BEDRE VILKÅR: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sørger for å gi permitterte dagpenger også i påska.

BEDRE VILKÅR: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sørger for å gi permitterte dagpenger også i påska.

Håvard Sæbø

Korona:

Permitterte arbeidere slipper økonomisk kjempesmell i påska. Se de nye reglene

Regjeringen endrer reglene nå: De permitterte slipper å bli trukket i dagpenger i påska.
24.03.2020
09:17
24.03.2020 09:17

frode@lomedia.no

Antall permitterte arbeidere vokser i rekordfart, og mange bekymrer seg for økonomien framover.

Tidligere har permitterte ikke fått dagpenger for seks dager i påska. Det ville medført et kutt på over 25 prosent i dagpengene i april.

Nå endrer regjeringa regelverket og dermed slipper de permitterte å tape mange tusen kroner på de «røde dagene» i påska.

5 tips for et godt hjemmekontor

Lettere for Nav

Endringen fra arbeids- og sosialdepartementet gjør det også lettere for Nav å hanskes med den store bølgen av permitterte.

Tidligere var det et komplisert regelverk rundt permittering i påska. Særregelen blir nå avskaffet.

– Vi fjerner særregelen slik at permitterte får dagpenger i påsken. Samtidig letter vi situasjonen for et hardt presset NAV, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding fra departementet.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar

Dette var reglene:

Departementet forklarer regelendringene slik:

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen. Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for NAV betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Høring

Forslaget var på høring før jul 2019.

– Forskriftsendringen er framskyndet siden de mange permitteringene som nå blir varslet, vil treffe i påsken, sier statsråden.

Endringen i dagpengeforskriften gjelder fra 20. mars 2020.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Fakta om påska:

Her er fakta om dagpenger ved permittering i påsken, hentet fra arbeids- og sosialdepartementets pressemelding:

Før regelendringen var reglene slik at det ikke ble gitt dagpenger ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

Særregelen om permitteringer ved jul- og påskehøytiden kom inn i dagpengeregelverket i 1958 og skulle forhindre at arbeidsgivere brukte permitteringer for å gi ansatte fri ved høytider.

I 2018 var det om lag 40 arbeidsgivere som søkte om dispensasjon, og alle fikk søknaden innvilget. Årsaken til at dispensasjonssøknadene ble innvilget var i all hovedsak at arbeidsgiver sannsynliggjorde at permitteringen ikke skyldtes høytiden, men mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kunne påvirke.

Det at alle arbeidsgivere som søkte om dispensasjon i praksis fikk søknaden sin innvilget, tyder på at det ikke lenger er et særlig behov for en særregel om permittereringer ved jul/påske.

Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

24.03.2020
09:17
24.03.2020 09:17

Mest lest