BESØKER SKOLEUNGDOM: Iselin Blakkestad besøker elever på ungdoms- og videregående skoler på Østlandet for å lære dem om plikter og rettigheter i arbeidslivet.

BESØKER SKOLEUNGDOM: Iselin Blakkestad besøker elever på ungdoms- og videregående skoler på Østlandet for å lære dem om plikter og rettigheter i arbeidslivet.

Martin Guttormsen Slørdal

HK lærer skoleungdom om plikter og rettigheter i arbeidslivet

Rettigheter i arbeidslivet står på timeplanen når HK er på skolebesøk.
29.11.2019
10:04
29.11.2019 10:06

martin.slordal@lomedia.no

– Ville dere klart å jobbe sammen i tolv timer om dagen uten å si et ord til hverandre, spør Iselin Blakkestad, leder av HKs ungdomsråd, elevene som studerer salg, service og sikkerhet på Nannestad videregående skole. Ungdomsrådslederen har akkurat vist fram et arbeidsreglement fra 1872. I reglementet står det blant annet at de ansatte ikke har lov til å snakke sammen i arbeidstida. Elevene rister på hodet.

Forberedelse til arbeidslivet

HK region Øst har bestemt at noe av den frikjøpte tiden til unge HK-tillitsvalgte skal brukes til opplysningsarbeid blant skoleungdom i Oslo, Akershus og Østfold, både på ungdoms- og videregående skoler. Så langt har Iselin Blakkestad besøkt tre skoler og fortalt om LO, NHO, den norske arbeidslivsmodellen, og hva som er viktig å tenke på som ansatt
eller lærling i møte med arbeidslivet. Ni andre skoler står for tur. Blakkestad mener at skolene ser nytteverdien av dette.

– Vi vet fra LOs sommerpatrulje at mange ungdommer ikke kjenner til rettighetene og pliktene sine i arbeidslivet. Da er det lett å bli utnyttet. Denne undervisningen er en forberedelse til arbeidslivet som møter elevene, og skolene er positive til opplegget, sier Blakkestad.

Alle gjør det dårligere i åpne kontorlandskap. Nå vet forskere hvorfor

Kjerneelementer borte fra ny læreplan

I 2020 får videregående skoler en ny læreplan. «Arbeidsliv er en saga blott i de nye kjerneelementene i læreplanene», skriver Tarjei Leistad, organisasjonssekretær i Fagforbundet Trøndelag, til Fagbladet. Både LO og NHO er bekymret for at elevene skal lære mindre om den norske arbeidslivsmodellen i framtida når undervisningen om blant annet partene i arbeidslivet og arbeidsmiljøloven tas ut av læreplanen.

Kontaktlærer Britha Stenholm i salg- og serviceklassen på Nannestad sier at det er helt uproblematisk for skolen at de får besøk av LO og HK i Norge, så lenge det ikke er politisk motivert.

– Stoffet går rett inn i læreplanen vår, og det er veldig fint å få noen utenfra til å undervise i dette, sier Stenholm til HK-Nytt.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Ungdom kjenner ikke til LO

Iselin Blakkestad forteller at de fleste elevene hun møter verken kjenner til LO eller HK.

– Elevene som har jobb eller er i praksis, kjenner litt mer til hva det er. Da blir det som regel noen spørsmål om arbeidsforholdet underveis, sier hun.

Blakkestad går nøye igjennom hvilke punkter som skal være med i en arbeidskontrakt for en lærling. Hun tar også for seg fagbevegelsen i et historisk perspektiv, og viser en tidslinje for når vi fikk rettigheter som sykelønn, ferie med lønn og når den første hovedavtalen mellom LO og NHO ble inngått.

– Og det er ikke lenger lov med nullprosentkontrakter, sier Blakkestad til elevene.

«Hæ?», sier en av dem og våkner. Det viser seg at flere av elevene som har ekstrajobber ved siden av skolen har nettopp slike kontrakter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

RELEVANT: Blerton Zhakri og Martha Lundby går begge 2. året på salg, service og sikkerhet på Nannestad videregående skole. Begge har prakisplass og syntes skoletimene med fagbevegelsen var relevant.

RELEVANT: Blerton Zhakri og Martha Lundby går begge 2. året på salg, service og sikkerhet på Nannestad videregående skole. Begge har prakisplass og syntes skoletimene med fagbevegelsen var relevant.

Martin Guttormsen Slørdal

Får hjelp av faren min

Blerton Zharki er en av elevene i klassen som ikke hadde hørt om LO eller HK før timene med Iselin Blakkestad. Han har praksisplass i forsvaret og en ekstrajobb ved siden av skolen.

– Hvis det er noe jeg lurer på om arbeidslivet så spør jeg faren min. Men jeg synes dette var veldig viktig informasjon, og det er nyttig for meg i framtida, sier han.

Martha Lundby er elev i samme klasse. Hun mener at undervisningen Iselin Blakkestad gir er relevant for all ungdom, men også for voksne folk.

– Det er mange voksne som ikke har fått med seg alt. Det er viktig å vite hvilke krav du kan stille og hva du har ansvar for i arbeidslivet, sier hun til HK-Nytt.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

29.11.2019
10:04
29.11.2019 10:06