HENDA I VÆRET: Det ble mange avstemninger under behandlingen av HKs politiske program for de neste fire årene.

HENDA I VÆRET: Det ble mange avstemninger under behandlingen av HKs politiske program for de neste fire årene.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-landsmøtet 2016:

Landsmøtesalen overkjørte forbundsledelsen

I vedtak etter vedtak valgte landsmøtet å overse forbundsstyrets innstilling til nytt prinsipp- og handlingsprogram.
19.10.2016
00:47
19.10.2016 00:47

hk-nytt@lomedia.no

Det ble en annerledes landsmøtebehandling av Handel og Kontors politikk enn det som er vanlig. Forbundsstyret hadde bestemt seg for å forlate de gamle faglig-politiske målene, og erstatte det med et mer overordnet prinsipp- og handlingsprogram, med konkrete mål som organisasjonen skal oppfylle de neste fire årene.

Det ville landsmøtet åpenbart ikke gå med på. Regionene hadde sendt inn omfattende forslag, og voterte dem igjennom, på tvers av forbundsstyrets innstilling, gang etter gang.

Stemt igjennom

Her er noen eksempler på hva som ble vedtatt, mot forbundsstyret vilje: Å arbeide for å lovfeste rett til heltid, arbeide for å styrke fortrinnsretten til utvidet stilling, arbeide for å lovfeste retten til læreplass, arbeide for å kvitte seg med 12-timers-regelen (som fratar butikkansatte som jobber mindre enn tolv timer i uka ubekvemstillegg), og å regulere husleiemarkedet.

Samarbeid mellom regionene

HK-Nytt har spurt de åtte delegasjonslederne om hva som er årsaken til at forbundsstyret ble så grundig overkjørt.

– Forbundsleder Trine Lise Sundnes sa at hun ville at landsmøtet skulle være et politisk verksted. Det synes jeg vi har levert. Flere regioner hadde likelydende forslag, og vi ble enige om å gå for dem. Dette viser at det er landsmøtet som bestemmer.

Det sier Astrid Reistad, delegasjonsleder for region Midt-Norge i denne saken.

Ingunn Gjerstad, delegasjonsleder i region Øst, bekrefter at regionene har samarbeidet. Hun er fornøyd med resultatet.

– Vi har vedtatt veldig mange gode forslag. Salen ønsket et mer konkret og fyldig program enn det forbundsstyret hadde innstilt på. Vi synes det var for tynt. Medlemsdemokratiet har slått inn, konkluderer hun.

Kritisk til samarbeid

Nina Hammer Thysse, delegasjonsleder i region Agder/Rogaland, er overrasket over den store motstanden mot forbundsstyrets innstillinger i salen, men tolker det som et signal om at mange ønsker mer politikk inn i prinsipp- og handlingsprogrammet.

Knut Arne Vassdokken, delegasjonsleder i region Indre Østland, er kritisk til det som skjedde i salen.

– Her er det flere regioner som har funnet sammen, og som har flertall. Vi andre har ikke hørt noe om det. De har kjørt sitt eget løp. Jeg oppfatter dette som en omkamp fra representantskapet, der vi sa nei til å beholde de gamle faglig-politiske målene, og gikk inn for å ha et mer overordnet prinsipp- og handlingsprogram.

Savnet begrunnelser

Andreas Skretting Jansen, delegasjonsleder i region Vest, er glad for at salen vant fram i mange av avtemningene.

– Det vi hadde til behandling nå var helt nytt. Vi har skrotet et over 30 år gammelt dokument som vi har aktualisert på hvert landsmøte. Derfor var det mye vi mente burde inn av konkrete saker, sier han.

Skretting er kritisk til at forbundsstyret ikke hadde begrunnet mange av forslagene de avviste. Det mener også Tone Hartz, delegasjonsleder i region Østlandet Sør.

– Der forbundsstyret hadde begrunnet forslagene, fulgte salen dem i større grad. Folk følte at det var arrogant å avvise forslag uten å si hvorfor. Vi har jobbet med dette i et år, og oppfattet at forbundsstyret ikke tok oss på alvor, sier hun.

Knut Arne Vassdokken tar noe selvkritikk på forbundsstyret vegne, hvor han er vara og har vært med på å behandle noen av forslagene før landsmøtet.

– Vi kunne både satt inn forbundsstyrets merknader og forklart litt mer om hvorfor vi ønsker et annet dokument enn det vi hadde før, som vi syntes var uhåndterlig, sier han.

Til redaksjonskomitéen

Mange av forslagene forbundsstyret ville avvise, ble isteden vedtatt å oversende til redaksjonskomitéen. Det var ikke tilfeldig, forklarer Roy Jonskås, delegasjonsleder for Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger (SLA).

– Delegasjonslederne snakket sammen og ble enige om å få mest mulig av politikken over til redaksjonskomitéen, slik at det kan jobbes fram helhetlig politikk. Særlig gjaldt dette alle forslagene om pensjon, miljø og EØS. Det virker som om salen ville ha mer politikk inn i programmet enn det det var lagt opp til, sier også han.

Den analysen deles av Mariell Brenden, delegasjonsleder i region Nord-Norge i denne saken.

– Vi har samarbeidet mer enn vanlig, men jeg tror forbundsstyret hadde forventet det, sier hun.

Mer demokratisk

HK-leder Trine Lise Sundnes beklager at det nye programmet ble mer omfattende enn det forbundsstyret hadde ønsket seg. Men landsmøtet er suverent.

– Dette er en del av landsmøtet. Det har blitt gjort en del rare vedtak, men det får det nye forbundsstyret se på.

– Hadde det gått forbundsstyrets vei i større grad om dere hadde begrunnet avvisningene av forslagene?

– Det blir bare spekulasjon. Men vi skal gjøre som vi alltid gjør etter landsmøtene; evaluere. Jeg vil påstå at dette landsmøtet har vært mer demokratisk enn andre landsmøter, det bør delegatene være ganske fornøyd med, sier hun til HK-Nytt.

19.10.2016
00:47
19.10.2016 00:47