke, er av samme oppfatning.

– Det regjeringen foreslår her er målrettet å legge ned norske arbeidsplasser. Dette vil bety kroken på døra for mange butikker, sier han.

Organisasjonen anslår at endringen vil føre til at flere tusen arbeidsplasser vil gå tapt. Ifølge en rapport Virke har fått utarbeidet, koster allerede dagens netthandel Norge 6.000 arbeidsplasser, og 2,3 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter.

– Å heve grensen er å anse som et konkurransevridende tiltak, der regjeringen støtter utenlandske bedrifter, sier Andersen.

Også NHO kritiserer regjeringens forslag.

– Dette er et uklokt forslag som bør endres gjennom behandlingen i Stortinget. Penger på statsbudsjettet må gå til å styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den gjennom å øke konkurranseulempen for norsk handelsnæring vesentlig. Med dette forslaget vil arbeidsplasser bli flyttet ut av Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Vil fjerne grensa

Både HK og Virke vil fjerne grensa for momsfri handel slik at det blir moms fra første krone, slik det er i Sverige. I Danmark er momfri-grensa 80 kroner.

– Det betyr ikke at netthandelen vil opphøre, men at vi først og fremst vil ha en politikk som skaper arbeidsplasser i Norge, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Virke vil også forenkle tollsystemet.

– Det kommer forbrukerne til gode, samtidig som det sikrer norske arbeidsplasser og butikker, sier Harald J. Andersen.

Regjeringens forslag om å øke grensa er helt uforståelig for Virke.

– Forslaget kan tyde på at regjeringen ikke har tatt inn over seg hvilken tidsalder vi lever i. Netthandelen er i sterk vekst og dagens regelverk gir en subsidiering av utenlandske butikker, fordi de slipper norsk merverdiavgift. At regjeringen velger å øke grensen er kunnskapsløst, sier Harald Andersen i Virke.

08.10.2014
12:26
27.08.2015 20:00