OPPGITT: HK-tillitvalgt Frode Monsen mener det ikke er holdbart kun å ha jobbsikkerhet for fire år av gangen.

OPPGITT: HK-tillitvalgt Frode Monsen mener det ikke er holdbart kun å ha jobbsikkerhet for fire år av gangen.

Martin Guttormsen Slørdal

Din Utvikling AS nedbemanner:

I fjor fikk de tariffavtale. I år mister 120 jobben etter anbudstap

De 120 ansatte er veiledere som jobber med Nav-tiltak i regi av attføringsbedriften Din Utvikling AS, som nylig tapte en rekke anbud.
17.06.2019
10:33
17.06.2019 10:36

hk-nytt@lomedia.no

Attføringsbedriften Din Utvikling AS havnet i hardt vær i 2017 da det kom fram at deres utstrakte bruk av konsulenter sannsynligvis var ulovlig. Det førte til full opprydding, og veilederne fikk både ansettelse og tariffavtale i HK.

Nå melder Magasinet Velferd at bedriften må nedbemanne som følge av tapte anbudskonkurranser.

– Totalt kan det bli opptil 120 ansatte som må gå. Det utgjør om lag halvparten av alle ansatte i Din Utvikling, sier administrerende direktør Jon Sivert Nielsen i Frisk Utvikling til Velferd.

Avtalene det er snakk om er på anbud hvert fjerde år. Fra 2014 til 2018 vant Din Utvikling kontrakter med Nav for 600 millioner kroner i seks fylker.

Denne gangen er anbudene lagt under de nye Nav-regionene. Ifølge Magasinet Velferd, har det nylig vært avholdt to anbudskonkurranser i Vest-Viken og sju i Øst-Viken der Din Utvikling deltok, men tapte.

HK-tillitsvalgt Frode Monsen er oppgitt over den manglende jobbsikkerheten i et system der man ikke kan planlegge for mer enn fire år av gangen.

– Det finnes ingen forutsigbarhet i systemet. Jeg vet ikke om noen andre bransjer der alle jobbene blir lagt i vektskåla hvert fjerde år, sier han til Velferd.

Selskapene som har fått kontrakt denne gangen, er Fretex Jobb og Oppfølging, Sens Utvikling, Personalpartner, Sonans Karriere og Job Learn.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Din Utvikling AS

• Din Utvikling leverer tjenester til Nav i hele landet.

• Fra 2014 til 2018 vant Din Utvikling kontrakter med Nav for 600 millioner kroner i seks fylker.

• Høsten 2017 kom en rapport fra advokatfirmaet Wiersholm slo fast at flesteparten av karriereveilederne var ulovlig tilknyttet selskapet som oppdragstakere.

• Din Utvikling AS opprettet tariffavtale med HK i 2018.

• I mai 2018 var flesteparten av de ansatte fast ansatt, unntatt rundt 8 prosent av karriereveilederne som jobber med gruppetiltak.

• Konsernet Frisk Utvikling består av firmaene Din Utvikling, Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS og Konsulentgruppen Frisk.

17.06.2019
10:33
17.06.2019 10:36

Din Utvikling AS

• Din Utvikling leverer tjenester til Nav i hele landet.

• Fra 2014 til 2018 vant Din Utvikling kontrakter med Nav for 600 millioner kroner i seks fylker.

• Høsten 2017 kom en rapport fra advokatfirmaet Wiersholm slo fast at flesteparten av karriereveilederne var ulovlig tilknyttet selskapet som oppdragstakere.

• Din Utvikling AS opprettet tariffavtale med HK i 2018.

• I mai 2018 var flesteparten av de ansatte fast ansatt, unntatt rundt 8 prosent av karriereveilederne som jobber med gruppetiltak.

• Konsernet Frisk Utvikling består av firmaene Din Utvikling, Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS og Konsulentgruppen Frisk.