JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statlig innblanding i lønnsoppgjøret sjokkerer tillitsvalgte i Vinmonopolet

Helse- og omsorgsdepartementet stilte spørsmål ved at de polansatte fikk en større lønnsøkning enn frontfaget. – Utidig innblanding, raser de tillitsvalgte.
GODT RESULTAT: Under koronaen omsatte Vinmonopolet mer enn noen gang. Det er noe av begrunnelsen for at de ansatte fikk en større lønnsøkning enn i industrien.

GODT RESULTAT: Under koronaen omsatte Vinmonopolet mer enn noen gang. Det er noe av begrunnelsen for at de ansatte fikk en større lønnsøkning enn i industrien.

Martin Guttormsen Slørdal

lene.svenning@lomedia.no

7. mai ble tariffoppgjøret for de ansatte i Vinmonopolet ferdig. Handel og Kontor (HK) og ledelsen i Vinmonopolet hadde blitt enige om at lønna skulle økes med 3,1 prosent. – Vi er godt fornøyde med resultatet, sa HKs nestleder Lena Reitan til HK-Nytt. Det kan se ut som om Helse- og omsorgsdepartementet ikke var like fornøyd.

Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

I et brev til Vinmonopolet fire dager senere ber departementet Vinmonopolets styre om en «redegjørelse om prosessen omkring lønnsforhandlingene og lønnsoppgjøret, herunder hvem som tok beslutningen om å gå utenfor frontfagsrammen, bakgrunnen og begrunnelsen for at dette ble gjort, samt om dette ble gjenstand for styrebehandling». I brevet ber departementet også om en orientering om hvorvidt det ble vurdert å bringe oppgjøret inn for sentrale forhandlinger i Spekter.

Departementet ga Vinmonopolet en svarfrist på fire dager.

Enkelt forklart er frontfagsrammen det økonomiske resultatet av lønnsforhandlingene i industrien. Det er bred enighet om at konkurranseutsatt sektor skal danne en norm for lønnsveksten også i andre bransjer.

Les også: Ansatte ved Kristiansund lufthavn får beholde jobbene sine

Gode grunner til høyere lønnsvekst

Vinmonopolets styreleder Ellen Seip gir i sitt seks sider lange svar en utførlig redegjørelse for både gangen i tariffoppgjøret og for det økonomiske resultatet. Hun peker på det hun mener er gode grunner for at de ansatte i Vinmonopolet fikk en høyere lønnsøkning enn frontfagets ramme på 2,7 prosent. Partene har forhandlet på grunnlag av de samme fire kriteriene som vanlig: Virksomhetens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Etter en svært stor omsetningsøkning og godt resultat som følge av koronapandemien, var det grunnlag for en høyere lønnsvekst enn frontfagsramma, kommer det fram i brevet. I tillegg hadde lønnsoppgjøret for de polansatte året før endt med en lønnsvekst som var lavere enn frontfaget.

«Frontfagsrammen vil derfor være en norm for forhandlingene – ikke en absolutt fasit», skriver Seip i brevet.

Styrelederen peker også på at ramma for lønnsoppgjøret ikke er gjenstand for styrebehandling, og at det er administrerende direktør i Vinmonopolet som ansvaret for lønnsoppgjøret som en del av den daglige driften.

ABBONER PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

– Forbanna og sjokkert

Både Funksjonærklubben i Vinmonopolet og deres fagforbund Handel og Kontor reagerer kraftig på det de ser på som innblanding i lønnsoppgjøret fra departementets side.

– Jeg ble både forbannet og sjokkert over den type innblanding, og lurer på hva som ligger bak dette. I beste fall er det inkompetanse, i verste fall er det et bevisst forsøk på å gjøre livet surt for den norske modellen.

Det sier Helge Storvik, leder i funksjonærklubben, som har om lag 1.100 medlemmer.

– Departementet insinuerer at Vinmonopolet har brutt «regelverket» rundt frontfagsmodellen og glemmer at vi legger de fire kriteriene til grunn for forhandlingene. De er også nedfelt i overenskomsten vår, sier Storvik.

Artikkelen fortsetter under bildet:

FORBANNET: – Jeg ble både forbannet og sjokkert innblandingen fra helsedepartementet, sier Helge Storvik, leder i Funksjonærklubben i Vinmonopolet.

FORBANNET: – Jeg ble både forbannet og sjokkert innblandingen fra helsedepartementet, sier Helge Storvik, leder i Funksjonærklubben i Vinmonopolet.

Martin Guttormsen Slørdal

– Utidig innblanding

Også Handel og Kontor reagerer på brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Dette er rett og slett utidig. Departementet skal ikke blande seg inn i tariffoppgjøret, sier Lena Reitan, 2. nestleder i HK.

– Departementet viser liten innsikt i hva tarifforhandlinger er. Jeg synes det er underlig at Vinmonopolet må svare på noe man må forvente at departementet vet, sier hun til HK-Nytt.

Reitan mener at Vinmonopolet har svart på brevet på en forbilledlig måte. Hun lurer likevel på om denne saken vil få konsekvenser.

– Vi er veldig bekymret for hva som vil skje i tariffoppgjørene framover. Mener eierne at man aldri kan gå ut over frontfagsramma? Skal vi ikke ha reelle forhandlinger i Vinmonopolet framover? Dette må vi ha svar på, sier Reitan.

HK kommer til å be departementet om et møte.

– Vi må ha et slags oppvaskmøte etter hvert, med den politiske ledelsen i departementet, sier Reitan.

– Tror du den politiske fargen på statsråden i departementet har hatt noe å si for at brevet ble sendt?

– Vi lurer på om det har hatt en betydning. Vi forventer at en Ap/Sp-regjering ikke vil ha på seg at de vil styre tarifforhandlinger. Vi får håpe at det er litt andre toner i departementet nå. Denne saken har gjort oss ganske rasende. Klubben i Vinmonopolet har full backing hos oss. Vi kommer til å forfølge denne saken, sier Reitan.

Artikkelen fortsetter under bildet:

OPPVASK: HK-nestleder Lena Reitan er opprørt over at departementet stilte spørsmål ved resultatet i lønnsoppgjøret. Nå vil hun ha et oppvaskmøte.

OPPVASK: HK-nestleder Lena Reitan er opprørt over at departementet stilte spørsmål ved resultatet i lønnsoppgjøret. Nå vil hun ha et oppvaskmøte.

Erlend Angelo

Sendte brevet etter medieoppslag

Handel og Kontor har sendt et brev til departementet og spurt om hvilke vurderinger som ble gjort før de sendte brevet til Vinmonopolet.

Til det svarer departementet at brevet «ble sendt med bakgrunn i oppslag i media om lønnsoppgjøret i ulike sektorer knyttet til Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde». Hvilke medieoppslag og hvilke sektorer det siktes til, framgår ikke.

HK-Nytt har stilt helsedepartementet flere spørsmål om saken og bedt om kommentarer til de tillitsvalgtes syn. Her er deres svar: «Etter oppslag i mediene om lønnsoppgjøret i Vinmonopolet ba departementet Vinmonopolets styre om en redegjørelse for prosess og resultat av lønnsoppgjøret 2021. Departementet mottok en opplysende redegjørelse fra Vinmonopolets styre, og takket for dette.»

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet kjenner ikke til at departementet har stilt et lignende spørsmål tidligere, svarer han på spørsmål fra HK-Nytt.

Han forsikrer om at dette ikke vil endre på prosessen for tarifforhandlinger i Vinmonopolet.

 

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK