Handel og Kontor liker ikke at butikkdørene skal åpnes på søndager.

Handel og Kontor liker ikke at butikkdørene skal åpnes på søndager.

Martin Gutttormsen Slørdal

Søndag blir handledag

Solberg-regjeringen vil tillate alle butikker å holde åpent på søndager.
08.10.2013
13:30
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Den påtroppende regjeringen vil gyve løs på endringer i ulike lover som regulerer arbeidslivet. Å kvitte seg begrensningene i søndagshandel er ett av punktene på lista over gjøremål.

Regjeringen vil «tillate butikker å holde åpent på søndager. Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse», heter det i regjeringserklæringen som ble presentert mandag.

HK-skepsis 1

Som vi har skrevet om tidligere i HK-Nytt er det få som ønsker dette velkomment.

Det er en kjent sak at Handel og Kontor er imot denne utviklingen. De er ikke beroliget etter at regjeringserklæringen ble offentliggjort.

– Vi er verken overrasket eller særlig glad for at regjeringserklæringen åpner for søndagsåpne butikker. I HK er vi imidlertid tilfredse med at regjeringen har tatt innover seg at det i dag er svakheter i lovverket når det gjelder ansattes muligheter for medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidstid i denne bransjen, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Hun presiserer at HK fastholder ønsket om søndagen som en annerledes dag hvor samvær med familie og barn står i sentrum.

– Det er viktig for ansatte i næringa. Heller ikke de store aktørene ønsker frislipp, påpeker hun.

Bransje-skepsis

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Handel er imot. Det samme har aktører i næringen uttalt; Spesielt Coop har gått kraftig ut og advart mot å oppheve lovverket som regulerer åpningstider på søndager. Næringen og arbeidsgiverforeningen frykter at utvidete åpningstider vil føre til store kostnader for bedriftene, økte priser og i verste fall nedleggelser av arbeidsplasser.

Kundene står heller ikke og skriker unisont etter åpne dører på søndager: En undersøkelse fra Norstat viser at 51 prosent sier nei til det regjeringen foreslår.

HK-skepsis 2

Det er ikke bare søndagshandel som bekymrer Handel og Kontor. Også det at den kommende regjeringen vil endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om beregning av arbeidstid, uttak av overtid og bruk av midlertidige ansettelser får HK-lederen til å reagere sterkt.

– For HK betyr det at våre medlemmer må belage seg på mer midlertidighet og usikkerhet i jobbsituasjonen, sier Sundnes.

Hun påpeker at HK representerer mange unge mennesker som fra før sliter med midlertidige kontrakter.

– Dette er ikke en håndsrekning i så måte, men betyr mindre trygghet for jobb og inntekt for arbeidstakerne og det gir samtidig arbeidsgiverne større spillerom, understreker hun.

08.10.2013
13:30
27.08.2015 20:00

Mest lest