JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er mange fallgruver ved nedbemanning. (Illustrasjonsfoto)

Det er mange fallgruver ved nedbemanning. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

14 ting du må vite om nedbemanning

Det er mange fallgruver ved nedbemanning. Her er 14 fakta som gjør ansatte klokere. 
28.09.2023
07:00
23.11.2023 08:56

katharina@lomedia.no

1. Færre folk

Nedbemanning betyr å redusere antall årsverk i bedriften.

2. Må være en begrunnet årsak

Det må alltid foreligge en saklig grunn for nedbemanning, for eksempel overtallighet, at bedriften har mangel på oppdrag eller går med et så stort underskudd at det er en akutt fare for nedleggelse hvis nedbemanning ikke gjennomføres.

3. Tillitsvalgte skal involveres

Arbeidsgiver skal drøfte alle forhold om nedbemanningen med tillitsvalgte, først grunnlaget for nedbemanning og deretter hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Det er nedfelt både i hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene og i arbeidsmiljøloven.

4. Tillitsvalgte må få tilgang til dokumenter

Tillitsvalgte har krav på å få innsyn i relevante dokumenter, også ansiennitetslistene. 

5. Kjemp for at ansiennitetsprinsippet skal følges

Det er viktig at den tillitsvalgte i protokollen (referatet) viser til at reglene om ansiennitet skal følges. Er det tariffavtale på arbeidsplassen, skal utvelgelsen av overtallige ansatte alltid ta utgangspunkt i ansiennitet som i praksis betyr at den sist ansatte mister jobben først. I virksomheter uten tariffavtale veier ikke ansiennitetsprinsippet like tungt.

Widerøe-ansatte kan bli oppsagt: – Medlemmene er lei seg, sier tillitsvalgt

6. Vær nøye på hva du som tillitsvalgt underskriver på

Tillitsvalgte må ikke godta formuleringer i protokoller som er i strid med hovedavtalen eller på noen måte svekker ansiennitetsprinsippet. 

7. Hele virksomheten bør være utvelgelseskretsen

Hovedregelen er at hele virksomheten er utvelgelseskretsen, for eksempel hvis en butikkjede skal legge ned en butikk er det ikke nødvendigvis de ansatte i denne butikker som mister jobben. Utvelgelseskretsen kan være alle filialer i kjeden. 

8. Ikke inngå lokale avtaler på arbeidsplassen

Som tillitsvalgt må du være varsom med å inngå egne avtaler med arbeidsgiver. Slike avtaler kan være i strid med tariffavtalen og den tillitsvalgte kan ende opp som «gissel» for sjefen. 

9. Ta med en tillitsvalgt i drøftelsesmøte

Det skal gjennomføres individuelle drøftinger mellom ansatte og arbeidsgiver før en oppsigelse. Du kan ta med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver i møtet. Formålet er at alle relevante hensyn skal fram i lyset.

LES OGSÅ: Mange vil miste jobben i Byggmakker: – Stor uro blant alle ansatte, sier tillitsvalgte

10. En oppsigelse er alltid skriftlig

En oppsigelse skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert.

11. Krev forhandlinger

Oppsagte ansatte kan han kreve forhandlinger innen to uker fra oppsigelsen fant sted. Ta med en tillitsvalgt til møtet og husk å skrive protokoll.

12. Tvister kan avgjøres i retten

Hvis arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen og dere ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for domstolene.

13. Dine rettigheter som oppsagt

Dersom arbeidsgiveren din igjen trenger arbeidskraft, har du som oppsagt fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i tolv måneder etter oppsigelsesfristens utløp.

14. Ring HK

Både medlemmer og tillitsvalgte i en bedrift som nedbemanner bør ta kontakt med HKs regionskontorer for bistand.

Gikk du glipp av denne? Etter 23 år i Elkjøp mistet Ellen (42) jobben

Kilde: LO-advokatene

28.09.2023
07:00
23.11.2023 08:56