JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
RAMMER ANSATTE: Elkjøp nedbemanner. I 2023 skal de kutte 12 prosent av kostnadene til bemanning.

RAMMER ANSATTE: Elkjøp nedbemanner. I 2023 skal de kutte 12 prosent av kostnadene til bemanning.

Brian Cliff Olguin

Dette må du vite om nedbemanning

Det er mange fallgruver ved nedbemanning. Her er 14 fakta som gjør ansatte klokere. 
23.02.2023
13:58
23.02.2023 13:58

katharina@lomedia.no

1. Færre folk

Nedbemanning betyr å redusere antall årsverk i bedriften.

2. Må være en begrunnet årsak

Det må alltid foreligge en saklig grunn for nedbemanning, for eksempel at bedriften går med underskudd. 

3. Tillitsvalgte skal involveres

Arbeidsgiver skal drøfte alle forhold om nedbemanningen med tillitsvalgte, først grunnlaget for nedbemanning og deretter hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Det er nedfelt både i hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene og i arbeidsmiljøloven.

4. Tillitsvalgte må få tilgang til dokumenter

Tillitsvalgte har krav på å få innsyn i relevante dokumenter, også ansiennitetslistene. 

LES OGSÅ: Ett av fire HK-medlemmer er redde for å miste jobben

5. Kjemp for at ansiennitetsprinsippet skal følges

Det er viktig at den tillitsvalgte i protokollen (referatet) viser til at reglene om ansiennitet skal følges. Er det tariffavtale på arbeidsplassen, skal utvelgelsen av overtallige ansatte alltid ta utgangspunkt i ansiennitet som i praksis betyr at den sist ansatte mister jobben først. I virksomheter uten tariffavtale veier ikke ansiennitetsprinsippet like tungt.

6. Vær nøye på hva du som tillitsvalgt underskriver på

Tillitsvalgte må ikke godta formuleringer i protokoller som er i strid med hovedavtalen eller på noen måte svekker ansiennitetsprinsippet. 

7. Hele virksomheten bør være utvelgelseskretsen

Hovedregelen er at hele virksomheten er utvelgelseskretsen, for eksempel hvis en butikkjede skal legge ned en butikk er det ikke nødvendigvis de ansatte i denne butikker som mister jobben. Utvelgelseskretsen kan være alle filialer i kjeden. 

SKEIDAR SIER OPP ANSATTE: Runar mister jobben – 13 av de 22 ansatte rammes av nedbemanning

8. Ikke inngå lokale avtaler på arbeidsplassen

Som tillitsvalgt må du være varsom med å inngå egne avtaler med arbeidsgiver. Slike avtaler kan være i strid med tariffavtalen og den tillitsvalgte kan ende opp som «gissel» for sjefen. 

9. Ta med en tillitsvalgt i drøftelsesmøte

Det skal gjennomføres individuelle drøftinger mellom ansatte og arbeidsgiver før en oppsigelse. Du kan ta med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver i møtet. Formålet er at alle relevante hensyn skal fram i lyset.

10. En oppsigelse er alltid skriftlig

En oppsigelse skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert.

11. Krev forhandlinger

Oppsagte ansatte kan han kreve forhandlinger innen to uker fra oppsigelsen fant sted. Ta med en tillitsvalgt til møtet og husk å skrive protokoll.

12. Tvister kan avgjøres i retten

Hvis arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen og dere ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for domstolene.

13. Dine rettigheter som oppsagt

Dersom arbeidsgiveren din igjen trenger arbeidskraft, har du som oppsagt fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i tolv måneder etter oppsigelsesfristens utløp.

14. Ring HK

Både medlemmer og tillitsvalgte i en bedrift som nedbemanner bør ta kontakt med HKs regionskontorer for bistand.

GÅ IKKE GLIPP AV DENNE: Elkjøp nedbemanner – ansatte er sinte, frustrerte og redde

Kilde: LO-advokatene

23.02.2023
13:58
23.02.2023 13:58