JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

Ny pensjonsalder: 62-årsgrensa for å ta ut ekstrapensjonen AFP økes

De nye endringene i pensjonen påvirker når man kan ta ut avtalefestet pensjon (AFP).
Aldersgrensa for å ta ut AFP vil øke i takt med økningen i pensjonsalderen, bekrefter LO og NHO.

Aldersgrensa for å ta ut AFP vil øke i takt med økningen i pensjonsalderen, bekrefter LO og NHO.

Anna Granqvist

ane.borrud@lomedia.no

AFP – avtalefestet pensjon – er en pensjonsordning som de med tariffavtale har. 

Hvis du har AFP, og oppfyller kriteriene i ordningen, kan du i dag ta ut AFP fra du er 62 år.  

Ønsker du å ta ut AFP må du samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Pensjonsforliket innebærer at aldersgrensene for å ta ut pensjon i folketrygden øker fra 2026.

Folketrygden reguleres av lovverket, som vedtas av Stortinget.

Men AFP er en avtale mellom tre parter: Arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten kan ikke ensidig gjøre endringer i AFP-avtalen.

Hva skjer med aldersgrensen for å ta ut AFP når aldersgrensen for å ta ut folketrygden øker?

Regjeringen: Naturlig med tilpassing

«Når aldersgrensene i folketrygden endres, er det derfor naturlig at også reglene for de øvrige pensjonsytelsene tilpasses disse endringene. For eksempel gjelder dette nedre aldersgrense for utbetaling av pensjon», står det i stortingsmeldingen «Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil» fra regjeringen.

Den legger til grunn at de avtalefestede ordningene vil bli tilpasset endringene i folketrygden.

Arbeidsmanden har stilt LO og NHO følgende spørsmål:

• Har AFP-partene diskutert en tilpassing av AFP-aldersgrensen til endingene i aldersgrense i folketrygden?

• Var det i så fall enighet blant alle tre parter?

• Hvis LO/NHO ikke enige med regjeringen, hva mener dere?

• Hvis LO/NHO er enig med regjeringen, hvorfor?

Verken LO eller NHO svarer direkte på spørsmålene, men begge organisasjonene bekrefter at aldersgrensa for å ta ut AFP vil øke i takt med aldersgrensa i folketrygden.

LO: Aldersgrensa vil følge folketrygden

– Når tidligste uttaksalder i folketrygden går oppover, vil muligheten til å ta ut AFP følge på samme måte, svarer Steinar Krogstad, 2. nestleder i LO.

Han mener at AFP gir en god tilleggspensjon, men uten folketrygden vil det være for lite å leve av som pensjonist.

Og påpeker at opptjeningen av rettigheter til AFP i dag stanser ved 62 år, og kvalifiseringsreglene stiller krav om at man er i AFP-bedrift de siste 7 av 9 årene før man fyller 62 år.

– Siden uttaksalderen etter hvert vil gå oppover, er det nå naturlig for LO å se på dette regelverket sammen med NHO, sier Krogstad.

NHO: Man må vente med å ta ut AFP

– Når det gjelder spørsmålet om alder for uttak av AFP er reglene slik at det å starte uttak av AFP i privat sektor forutsetter at man samtidig tar ut alderspensjon fra folketrygden. Når grensen øker i folketrygden vil det dermed innebære at man også må vente med å ta ut AFP, svarer Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun påpeker også at det er naturlig at LO og NHO har nærmere dialog om disse spørsmålene i lys av pensjonsforliket i Stortinget, og at det er opp til partene å gjøre en vurdering av behov for endringer i regelverket.