TAR OVER: Peggy Hessen Følsvik er konstituert som leder i LO. Hun har sittet i LOs ledelse i åtte år, og var tidligere nestleder i HK.

TAR OVER: Peggy Hessen Følsvik er konstituert som leder i LO. Hun har sittet i LOs ledelse i åtte år, og var tidligere nestleder i HK.

Jan-Erik Østlie

Ny LO-leder etter Hans-Christian Gabrielsens død:

Peggy Hessen Følsvik er ny LO-leder

HK-eren Peggy Hessen Følsvik er LOs fremste tillitsvalgte fram til kongressen i 2022.
10.03.2021
12:51
10.03.2021 12:51

lene.svenning@lomedia.no

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde brått og uventet i går, 9. mars. Tilbake sto en sjokkert og sorgtynget organisasjon.

Hans-Christian Gabrielsen (1967-2021): Papirarbeideren som ble LO-leder

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik ble konstituert som LO-leder i dag, 10. mars, fram til LOs representantskapsmøte 6. mai. LO-sekretariatet har innstilt på at hun da skal konstitueres som leder fram til LO-kongressen i mai 2022.

LO-kongressen skulle vært avholdt i mai i år, men er utsatt i ett år på grunn av koronapandemien.

Peggy Hessen Følsvik har sittet i LOs ledelse i åtte år.

Hun ble valgt som 1. nestleder på LO-kongressen i 2017. På kongressen i 2013 ble hun valgt som førstesekretær i Landsorganisasjonen.

Forbundsledere i LO: Slik husker vi Hans-Christian Gabrielsen

De siste fire årene har hun vært LO-lederens stedfortreder og hatt ansvaret for blant annet tariffpolitikk, pensjonspolitikk og internasjonalt faglig arbeid.

Følsvik kom fra vervet som 1. nestleder i Handel og Kontor, LOs tredje største fagforbund. Der hadde hun vært siden 2004.

Følsvik har bakgrunn fra luftfarten. Hun var leder i HKs landsomfattende Fagforening for Luftfart og Reiseliv, har vært klubbleder på heltid i Braathens Funksjonærklubb etter å ha hatt ulike stillinger i flyselskapet, og har vært kabinpersonale i Widerøe.

Her kan du lese portrettintervjuet HK-Nytt gjorde med Peggy Hessen Følsvik i 2017: I fremste rekke

Peggy Hessen Følsvik (60)

• 1. nestleder i LO siden 2017

• Ble valgt inn i LO-ledelsen i 2013

• Tidligere nestleder i Handel og Kontor i Norge (2004–2013)

• Bakgrunn fra luftfarten, klubbleder i flyselskapet Braathens Safe

• Kommer fra Vigra utenfor Ålesund

• Bor i Bærum

• Gift, har to voksne døtre

10.03.2021
12:51
10.03.2021 12:51

Peggy Hessen Følsvik (60)

• 1. nestleder i LO siden 2017

• Ble valgt inn i LO-ledelsen i 2013

• Tidligere nestleder i Handel og Kontor i Norge (2004–2013)

• Bakgrunn fra luftfarten, klubbleder i flyselskapet Braathens Safe

• Kommer fra Vigra utenfor Ålesund

• Bor i Bærum

• Gift, har to voksne døtre