JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lofoten, Vesterålen og Senja:

Varig vern – alt annet er galskap

I den senere tid har flere store forbund i LO gjort vedtak om å frede havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Dette har blitt mulig, fordi det vanlige medlem i disse forbundene har sett galskapen i å starte oljeboring i disse sårbare områdene, mener Knut Eriksen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Lofoten, Vesterålen og Senja er av uvurderlig betydning for fiskerinæringen, og uhell i disse områdene kan få katastrofale økologiske konsekvenser. Dette er godt beskrevet i rapporten fra den kunnskapsinnhentingen som har vært gjennomført. En konsekvensutredning er i praksis en åpning av disse sårbare områdene for oljevirksomhet, og et hasardiøst spill med fiskeressursene.

Havforskningsinstituttet har lagt fram en utredning om den biologiske aktiviteten utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, den såkalte KILO-rapporten. Rapporten bekrefter at dette er et svært viktig område for fiskeriene. 70 prosent av alle de tre millioner tonn som de årlige fiskekvotene utgjør i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms. Dette gjør de i de mest kritiske, tidlige livsfaser når fiskeegg, larver og yngel er konsentrert i de øvre lag av sjøen. Havforskningsinstituttet uttaler at dette er den mest sårbare perioden i fiskens liv.

For fiskerinæringen er det også essensielt at områdene, sokkelen, er så smal og liten at det ikke er mulig å få til sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen. Det er rett og slett ikke plass til begge næringene i dette området. Da er det bare en ting å gjøre, og det er å la den næringen som har et evighetsperspektiv få fortsette sin virksomhet som den har holdt på med i generasjoner. Fiskerinæringen opprettholder også lokalsamfunn som i dag er i en positiv utvikling på grunn av en innovativ fiskeindustri.

Kunnskapsinnhentingen som tidligere er lagt fram gir en god beskrivelse av en stor og hektisk fiskeriaktivitet i områdene i store deler av året. Man trenger ikke noen konsekvensutredning for å fastslå dette – det er allerede dokumentert.

På LO-kongressen i 2013 var spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja en viktig sak som vakte stor oppmerksomhet. Det største forbundet i LO, Fagforbundet hadde sendt inn forslag om vern av dette viktige området. I tillegg hadde NTL, EL og IT og flere LO-foreninger som LO i Oslo sendt inn lignende forslag. Selv om Handel og Kontor, som undertegnede representerte på Kongressen, ikke hadde gjort vedtak i saken, gikk nærmest hele delegasjonen inn for vern av disse områdene. Det eneste forbundet som gikk klart og tydelig inn for å starte en prosess for utbygging var LO-forbundet, Industri Energi med Leif Sande i spissen.

Jeg vet at det var harde tak i redaksjonskomiteen om formuleringene i dette spørsmålet og resultatet ble at LO gikk inn for konsekvensutredning, med andre ord oljeutbygging. Resultatet ble at hele delegasjonen fra Fagforbundet stemte mot sitt eget forslag om varig vern. I ettertid har det kommet fram at daværende leder, Jan Davidsen, nærmest presset sine delegater til å stemme for redaksjonskomiteens forslag. Det ble også sagt at det hele var et spill om ledervervet i LO.

Med bakgrunn i erfaringene fra forrige kongress må ingen tro at det nå er avgjort at LO kommer til å gå inn for varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Nei, folkens det er nå arbeidet starter. Leif Sande & co med LO-lederen i spissen vil gjøre alt for å hindre at et slikt vedtak blir fattet. I tillegg vil ledelsen i Arbeiderpartiet presse på for på den måten unngå at partiet kommer på kollisjonskurs med LO. Det er nemlig sterke krefter i AP både i Nord-Norge og på Vestlandet som ønsker oljeboring i disse områdene. Det er imidlertid gledelig at AUF har inntatt et klart og utvetydig standpunkt mot konsekvensutredning og oljeutvinning i dette området.

Videre vet vi at Karl Eirik S. Pedersen, direktør i Norsk Olje og Gass, vil bruke alle sine kontakter i LO og partiet til å påvirke saken i ønsket retning.

Det er nå viktig at alle forbund og enkeltmedlemmer i LO som ikke ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja forbereder seg på det slaget som skal stå på LO-kongressen i 2017. LO-ledelsen kommer til å arbeide aktivt for en konsekvensutredning, noe de selvsagt har full anledning til som en følge av vedtaket som ble fattet på Kongressen i 2013. Jeg håper vedtaket i 2017 blir lydende: «LO-kongressen går inn for varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.»

Knut Eriksen