BRUKE HANDLINGSROMMET: 1. nestleder Elisabeth Sundset var leder i redaksjonskomiteen som tok for seg EØS-avtalen på landsmøtet. - Handlingsrommet i EØS-avtalen må tydliggjøres og brukes bedre, sa hun.

BRUKE HANDLINGSROMMET: 1. nestleder Elisabeth Sundset var leder i redaksjonskomiteen som tok for seg EØS-avtalen på landsmøtet. - Handlingsrommet i EØS-avtalen må tydliggjøres og brukes bedre, sa hun.

Brian Cliff Olguin

Mildere EØS-kritikk fra Handel og Kontor

På forrige landsmøte vedtok representantene at forbundet ville framforhandle en ny og bedre EØS-avtale. Det vil de ikke lengre.
19.10.2021
08:00
19.10.2021 08:44

lene.svenning@lomedia.no

Også på dette HK-landsmøtet har forbundets holdning til EØS-avtalen vært oppe til debatt. På forrige landsmøte, i 2016, ble det gjort vedtak om at HK vil framforhandle en ny og bedre EØS-avtale. På dagens landsmøte lå det forslag i bordet om å gå enda lenger. Region Øst foreslo i tillegg at om ikke forhandlinger fører fram, krever HK at EØS-avtalen sies opp.

Men slik ble det ikke. Saken skapte ikke særlig temperatur på landsmøtet, og det ble tidlig klart at saken ble oversendt til redaksjonskomiteen.

I vedtaket som ble gjort mandag er det verken krav om reforhandling eller oppsigelse av avtalen. HK peker på at EØS-avtalen har fått større konsekvenser for det norske arbeidslivet enn noen hadde forutsett. Forbundet mener det er uakseptabelt at arbeidslivspolitikken i stadig økende grad overføres til besluttende organer utenfor Norge.

Her er vedtaket HK-landsmøtet gjorde om EØS-avtalen mandag:

«EØS-avtalen har siden den ble inngått i 1992 blitt stadig mer omfattende og griper inn på områder som stortingsflertallet forutsatte at den ikke skulle berøre. EØS-avtalen har på arbeidsmarkedsområdet gitt større konsekvenser enn noen hadde forutsett. Sentrale elementer innen norsk distriktspolitikk, petroleumspolitikk, forvaltning av naturressurser, alkoholpolitikk og i de senere år faglige rettigheter og tiltak for å hindre sosial dumping, har i tur og orden blitt utfordret av ESA- og EFTA- domstolen. Det er uakseptabelt at arbeidslivspolitikken i stadig økende grad overføres til besluttende organer utenfor Norge.

Norge må påvirke prosessen i EU mer aktivt og stille tydeligere krav. Vi må i tillegg bli bedre på å tilpasse regelverket i Norge for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. På den måten vil kommende tillegg til avtalen sikre norske arbeidstakeres rettigheter på en bedre måte.

Vi må sørge for bred deltakelse fra fagbevegelsen i dette arbeidet.»

Les også: Dette er de viktigste vedtakene på HKs landsmøte

19.10.2021
08:00
19.10.2021 08:44