GOD AVSTAND MELLOM PARTENE: Det er ikke bare sosial distanse mellom Lise Olsen (t.v.), nestleder i LO Stat og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Også på tema som områdeinndeling og pensjon for kultursektoren er det avstand mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

GOD AVSTAND MELLOM PARTENE: Det er ikke bare sosial distanse mellom Lise Olsen (t.v.), nestleder i LO Stat og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Også på tema som områdeinndeling og pensjon for kultursektoren er det avstand mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for 50.000 ansatte i statseide virksomheter

I dag startet LO Stat lønnsforhandlingene med Spekter. Resultatet får betydning for HK-medlemmene i blant annet Vinmonopolet og Felleskjøpet.
25.08.2020
14:57
25.08.2020 14:57

hk-nytt@lomedia.no

Vy, Posten, Avinor og NRK er blant de store statseide foretakene som har tariffavtaler hvor LO-forbund og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er parter. Nå er første del av lønnsoppgjøret, de såkalte A-delsforhandlingene, i gang. Oppgjøret omfatter blant annet HKs medlemmer i Vinmonopolet, Felleskjøpet, Norges Håndballforbund, Vy Buss og Din Utvikling.

Resultatet fra forhandlingene mellom partene i industrien, det såkalte frontfaget, legger en mal for oppgjøret. Med en relativt liten økonomisk ramme fra frontfaget, på 1,7 prosent lønnsøkning, blir det ikke mye å forhandle om.

Lise Olsen, LO Stats forhandlingsleder er likevel optimistisk.

– Vi har fått litt mer enn vi trodde på før årets tariffoppgjør startet. I tillegg har vi et noe lavere overheng enn frontfaget, så vi har noe å gå på, sier Olsen.

LES OGSÅ: Virke går til angrep på lønnsgarantien

Økt kjøpekraft og likelønn

Kravene til LO Stat skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene – i tillegg til å sikre økt kjøpekraft.

Anne-Kari Bratten, leder av arbeidsgiverforeningen Spekter, understreker at med rammen fra frontfaget, vil man få en gjennomsnittlig kjøpekraftforbedring på 0,3 prosent. Hun tror ikke økonomien vil by på store uenigheter i forhandlingene.

– Det er det jammen ikke mange andre land i verden som får til. En gjennomsnittlig kjøpekraftforbedring på 0,3 prosent hadde jeg ikke trodd på for noen måneder siden, sier Bratten.

LES OGSÅ: HK kommer med koronakrav i lønnsoppgjøret

Grønt HK-krav

– Vi er opptatt av at våre medlemmer skal få en lønnsøkning, sier Sissel Weholdt.

Hun er faglig sekretær i HK, og representerer HKs medlemmer i forhandlingene med Spekter.

Også andre krav er viktige for HK.

– Vi har fremmet krav om bærekraftig utvikling. Vi vil ha en avtaletekst som sier at de lokale partene kan sette seg ned og finne fram til tiltak som skal få virksomhetene til å redusere sitt miljøavtrykk, sier Weholdt til HK-Nytt.

LO Stat stiller også krav om endringer i avtaleteksten som dreier seg om kompetanse, etter- og videreutdanning og pensjon, opplyser Weholdt.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Uenige om organisering

Selv om kroner og øre er viktig for dem som jobber i de 220 virksomhetene det skal forhandles om, er det avtaleteksten som kanskje blir vanskeligst. Ett av stridstemaene i de sentrale forhandlingene er områdeinndelingen. Spekter har tariffområdene tradisjonelt inndelt etter virksomhetene. Etter hvert som antallet Spekter-bedrifter har blitt flere, har flere virksomheter, som i utgangspunktet ikke har noe felles, blitt samlet i samme område. Vy, tidligere NSB, er med sine datterselskaper ett område. Men etter jernbanereformen har det blitt flere jernbanevirksomheter. Nå ønsker LO Stat at disse blir samlet i et eget sektorområde.

– Det er alle mulige fordeler å ha den samlet. En lokfører er en lokfører uansett hvilket selskap han jobber i, sier Olsen.

Det vil ikke Spekter.

– Jeg ser ikke noen grunn til at det skal samles i ett område. Disse jernbaneselskapene er forskjellige med forskjellig utgangspunkt og driver med forskjellige ting, sier Bratten.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Kulturpensjon

Også bærekraft og pensjon vil bli en del av forhandlingene.

LO-medlemmene innen teater, orkester og operaen har hatt en midlertidig pensjonsordning siden 2016–17. LO Stat mener det er på høy tid å sikre disse en varig og langsiktig ordning. Det er en forhandling Bratten ikke er like interessert i å ta.

– Vi har pensjonsordninger der som har fungert bra og som har bidratt til at de ansatte har gode ordninger og bedriftene har mer forutsigbarhet over pensjonsutgiftene. Jeg ser ingen grunn til at vi skal gjøre noe med det nå. Vi har heller ikke hatt noen prosesser med LO Stat som skulle tilsi at det skulle bli noe tema, sier Bratten.

Ny runde

Det er satt av to dager til disse forhandlingene. Siden skal partene i hvert område forhandle videre i det som kalles B-delsforhandlinger. Når de skal finne sted, er ennå ikke avtalt.

25.08.2020
14:57
25.08.2020 14:57