ØNSKER NYTT REGELVERK: 150 kvadratmeter butikkflate for alle. Det er forslaget fra utvalget som Erling Lae har ledet.

ØNSKER NYTT REGELVERK: 150 kvadratmeter butikkflate for alle. Det er forslaget fra utvalget som Erling Lae har ledet.

Sissel M. Rasmussen

Søndagsutvalget vil åpne butikkdørene

Alle butikker under 150 kvadratmeter skal få holde åpent på søndager mellom klokka 13 og 19. Det foreslår det regjeringsoppnevnte søndagsutvalget, som la fram sin innstilling torsdag.
14.12.2017
09:27
15.12.2017 10:02

hk-nytt@lomedia.no

Det var et delt utvalg som presenterte sin innstilling. Flertallet, med utvalgsleder Erling Lae i spissen, foreslår at alle butikker under 150 kvadratmeter får lov til å holde åpent mellom klokka 13.00 og 19.00 på søndager og helligdager.

Butikker som er større enn 150 kvadratmeter vil ikke få lov til å holde åpent, med mindre de bygger om. Blant disse er hagesentrene.

LES OGSÅ: Ap-forslag setter stopper for flere søndagsåpne butikker

Ønsker like vilkår

De såkalte Brustadbuene, dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter som i dag får lov til å holde åpent hele søndager og helligdager, får utvide lokalene sine fra 100 til 150 kvadratmeter. Begrunnelsen for det er å gjøre reglene like for bensinstasjoner, som i dag kan være maks 150 kvadratmeter og holde søndagsåpent.

Trenger forenkling

Det er ønsket om et forbedret regelverk for søndagshandel som ligger til grunn for flertallets forslag. Ifølge utvalgsleder Erling Lae vil ikke dagens regler stå seg i framtida.

– Full likebehandling får man enten gjennom et forbud mot søndagsåpne butikker eller å tillate alle å holde åpent. Vi har valgt et kompromiss som ikke er så veldig kontroversielt, sier Lae.

Han hevder at flertallets forslag vil bidra til en forenkling av regelverket og like vilkår for hele varehandelen.

SKEPTISK: HK-leder Trine Lise Sundnes har sittet i søndagsutvalget og tilhører midretallet som vil bevare søndagen som en annerledes dag.

SKEPTISK: HK-leder Trine Lise Sundnes har sittet i søndagsutvalget og tilhører midretallet som vil bevare søndagen som en annerledes dag.

Sissel M. Rasmussen

HK beklager

HK-leder Trine Lise Sundnes utgjør, sammen med representantene for arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO, et mindretall i utvalget. De ønsker å beholde dagens lovgivning.

– Forslagene fra flertallet betyr at de fleste butikkene i Norge kan holde åpent på søndager. Det betyr at veldig mange flere må jobbe på søndager, sier hun til HK-Nytt.

– Jeg synes det er beklagelig at flertallet i utvalget konkluderer som de gjør, et forslag som vil bety kroken på døra for søndag som en fortsatt annerledes dag, legger hun til.

Virke kritisk

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener at dagens søndagsregulering har svakheter, men de mener også at flertallets forslag ikke innebærer noen forbedring eller forenkling.

Virke skriver sin nettside at flertallets modell vil føre til langt flere søndagsåpne butikker og dermed at flere må på jobb. Dessuten mener Virke at forslaget innebærer økte kostnadene ved å drive handel i Norge. De konkluderer med at dagens regulering av søndagen bør videreføres.

Innser utfordringer

Utvalgsleder Erling Lae erkjenner at forslaget vil bety at flere må jobbe på søndager.

– Jeg har stor sans for HKs standpunkt om at folk skal ha tid med familien på søndager, men det er flere hensyn å ta, sier han til HK-Nytt.

Lae innser også at deres forslag gjør det dyrere for næringen, slik arbeidsgiverorganisasjonene påpeker. Likevel:

– Prinsippene er viktigere enn bunnlinja. Det viktigste er likebehandling og likhet for loven, sier Lae.

Strengere for turiststeder

Et stort flertall av utvalgsmedlemmene er enige på ett punkt: Unntaket for typiske turiststeder blir videreført. Utvalget vil imidlertid at det er Kulturdepartementet og ikke de ulike fylkesmennene som skal avgjøre om steder og kommuner skal defineres som typiske turiststeder som har lov til å holde åpent på søndager.

Disse må etter utvalgets mening for framtida holde stengt Langfredag, 1. påskedag, 1. mai, 17. mai og 1. juledag.

Dessuten foreslås det at bare distriktskommuner kan defineres som typiske turiststeder.

PÅ HØRING: Kulturminister Linda Hofstad Helleland tok imot rapporten fra søndagsutvalget. Nå skal den sendes på høring.

PÅ HØRING: Kulturminister Linda Hofstad Helleland tok imot rapporten fra søndagsutvalget. Nå skal den sendes på høring.

Sissel M. Rasmussen

Håper på bedre debatt

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mottok rapporten på vegne av regjeringen. Hun vil nå sende rapporten ut på høring.

