JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debattinnlegg:

– OBOS har mistet sitt formål i jakten på profitt

Erlend Angelo og Jan-Erik Østlie

Christopher Beckham,

Forbundsleder Handel og Kontor i Norge

Jørn Eggum,

Forbundsleder Fellesforbundet

Usikkerheten rundt OBOS sin framtidige rolle og retning utløser en uakseptabel usikkerhet for mange arbeidsplasser. Nå hviler det et stort ansvar på OBOS for å sikre stabilitet.

OBOS er på feil kurs

Det er på tide å ta signalene på alvor. Uttalelser fra Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson og Høyres Fabian Stang viser at det er bred politisk enighet om at OBOS utvikler seg i feil retning. OBOS har en stolt historie i arbeiderbevegelsen. Målsettingen var rimelige, gode boliger for alle, dette skulle ikke bare være en drøm for vanlige folk. OBOS har vokst seg til en stor og viktig aktør, men i jakten på profitt har dette skjedd på bekostning av det opprinnelige formålet.

I motsetning til det opprinnelige formålet er eksemplene grelle. Mange av oss har lest at OBOS bygger penthouseleilighet til 95 millioner på Majorstua, og mange av oss har lest at OBOS selger en hel nybygd blokk i Oslo til en utleieaktør. Dette er ikke det OBOS vi kjenner, det ikke det vi ønsker. Heldigvis virker som det er stor enighet om at OBOS ikke skal være dette.

Som en viktig samfunnsaktør har OBOS mange øyne på seg, og det er knyttet store forventninger til den nødvendige kursendringen. Medlemsopprør, påstander om «direktørkupp» og SV sitt lovforslag om å begrense ansattes rettigheter til å stille som delegater på generalforsamlingen, vitner om en tillitskrise som det må gjøres noe med.

Styret og ledelsen i OBOS gir uttrykk for at de ønsker å lytte til signalene fra medlemsopprøret, og føre boligbyggelaget tilbake til det medlemmene og store deler av samfunnet ellers ønsker. Da burde det være mulighet for en ryddig og grundig prosess.

Tillitsvalgte er viktige vaktbikkjer og brobyggere

I en slik prosess er det helt nødvendig med vaktbikkjer som sørger for at OBOS kommer på rett kurs og holder seg der. De ansatte, gjennom sine tillitsvalgte og ansattdemokratiet, må styrkes i denne rollen. Det er åpenbart at de ansatte bør anses som en ressurs for medlemsdemokratiet i OBOS, ikke som en motpart.

De som ønsker en kursendring for OBOS setter søkelys på at OBOS må finne tilbake til røttene sine ved at ledelsen holdes i ørene og at endringene er raske og betydningsfulle. Andre er opptatt av en forsvarlig prosess som ikke svekker OBOS sin posisjon, og at eventuelle endringer vil påvirke en hel bransje og derfor burde konsekvensutredes. Uansett burde det være enighet om at sterke klubber, med sterke tillitsvalgte er en forutsetning for å kunne forene disse hensynene.

Tillitsvalgtapparatet vil fungere som ansvarsfulle kritikere av ledelsen, og konstruktive medspillere som sitter på mye kompetanse om OBOS. Samtidig som lojaliteten ligger hos boligbyggelaget. Med det følger et hensyn til hva som er best for OBOS og OBOS sine medlemmer. Vi er opptatt av et levende medlemsdemokrati, og er positive til at grupper mobiliserer for sine saker til generalforsamlingen. Likevel vil vi understreke at gode demokratiske prosesser må være åpne og basert på god og åpen informasjon til alle. De tillitsvalgte kan være viktige brobyggere og bidragsytere som sørger for at utviklingen går i riktig retning og at tilliten til OBOS gjenreises.

Forventningene er store

Dette innlegget er ment som en påminnelse til konsernledelsen om at det knyttes store forventninger til reformene som må skje i OBOS. En innsats for å styrke de tillitsvalgte sin rolle og økte ressurser til påvirkning i bedriften vil sende et viktig signal. Ikke minst vil disse tiltakene være en målestokk på hvorvidt styret og ledelsen i OBOS har tatt til seg signalene og mener alvor med kursendringen. Sterke tillitsvalgte vil utvilsomt være en garantist for at ønsket om endringer i OBOS følges opp.

Endringen vi trenger er åpenbart å gjenreise tilliten til OBOS, men for å komme dit må OBOS bevise gjennom handling at OBOS handler om bolig til alle, ikke penthouseleiligheter til 95 millioner.