FIKK MEDHOLD: Nå kan Ståle Ringsjø rekke både barnehagen og jobben.

FIKK MEDHOLD: Nå kan Ståle Ringsjø rekke både barnehagen og jobben.

Martin Guttormsen Slørdal

Clas Ohlson må gi ansatt lov til å følge i barnehagen

Tvisteløsningsnemnda har bestemt at Clas Ohlson-ansatte Ståle Ringsjø kan begynne én time senere på jobben.
16.02.2018
17:57
16.02.2018 17:58

lene.svenning@lomedia.no

– Jeg er så letta! Det var en deilig beskjed å få, sier Ringsjø til HK-Nytt.

Det er nye takter. For da HK-Nytt snakket med Ståle Ringsjø før jul, var han temmelig fortvilet. Arbeidsgiveren Clas Ohlson på Hønefoss hadde endret arbeidstidene slik at han måtte begynne på jobb klokka sju annenhver uke. Det bød på problemer for HK-medlemmet: Barnehagen de to sønnene hans går i åpner ikke før klokka halv åtte. Ringsjø søkte om å få begynne klokka åtte, men arbeidsgiveren nektet. Dermed sendte Handel og Kontor saken over til Tvisteløsningsnemnda. Nå har nemnda gitt Ringsjø medhold: Han får lov til å begynne klokka åtte tre dager annenhver uke. Det betyr at hverdagen kan gå rundt for Ringsjø og familien.

LESTE DU DENNE: Elkjøp beskyldes for fagforeningsknusing

Arbeidstakers behov viktigst

Tvisteløsningsnemnda har vurdert om det medfører en såkalt «vesentlig ulempe» for Clas Ohlson om Ståle Ringsjø begynner på jobb en time senere enn kollegene tre ganger annenhver uke. Det mener nemnda at arbeidsgiveren ikke har underbygget god nok. Nemnda skriver i sin uttalelse at de forstår at en slik ordning vil medføre visse utfordringer for bedriften, men mener at det ikke er nok til å nekte Ringsjø å begynne senere på jobben. «Det legges her vekt på at arbeidstakers behov for fleksibilitet begrenses til få dager annenhver uke, og at dette er knyttet til et sentralt velferdsmessig behov», heter det i vedtaket fra tvisteløsningsnemnda.

Lettet og glad

Ståle Ringsjø er en lettet mann.

– Jeg var så spent på hvordan dette skulle gå, at jeg både var kvalm og uten matlyst. Nå kan jeg senke skuldrene, sier han til HK-Nytt.

I løpet av kort tid skal han få avklart hvilke dager han skal begynne senere enn kollegene. Da må han også forholde seg til samboerens turnus. Hun jobber i barnehage, og starter ofte tidlig.

HK-medlemmet angrer ikke på at han ikke ga seg da han fikk avslag fra arbeidsgiveren i første omgang.

– Det har vært verdt det. Jeg har fått veldig mye støtte, både fra kunder og ukjente som har lest om saken. Det er jo for guttene mine jeg har gjort dette, for at de ikke skal sitte utenfor barnehagen og vente på at den åpner om morgenen, sier Ståle Ringsjø.

– Viktig seier

Også HKs nestleder Christopher Beckham er glad for vedtaket i tvisteløsningsnemnda.

– Dette er en viktig seier for medlemmet vårt, men også for alle andre menn. Ståle Ringsjø har brøytet vei for andre, det håper jeg mange legger merke til.

Bedriftene må ta ansvar for å inkludere både menn og kvinner med omsorgsansvar ved å tilrettelegge for dem, sier han til HK-Nytt.

Beckham synes det er ekstra gjevt at det er en mann som har tatt denne saken helt til tvisteløsningsnemnda.

– Ringsjø viser andre menn at de må ta ansvar for familien, sier HK-nestlederen.

Til orientering

– Vi tar vedtaket til orientering. Nå må vi finne praktiske løsninger som fungerer i bedriften, og som samtidig tar hensyn til alle våre ansatte. Vi må se om dette vil ha noe å si for de andre ansatte også, sier Camilla Tully, kommunikasjonsrådgiver i Clas Ohlson til HK-Nytt.

Clas Ohlson kan ta denne saken videre til domstolene. Fristen for å anke er åtte uker. Nemndas konklusjon står imidlertid ved lag fram til saken eventuelt er behandlet i rettsapparatet.

Dette sier loven:

Paragraf 10-2. Arbeidstidsordninger

(3) Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

(4) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Dette er tvisteløsningsnemnda:

Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan.

Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

Nemnda har et nøytralt medlem, et fra arbeidsgiversiden og et fra arbeidstakersiden.

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til:
– Fortrinnsrett til utvidet stilling for
deltidsansatte
– Deltidsansattes rett til stilling som
tilsvarer faktisk arbeidstid
– Redusert arbeidstid
– Utdanningspermisjon
– Permisjon i tilknytning til fødsel
– Andre permisjoner etter arbeidsmiljø-
lovens kap. 12
– Fleksibel arbeidstid
– Fritak fra nattarbeid
– Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for nemnda. Saken må fremmes skriftlig, og innenfor bestemte frister.

Kilde: Arbeidstilsynet

16.02.2018
17:57
16.02.2018 17:58

Dette sier loven:

Paragraf 10-2. Arbeidstidsordninger

(3) Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

(4) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Dette er tvisteløsningsnemnda:

Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan.

Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

Nemnda har et nøytralt medlem, et fra arbeidsgiversiden og et fra arbeidstakersiden.

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister om rett til:
– Fortrinnsrett til utvidet stilling for
deltidsansatte
– Deltidsansattes rett til stilling som
tilsvarer faktisk arbeidstid
– Redusert arbeidstid
– Utdanningspermisjon
– Permisjon i tilknytning til fødsel
– Andre permisjoner etter arbeidsmiljø-
lovens kap. 12
– Fleksibel arbeidstid
– Fritak fra nattarbeid
– Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for nemnda. Saken må fremmes skriftlig, og innenfor bestemte frister.

Kilde: Arbeidstilsynet