Helleland mener utvalgsarbeidet kan bidra til en bedre debatt om søndagsåpne butikker.

– Forslaget er ikke et ja eller nei til søndagsåpne butikker. Jeg håper debatten vil dreie seg om hvordan vi kan få loven til å fungere bedre, sier Helleland til HK-Nytt.

Kulturministeren vil ikke forskuttere hvordan et forslag fra regjeringen til Stortinget vil se ut.

I dag er det ikke et flertall på Stortinget for å tillate at alle butikker åpner dørene på søndager.

Stoppes i Stortinget?

I forrige uke fremmet fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet et forslag om å skjerme søndagen. Helt konkret vil de at Stortinget skal be regjeringen om å legge dagens regelverk til grunn når de skal følge opp rapporten fra søndagsutvalget. Dette får støtte av både SV, Senterpartiet og Kristelig folkeparti, samt Rødt og MDG.

HK-leder Sundnes håper derfor at flertallsinnstillingen i rapporten blir stoppet i Stortinget.

– Jeg setter min lit til at stortingsflertallet støtter arbeidslivets parter og med det setter en stopper for høyresidens liberaliseringsiver, sier Sundnes.

Ap: Dramatisk endring

– Flertallets forslag vil føre til en dramatisk endring, der søndagen i praksis blir lik alle andre dager, og der mellom 50.000 og 80.000 flere vil måtte jobbe på søndager. Det betyr at veldig mange familier får et mer hektisk liv enn i dag – med mindre tid til aktiviteter og fellesskap, skriver stortigsrepresentant Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet) i en e-post til HK-Nytt.

Hun er glad for at et mindretall bestående av HK, NHO og Virke er enige om at dagens regelverk i det store og hele bør videreføres slik at søndagen forblir en annerledesdag.

– Det er fornuftig å gjøre mindre endringer, for eksempel når det gjelder adgangen til å ha søndagsåpne butikker i turistkommuner, men Arbeiderpartiet kommer til å jobbe for at den storstilte liberaliseringen som flertallet i utvalget ønsker seg, ikke blir noe av, skriver Trettebergstuen.

LO: Ikke rør søndagen

LO advarer regjeringen mot å endre åpningstidene på søndager.

– Hvis flertallet i utvalget får det som de vil, er det slutten for søndagen som en annerledes dag der de fleste kan ha fri til familie og fritidsaktiviteter. Det vil også være dårlig likestillingspolitikk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til innstillingen.

LO-lederen slår fast at dagens søndagsregulering står seg og bør videreføres. Gabrielsen forventer at mindretallet i utvalget er bedre i takt med flertallet i Stortinget i denne saken.

– Stortinget kan støtte arbeidslivets parter, og sette en stopper for høyresidens iver etter å liberalisere åpningstidene på søndager og helligdager, oppfordrer LO-lederen.

MER Å LESE:

LO-forbund nekter sine ansatte tariffavtale

Vikarene på Coop-lageret fikk bonushjelp

Søndagsutvalget

1. Erling Lae, fylkesmann, Tønsberg

2. Harald Jachwitz Andersen, direktør Virke, Oslo

3. Gunhild Sun Bellsli, markedssjef, Røros

4. Beate Milford Berrefjord, nestleder, Bergen

5. Carin Blom, detaljhandelsanalytiker, Stockholm, Sverige

6. Nils-Henrik M. von der Fehr, professor, Hurdal

7. Gyrid Berge Giæver, seniorrådgiver, Tromsø

8. Kristina Hansen, ordfører, Nordkapp

9. Bjørn Næss, administrerende direktør NHO Handel, Oslo

10. Filip Rygg, leder og konsulent, Frogner

11. Trine Lise Sundnes, LO, forbundsleder Handel og Kontor, Oslo

12. Frank Sve, lokalpolitiker Møre og Romsdal

13. Ragnar Wiik, leder, Lillestrøm

14. Ståle Økland, forsker og forfatter, Oslo

14.12.2017
09:27
15.12.2017 10:02

Søndagsutvalget

1. Erling Lae, fylkesmann, Tønsberg

2. Harald Jachwitz Andersen, direktør Virke, Oslo

3. Gunhild Sun Bellsli, markedssjef, Røros

4. Beate Milford Berrefjord, nestleder, Bergen

5. Carin Blom, detaljhandelsanalytiker, Stockholm, Sverige

6. Nils-Henrik M. von der Fehr, professor, Hurdal

7. Gyrid Berge Giæver, seniorrådgiver, Tromsø

8. Kristina Hansen, ordfører, Nordkapp

9. Bjørn Næss, administrerende direktør NHO Handel, Oslo

10. Filip Rygg, leder og konsulent, Frogner

11. Trine Lise Sundnes, LO, forbundsleder Handel og Kontor, Oslo

12. Frank Sve, lokalpolitiker Møre og Romsdal

13. Ragnar Wiik, leder, Lillestrøm

14. Ståle Økland, forsker og forfatter, Oslo