JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
AVSLÅTT: De fleste søknadene om yrkesskadeerstatning etter alvorlig koronasykdom er avslått av Nav.

AVSLÅTT: De fleste søknadene om yrkesskadeerstatning etter alvorlig koronasykdom er avslått av Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Flesteparten har ikke fått yrkesskadeerstatning for koronasykdom

Så langt har de fleste fått avslag på søknad om yrkesskadeerstatning for covid-19 hos Nav.
29.04.2021
08:58
30.04.2021 08:47

erlend@lomedia.no

Oppdatert 30.04 med hva Nav legger i «alvorlige komplikasjoner.»

Per 16. april var det mottatt 1.395 skademeldinger knyttet til covid-19, opplyser Nav overfor HK-Nytt.

De første søknadene for covid-19-meldinger ble behandlet i mars, og etter gjentatte purringer opplyser Nav at de fleste søknadene er avslått – på grunnlag av at sykdommen ikke har medført alvorlige komplikasjoner.

«Ja, det stemmer at de fleste saker som er behandlet hittil er avslått på grunn av for milde komplikasjoner. Vi gjør oppmerksom på at det er mange saker som gjenstår å behandle, og at opplysningene her er et øyeblikksbilde. Det er også viktig å legge til at selv om saker blir avslått, så vil det være mulig å søke på nytt, dersom man senere utvikler alvorlige komplikasjoner på grunn av sykdommen» skriver Liv T. Espedal, avdelingsdirektør i Nav, en epost.

Alvorlige komplikasjoner kan være behov for sykehusinnleggelse, behov for medisinsk oppfølging av sykehusspesialist, dødsfall og varig medisinsk dokumentert svekket helse, skriver Espedal.

Les også: Berith ble smittet av korona på jobben – ett år etter er hun fortsatt ikke tilbake i arbeid

Nav hadde behandlet omtrent en femtedel av søknadene per 22. april, og omtrent 8 av 10 søknader kom fra helse- og omsorgssektoren. Resten er i stor del fordelt på lærere, miljøarbeidere, barnehageansatte, brannmenn og apotekteknikere, ifølge Nav.

Ingen oversikt over yrker

Om Nav godkjenner yrkesskadeerstatning, kan du få erstatning via din arbeidsgivers forsikring. Du kan også ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig. Hvis du får varig medisinsk mén som følge av yrkesskade eller yrkessykdom, kan du ha rett til menerstatning fra Nav.

Nav har ikke oversikt over hvilke yrker de hittil behandlede sakene faller innenfor.

I utgangspunktet er det yrker innen helse- og omsorgssektoren som kvalifiserer til å få godkjent covid-19 som yrkesskade. Men, Nav skriver i sin epost til oss at alle yrkesgrupper kan få sykdommen godkjent som yrkessykdom.

«Vi har ikke behandlet et tilstrekkelig antall saker til at det er mulig å danne seg et bilde av praksis. Men alle arbeidstakere, uavhengig av yrke, kan i utgangspunktet få godkjent covid-19 med alvorlige komplikasjoner som yrkessykdom, hvis de har arbeidet i et miljø med særskilt sykdoms- eller smittefare» skriver Nav i e-posten.

Les også: Taxfreeordningen er under press. Nå frykter HK-lederen at tusenvis av jobber kan gå tapt

Særskilt fare

Hva er så et miljø med særskilt fare? Dette skriver Nav til oss:

«For de yrkesgruppene som ikke tilhører helse- og omsorgssektoren gjør Nav en konkret vurdering av om arbeidstakeren har arbeidet i et miljø med særskilt sykdoms- eller smittefare. Nav vurderer blant annet om risikoen for smitte er høyere enn hos den øvrige del av befolkningen, hvorvidt det er mulig å bruke smittevernutstyr, holde avstand til andre og avgrense interaksjoner med andre mennesker. Det er også sentralt i hvor stor grad arbeidet som kan ha ført til smitte har måttet avvike fra de generelle retningslinjene for smittevern som er gitt av myndighetene.»

HK ikke beroliget

Handel og Kontor har lenge kjempet for at også ansatte utover helsesektoren skal dekkes av yrkesskadeforskriften for covid-19.

De blir ikke beroliget av svarene Nav kommer med nå.

– Tilbakemeldingene fra Nav mer enn antyder hvor vanskelig det kan være for arbeidstakere som har blitt syke av covid-19 å få gjennomslag for at komplikasjonene er alvorlige, og at de har blitt syke i forbindelse med sitt arbeid. Vi ser at mange bruker lang tid på å komme seg etter covid-19. Rehabiliteringsperioden kan være lang, og økonomisk utrygghet bidrar til økt usikkerhet. Målet er å komme tilbake til arbeid, men det kan ta tid for mange og noen vil ikke greie å komme tilbake til sitt opprinnelige arbeid eller stillingsprosent, sier Sissel Weholdt i HK.

Les også: Forskere roper varsku om faktaundersøkelser i ny bok: – Det har en ekstrem ødeleggelseskraft, både for enkeltmennesker og arbeidslivet generelt

Vil ha dansk modell

Hun mener forskriften burde vært lagt opp som i Danmark, der erstatningen er uavhengig av arbeidssted og definisjonen av alvorlige komplikasjoner.

– Vi kan ikke si på den ene siden at yrkesgrupper er så viktige at de defineres som samfunnskritiske og på den andre siden at de vanskelig kan få en yrkesskadeerstatning hvis de blir alvorlig syke. De sykeste av våre kollegaer må kanskje gjennom en langdryg søknad og behandlingsprosess i en situasjon hvor det å stå opp om morgenen krever alle kreftene. Slik tallene fra Nav antyder vil de få avslag. Det er uverdig, mener Weholdt.

Det er i utgangspunktet bedriften som melder inn yrkesskader, men be om hjelp fra tillitsvalgt eller hør med Nav om du er usikker, er rådet fra Weholdt.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

29.04.2021
08:58
30.04.2021 08:47