UENIGE: Konserntillitsvalgt Kateryna Bilokin er uenig med Ikea og Ikea Sørlandet om hvordan nedbemanning på sistnevnte skal skje.

UENIGE: Konserntillitsvalgt Kateryna Bilokin er uenig med Ikea og Ikea Sørlandet om hvordan nedbemanning på sistnevnte skal skje.

Erlend Angelo

Ikea-tillitsvalgte skuffet over manglende samarbeid under nedbemanning: – Vi har ikke blitt hørt

De ansatte fikk stoppet Ikeas ønske om ostehøvelkutt på stillingene, men konserntillitsvalgt Kateryna Bilokin mener arbeidsgiveren ikke har lyttet nok til de ansatte når butikken på Sørlandet nå nedbemanner med 45 ansatte.
09.11.2020
15:13
10.11.2020 14:08

erlend@lomedia.no

I sommer fikk de ansatte beskjed om at Ikea Sørlandet måtte nedbemanne etter åtte år med underskudd.

De ansatte ble spurt til råds i prosessen. Ikea selv foreslo at alle ansatte kunne gå ned litt i stilling, for på den måten å unngå oppsigelser.

Men de ansatte sa blankt nei til mer deltid og lavere stillingsprosenter.

– Vi fikk heldigvis stoppet ostehøvelforslaget deres, det er det positive i det negative. Vi krevde at en eventuell nedbemanning måtte skje via ansiennitetsprinsippet som vanlig er, sier konserntillitsvalgt Kateryna Bilokin til HK-Nytt.

Les også: Avdelingsleder fikk ikke fagbrevtillegg verdt nesten 20.000 kroner: – Følg godt med, er rådet fra klubblederen

Mange forslag, ikke noe svar

De ansatte kom også med en rekke forslag til hvordan Ikea Sørlandet kunne spare penger. Bilokin mener mange ikke ble vurdert i det hele tatt, all den tid flere av forslagene ikke samsvarte med globale bestemmelser i konsernet.

I det hele tatt føler de ansatte seg lite lyttet til i prosessen. De tillitsvalgte mente ikke prosessen omkring sparetiltak var over da Ikea gikk ut med pressemelding om nedbemanning den 1. september. Ståa i dag er at 16 årsverk skal bort, fordelt på 45 ansatte. De fleste mottok sin oppsigelse 1. november.

– Vi ble spurt om å komme med forslag til kostnadsreduserende tlitak, og så kommer det plutselig en pressemelding, som viser at ingen av våre forslag var tatt med, sier Bilokin.

De ansatte hadde blant annet foreslått å endre menyen for å redusere matsvinn, utleie av deler av bygget og endring av reklamasjonsrutiner. Eller kanskje Ikea kunne ta seg av renholdet selv og tilby noen av de ansatte jobb der?

– Ingenting ble hørt. I tillegg var det vanskelig å komme med forslag, for det er mange kostnader knyttet til andre enheter enn selve butikken som vi ikke har fått se, mener Bilokin.

Ikea: – Nødvendig omstrukturering

Den konserntillitsvalgte synes også timinga er helt håpløs. Til tross for åtte år med minus på Sørlandet, så kommer nedbemanninga midt under en pandemi som gjør arbeidsmarkedet ekstra vanskelig. Oppsigelsene kommer også samtidig med en bonusutbetaling, som Bilokin mener kunne vært lavere om det hadde reddet arbeidsplassene til noen kolleger.

Les mer: Ikea «feirer» ansatte med rekordbonuser etter gode salgstall – men møter skepsis hos tillitsvalgt

– Tror du de med bonus på Sørlandet er fornøyd når de etterpå må ut i arbeidsledighet? spør Bilokin retorisk.

Varehussjef Beate Hagen skriver at bonusen er sentralt styrt, og at det ikke er noe de kan gjøre noe med. I en epost til HK-Nytt forteller hun at omstruktureringa er nødvendig for å ivareta flest mulig arbeidsplasser på lang sikt.

