NY PERIODE: Trine Lise Sundnes ble gjenvalgt som leder på Handel og Kontors landsmøte.

NY PERIODE: Trine Lise Sundnes ble gjenvalgt som leder på Handel og Kontors landsmøte.

Martin Guttormsen Slørdal

Ledertrioen fortsetter i Handel og Kontor

Trine Lise Sundnes og nestlederne Bjørn Mietinen og Christopher Beckham får fortsette å lede HK i nye fire år.
18.10.2016
15:20
18.10.2016 15:33

lene.svenning@lomedia.no

Valgkomiteens leder Evy Grønningsæter la fram en enstemmig innstilling. De foreslo at dagens ledertrio bør fortsette, og fikk landsmøtets tilslutning til det. Trine Lise Sundnes, Bjørn Mietinen og Christopher Beckham ble valgt ved akklamasjon, som henholdsvis leder, 1. nestleder og 2. nestleder.

HAPPY: Nestlederne Christopher Beckham og Bjørn Mietinen gleder seg over å bli gjenvalgt.

HAPPY: Nestlederne Christopher Beckham og Bjørn Mietinen gleder seg over å bli gjenvalgt.

Martin Guttormsen Slørdal

Nye fjes i forbundsstyret

Tone Cathrine Hartz, leder i region Østlandet Sør er ny i forbundsstyret. Det er også Beate Steinsvik, leder i region Vest. Det samme gjelder Roy Jonskås fra Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger (SLA). Han er leder i Foreningen for luftfart og reiseliv. Ny i forbundsstyret fra region Nord-Norge er Johan Martin Andreassen . John Thomas Suhr, leder av avdelingen Oslo/Akershus HK er ny i forbundsstyret. Region Øst har to forbundsstyremedlemmer. Else Johansen fra Østfold HK fortsetter i vervet.

Disse fortsetter

Elisabeth Sundset fra Region Midt-Norge fortsetter i forbundsstyret. Det gjør også Roy Kristiansen fra region Indre Østland. Han er den som har sittet lengst i HKs forbundsstyre, i hele 20 år. Gjenvalg tok også Ann Karin Simonsen fra region Agder/Rogaland.

Salen hadde ingen motkandidater til valgkomiteens forslag.

Takket

Trine Lise Sundnes takket for tilliten.

– Vi lover at vi hver eneste dag skal jobbe for å få gjennomført det som er vedtatt i denne sal.

18.10.2016
15:20
18.10.2016 15:33