UTREDET: En ny AFP-modell er snart klar. LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er fornøyd med modellen, men finansieringen er ikke på plass.

UTREDET: En ny AFP-modell er snart klar. LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er fornøyd med modellen, men finansieringen er ikke på plass.

Jan-Erik Østlie

Avtalefestet pensjon (AFP):

Nærmer seg enighet om tilleggspensjon – men fortsatt usikkert hvordan den skal finansieres

I 2018 ble LO enige om prinsippene for en ny AFP-ordning. Nå er modellen i hovedsak ferdig utredet. Men finansieringen gjenstår.
16.02.2021
13:31
16.02.2021 13:31

sym@lomedia.no

Den gamle ordningen med Avtalefestet pensjon, AFP, hadde en rekke hull som rammet mange arbeidstakere.

Undersøkelser viste at en av fire som jobbet i en AFP-bedrift som 55-åring, likevel ikke kvalifiserte til å gå av med avtalefestet pensjon som 62-åring.

Ble du syk, uføretrygdet eller mistet jobben kunne også mulighetene for å gå av med AFP forsvinne.

Mange falt også gjennom fordi de ikke hadde jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med AFP-ordning.

Behov for utredning

Under hovedoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om prinsippene for en ny ordning som tettet hullene. Samtidig så partene behovet for en grundig utredning av en ny modell i samarbeid med myndighetene.

– Dette utredningsarbeidet tok mye lengre tid enn vi så for oss i 2018, blant annet på grunn av koronapandemien. Det har også vært mer komplisert, erkjenner LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Les også: Disse AFP-fellene må du unngå

Styrker organisering

Under tirsdagens representantskapsmøte i LO orienterte han om utredningsarbeidet og resultatet som er i den siste fasen. Han slo fast at utredningsarbeidet bekreftet at den nye modellen vil oppfylle de målene LO hadde satt seg.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

– Vi tetter hull og gjør AFP mer forutsigbar. Og den vil dermed gi større trygghet for fremtidig pensjon.

For LO og NHO er det også viktig at AFP vil styrke verdien av en tariffavtale og et organisert arbeidsliv.

– Ikke minst vil dette være viktig for yngre arbeidstakere og det vil kunne bidra til en økt organisasjonsgrad, håper Gabrielsen.

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik understreker at den nye modellen vil være spesielt viktig for unge i bransjer som varehandel, service og hotell- og restaurant.

– Nå vil du som ansatt i en AFP-bedrift ta med deg disse rettighetene videre, påpeker hun.

Robert (58) ble arbeidsløs og mistet AFP-pensjonen på en million kroner

Større fond

Den store utfordringen er hvordan ordningen skal finansieres. Langt flere vil i framtida kunne bruke en avtalefestet pensjonsordning og kostnadene vil bli høyere. I dag finansieres ordningen fortløpende i hovedsak av partene i arbeidslivetog med et statlig bidrag til løpende pensjoner på 30 prosent. Det innebærer at dagens yrkesaktive betaler for dem som er pensjonister.

– Regjeringen forutsetter at partene etablerer en plan for opptrapping av fondsgraden i ordningen som sikrer fondering av ordningens juridiske forpliktelser, fortalte LO-lederen til representantskapet.

Dagens regjering har vært tydelige på at de ikke vil bidra med mer penger til ordningen. Det samme har også NHO sagt.

– Fordi det ikke er enighet om hvordan finansieringsgapet skal dekkes i utredningen, må LO og NHO nå igangsette prosessen med forhandlinger om en omlagt AFP-ordning på basis av utredningen.

Gjennom disse forhandlingene må kostnadene ved omleggingen avklares og avtales, og detaljene i en ny ordning ferdigstilles og avtales i et senere hovedoppgjør. Slik at medlemmene kan ta stilling til resultatet gjennom en uravstemning, sa LO-lederen på dagens møte.

Samleside: Alt om AFP

Nye muligheter

Verken LO-leder Hans-Christian Gabrielsen eller nestleder Peggy Hessen Følsvik vil si noe om hvilke forventninger de har til økonomisk bidrag fra en eventuell ny rødgrønn regjering etter valget.

– Men dagens regjering har vært veldig tydelige på at de ikke vil bidra mer. De har også stilt krav til fonderingsgraden, påpeker Følsvik.

Nå pågår de siste arbeidet med utredningen før den snart kan offentliggjøres.

16.02.2021
13:31
16.02.2021 13:31