«Vi vet at tiden framover kan bli vanskelig for noen av våre medarbeidere. Vil vil gjøre vårt ytterste for å støtte hver enkelt medarbeider gjennom hele prosessen. Vi har derfor opprettet et tett samarbeid med NAV. Vi har hatt god dialog med alle berørte medarbeidere og sett på muligheter for at de kan fortsette sitt ansettelsesforhold andre steder i IKEA Norge, noe flere medarbeidere kommer til å gjøre» skriver Hagen.

På spørsmål om i hvilken grad de ansattes sparetiltak er vurdert, skriver Hagen at flere av tiltakene allerede er jobbet med over flere år, uten at de har vært nok til å sikre lønnsomhet.

«Så her opplever vi å være helt på linje med innspille fra våre ansatte» skriver Hagen. «Insourcing» av renhold ble konkludert med ikke å være lønnsomt, så det var ikke aktuelt, fortsetter hun, og legger til at de ansatte har fått tilgang til interne regnskap for Sørlandet-butikken.

Hvem skal nedbemannes?

Bilokin er ikke imponert over egen arbeidsgiver i prosessen. Hun mener det sågar er urettferdig at det er kun ansatte ved Sørlandet-butikken som vurderes når det nedbemannes, all den tid den lokale butikken har lite eller ingen myndighet til å gjøre lokale kostnadsbesparende tiltak. Bilokin stiller spørsmålet om utvalgskretsen, altså hvilke ansatte som vurderes i en nedbemanningsprosess, bør være nasjonal. Når mange av de foreslåtte sparetiltakene ikke kan vedtas i Ikea Sørlandet, men heller må løftes opp nasjonalt eller globalt, hvorfor skal da nedbemanningen begrenses til Sørlandet?

– Vi er enig i at kostnadene må reduseres på Sørlandet. Men siden Ikea Sørlandet ikke alene har mandat til å redusere sine kostnader, så bør Ikea AS være utvalgskretsen ved nedbemanning, mener Bilokin.

Varehussjef Hagen svarer sånn på det:

«Det har gjennom mange år vært gjort tiltak for å forbedre topplinje, profitt og redusere kostnader lokalt på IKEA Sørlandet. Som en del av et stort konsern er det noen kostnader vi ikke kan påvirke som for eksempling avskrivninger på bygget.»

Mister ansiennitet

Bilokin stiller seg også kritisk til at mange ansatte ikke får med seg ansiennitet fra tidligere arbeid i Ikea. Reglene sier at man ikke får med ansiennitet fra Ikea-arbeid i andre land, og man mister også ansiennitet hvis man har et kort opphold mellom to Ikea-ansettelser.

– De ansatte får ikke med seg ansiennitet fra Ikea-arbeid i andre land, og de starter på null igjen om man har en pause mellom to perioder som Ikea-ansatt. Mange har ansiennitet som ikke telles med i nedbemanningsprosessen, en har et brudd på bare to måneder, sier Bilokin.

Ikea svarer enkelt og greit at de bruker samme prinsipper her som i andre sammenhenger de bruker ansiennitet.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Klar til å bistå medlemmer

Bilokin roser derimot Ikea for at de tillitsvalgte fikk god tid under allmøtet i september, og hun sa da som nå:

– Vi har vært uenige underveis, og vi har sagt at vi vil hjelpe alle medlemmer som vil bestride oppsigelsen.

Ifølge Allan Bongat, hovedtillitsvalgt (Fellesforbundet) på Ikea Sørlandet, er det åtte medlemmer som ikke har takket ja til sluttpakkene på en måneds etterlønn, hvorav en bestrider oppsigelsen.

En av dem har 16 års erfaring i Ikea – men har bare to år på Ikea Sørlandet. 45 personer mottok oppsigelsene 1. november, totalt 16 årsverk.

– Etter oppsigelsene har vi fått problemer på kjøkkenet, for vi er for få folk. Så nå blir noen oppsigelser trukket så vi får tilbake folk på kjøkkenet. Det er jo bra, men det betyr jo bare at nedbemanningsprosessen fortsetter, sukker Bongat.

09.11.2020
15:13
10.11.2020 14:08