JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TILBAKE TIL JOBB: I likhet med at arbeidsgiver har en plikt til å kalle inn den ansatte, er den ansatte pliktig til å møte opp. Det kan bli gitt kort varsel, sier LO-jurist.

TILBAKE TIL JOBB: I likhet med at arbeidsgiver har en plikt til å kalle inn den ansatte, er den ansatte pliktig til å møte opp. Det kan bli gitt kort varsel, sier LO-jurist.

Arbeidsliv og rettigheter under koronakrisa:

Er du permittert og skal tilbake i jobb? Dette er rettighetene dine

Arbeidslivet begynner å åpne dørene igjen. Er du permittert og kalles tilbake i jobb, har du plikt til å møte opp.
22.04.2020
14:17
22.04.2020 14:17

ida.bing@lomedia.no

line.fausko@lomedia.no

Denne uken begynner flere permitterte å vende tilbake til jobbene sine.

Flere barnehageansatte, frisører og helsefaglige virksomheter med en-til-en kontakt, som tannleger, psykologer, fysioterapeuter og optikere, er nå tilbake i jobb etter å ha vært permitterte. Det kommer som følge av at myndighetene påla dem å stenge for en drøy måned siden.

– Alle ansatte som er permittert og som blir bedt om å komme tilbake på jobb, har plikt til å returnere tilbake til arbeidet.

Det sier Marit Håvemoen, som er jurist i LO. Hun mener det kan oppstå usikkerhet og mange spørsmål når samfunnet gradvis gjenåpnes.

Kan kalles inn på kort varsel

Håvemoen understreker at arbeidsgiver er pliktig til å kalle tilbake permitterte ansatte hvis de har mulighet til å sysselsette dem igjen.

DELVIS TILBAKE I JOBB: – For en arbeidstaker som blir kalt tilbake i delvis arbeid og fortsetter å være delvis permittert, vil dagpengene bli redusert, sier LO-jurist Marit Håvemoen.

DELVIS TILBAKE I JOBB: – For en arbeidstaker som blir kalt tilbake i delvis arbeid og fortsetter å være delvis permittert, vil dagpengene bli redusert, sier LO-jurist Marit Håvemoen.

Sissel M. Rasmussen

– Dersom grunnlaget for permitteringen faller bort, skal permitteringen avsluttes, sier Håvemoen til FriFagbevegelse.

Det kan imidlertid skje fort. For i likhet med at arbeidsgiver har en plikt til å kalle inn den ansatte, er den ansatte pliktig til å møte opp. Det kan bli gitt kort varsel, understreker juristen.

– Dette gjelder også dersom behovet for arbeidskraft kun er kortvarig, legger Håvemoen til.

Er du ansatt, er du i prinsippet pliktig til å møte opp.

– Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1–2 dager.

Mindre dagpenger

Til tross for gjenåpning, har flere barnehager og virksomheter varslet om redusert åpningstid.

For mange ansatte vil det bety at du bare delvis vender tilbake til jobb. Da oppstår en situasjon hvor man er delvis permittert, og delvis i arbeid.

– For en arbeidstaker som blir kalt tilbake i delvis arbeid og fortsetter å være delvis permittert, vil dagpengene bli redusert, sier LO-jurist Marit Håvemoen.

Du har fortsatt rett på dagpenger hvis du jobber mindre enn 60 prosent.

Permitterte som går over på dagpenger sender meldekort til Nav. Her må de registrere hvor mye de jobber. Det har arbeidstakeren plikt til.

– Den ansatte har ansvar for å gi informasjon til Nav om hvor mye de har jobbet mens de har vært permittert, eller om vedkommende ikke lenger er permittert, sier Håvmoen.

Jobber du mer enn 60 prosent av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, vil ikke vedkommende få utbetalt dagpenger for denne perioden, understreker juristen.

