JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ti spørsmål og svar om møter utenfor arbeidstid

Ansatte skal ha betalt når de stiller opp på personalmøter.
Er det nok å betale ansatte med pizza på personalmøter?

Er det nok å betale ansatte med pizza på personalmøter?

Colourbox

katharina@lomedia.no

Her finner du svar på en rekke spørsmål om rettigheter etter endt arbeidstid.

1. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte deltar på personalmøter utenfor arbeidstid?

Ja, arbeidsgiver kan pålegge ansatte å delta på personalmøter, også etter arbeidstid, for eksempel etter at butikken eller bensinstasjonen er stengt. (Vi går ut fra at ansatte på kontor har personalmøter i arbeidstida.)

Men «arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det», heter det i arbeidsmiljøloven.

2. Dersom personalmøtene ikke er i arbeidstida. Når bør de være?

Møtene bør primært avholdes i vanlig arbeidstid. Hvis det ikke er mulig, bør de legges enten rett før eller rett etter den vanlige arbeidstida. Det skal betales minimum to timer ved nytt oppmøte, ifølge Landsoverenskomsten mellom HK og Virke.

3. Skal ansatte ha betalt når de deltar på personalmøter?

Det enkle svaret er ja. «Den tid arbeidstakere står til disposisjon for arbeidsgiver» regnes som arbeidstid og skal lønnes, ifølge arbeidsmiljøloven.

4. Har ansatte rett på overtidsbetalt når de deltar på personalmøter?

Dersom de har jobbet mer enn alminnelig arbeidstid – ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i uka – etter arbeidsmiljøloven – skal de ha overtidsbetaling. For ansatte i bedrifter med tariffavtale, er det overtid når en jobber mer enn 37,5 timer i uka.

5. Har ansatte rett på betalt for ubekvem arbeidstid når de deltar på personalmøter på kvelden?

Butikkansatte med tariffavtale og som deltar på personalmøter etter klokka 18 på hverdager eller etter klokka 13 på lørdager, skal ha kvelds- eller lørdagstillegg, ifølge tariffavtalene HK har med Virke og NHO.

6. Har tillitsvalgt noe de skulle ha sagt?

Ja, bruk av overtid skal drøftes med tillitsvalgt. I bedrifter omfattet av Landsoverenskomsten mellom HK og Virke og hvor en ønsker regelmessige personalmøter utenom den vanlige arbeidstida, må sjefen drøfte dette med tillitsvalgt.

7. Kan arbeidsgiver forvente at ansatte deltar på personalmøter på lørdager?

Ja, dersom lørdager anses som vanlig arbeidstid, men en bør unngå å legge personalmøter på lørdager.

8. Kan arbeidsgiver forvente at ansatte deltar på personalmøter på søndager?

Nei. Ansatte skal ikke jobbe på søndager og helgedager med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, står det i arbeidsmiljøloven.

9. Er det lov å kalle personalmøter dugnad og lønne ansatte med pizza?

Nei. Ansatte skal ha betalt for personalmøter, kurs og opplæring selv om det er på kvelden og de inviteres på pizza og brus.

10. Ansatte er på seminar med middag på kvelden og overnatting. Hva regnes som arbeidstid?

Kursopplegget på dagtid er arbeid og skal lønnes, men en frivillig middag på kvelden regnes ikke som arbeidstid.

Nyttig lesning: Kan arbeidsgiver sparke meg fordi jeg er syk?

Kilder: Arbeidsmiljøloven, Simployer, HK, Landsoverenskomsten HK-Virke og Handelsoverenskomsten HK-NHO