Permittert før eller etter 20. mars? Det kan gi store utslag på inntekten din. Her er reglene og juristens råd

Kan jobbe for annen arbeidsgiver

Permitteringsreglene sier at du ikke skal jobbe for arbeidsgiveren du er permittert fra. Men det hindrer ikke folk fra å ta midlertidig arbeid når de er permitterte.

Det samme gjelder for mottakere av dagpenger, hvor forutsetningen for å motta ytelsen er at man er villig til å ta annet arbeid i permitteringsperioden, understreker Håvemoen.

– En permittert arbeidstaker kan derfor være i et annet ansettelsesforhold hos en annen arbeidsgiver når tilbakekallet kommer.

Da skal den permitterte få noe lengre tid til å avslutte den midlertidige jobben, men dette vil variere fra sak til sak. Den permitterte bør imidlertid informere arbeidsgiver om at de har påtatt seg annen jobb i perioden, påpeker Håvemoen.

Har du fått deg ny jobb i perioden bør du også merke deg at oppsigelsesfristen ved gammel jobb kortes ned dersom de ønsker å bli værende i ny jobb i stedet:

Tårer, frykt og lange arbeidsdager: – Å være tillitsvalgt under koronakrisa har vært en psykisk påkjenning, sier Amir Mayani

– Dersom en permittert ansatt ikke ønsker å gå tilbake i arbeid hos arbeidsgiveren, for eksempel fordi vedkommende har fått fast jobb hos en annen arbeidsgiver, gjelder det kortere oppsigelsesfrister. Etter utløpet av perioden med arbeidsgivers lønnsplikt, kan en permittert ansatt velge å si opp arbeidsforholdet med 14 dagers varsel, sier Håvemoen.

Under normale omstendigheter varierer oppsigelsestiden noe fra kontrakt til kontrakt, men skal ifølge arbeidsmiljøloven være på minst én måned dersom ikke annet er avtalt. For permitterte er imidlertid reglene annerledes.

– Etter tre måneders permittering kan ansatte i mange tariffbundne virksomheter, si opp arbeidsforholdet uten oppsigelsesfrist, legger juristen til.

6-ukers regel

LO-juristen sier det kan oppstå forvirring rundt permitteringsregelverket dersom ansatte skal tilbake i arbeid igjen.

Det gjelder i en situasjon der du har blitt permittert og får komme tilbake til jobb, for så å bli permittert igjen. Da er det avgjørende hvor lenge du har vært tilbake på jobb:

Hvis du kommer tilbake og står i jobb over seks uker, må det sendes nytt permitteringsvarsel. Hvis det har gått kortere tid, da trengs det ikke et nytt varsel fordi du fortsatt regnes som under permittering.

Dette defineres som «fortsatt permittert, men midlertidig avbrutt».

Butikkansatte krever korona-tillegg

– Myndighetene og partene i arbeidslivet har lagt til grunn at dersom arbeidsperioden ikke overstiger nå 6 uker, kan arbeidsgiver velge å anse permitteringen som fortløpende, sier Håvemoen.

Hun legger til:

– Dette innebærer at det i så fall ikke skal betales nye arbeidsgiverperiode. Og den ansatte trenger heller ikke søke på nytt etter dagpenger, sier Håvemoen.

Men dersom den ansatte er i jobb i mer enn 6 uker, må det permitteres på nytt, understreker hun.

Får rett til omsorgsdager

Neste mandag, 27. april, åpner 1.–4. trinn på barneskolene, SFO og videregående skoler for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes delvis.

For permitterte som da delvis skal tilbake i jobb, vil det også bety at man igjen kan bruke omsorgsdager. For ved 100 prosent permittering kan man ikke bruke slike omsorgsdager:

– Dersom vedkommende er delvis permittert, kan arbeidstakeren bruke omsorgsdager for de dagene vedkommende skulle ha vært på jobb, sier Håvemoen.

22.04.2020
14:17
22.04.2020 14:17