Protesterte mot uførekutt

Godt over hundre bekymrede fagorganiserte og uføretrygdede demonstrerte mot kutt i uføretrygden utenfor Arbeidsdepartementet onsdag ettermiddag.
17.11.2010
17:34
16.12.2013 14:38

lene.svenning@lomedia.no

– Uførhet rammer skjevt. Det rammer kvinner mer enn menn, det rammer folk med kortere utdanning oftere, og det rammer folk i fysisk tøffe yrker. Uførhet er et klassespørsmål, sa Inger Ljøstad fra Ryggforeningen og «Aksjon forsvar dagens uføretrygd», initiativtaker til demonstrasjonen i sin appell.

Ljøstad, som selv er uføretrygdet, er bekymret for at regjeringen vil foreslå kutt i uførepensjonen. Det er ventet at et forslag legges fram før jul. Meningen er at uførepensjonen skal tilpasses det nye pensjonssystemet som trer i kraft ved nyttår.

Frykter kutt

Den bekymringen deler Ljøstad med flere. «Aksjon forsvar dagens uføretrygd», som blant annet består av de lokale LO-organisasjonsleddene i de største byene, har listet opp flere elementer i uføretrygden de frykter står på regjeringens kuttliste:

– Kutt i barnetillegget

– Levealdersjustering av uføretrygden

– Kutt i inntektsgrensen på 1G

– Skattlegging av uføretrygdede som lønnsmottakere, ikke som pensjonister

– Varig uføretrygd erstattes med midlertidig uførestønad

Kutt i barnetillegget verst

Også Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund, holdt appell for de vel hundre demonstrantene på Einar Gerhardsens plass.

– Vi må erkjenne behovet for å justere i uføretrygden. Det betyr ikke at vi kan endre på uføretrygdens størrelse – den er allerede lav, framholdt han.

Lein frykter at regjeringens forslag vil innebære at de svakeste i samfunnet vil bli rammet. Forbundslederen mener at kutt i barnetillegget er den verst tenkelige innstrammingen.

– Det er det aller viktigste å forsvare, for å unngå barnefattigdom, sa han til forsamlingen som hutret i Oslo-kulda.

– Absurd

Mange tillitsvalgte og fagorganiserte deltok i demonstrasjonen, og en rekke fagforeningsfaner ble heist for å synliggjøre protestene. En av dem var Industri Energis fane, som ble holdt oppe av forbundssekretær Egil Kristiansen.

– Landmøtet vårt vedtok enstemmig å gå imot alle kutt i uføretrygden. Personlig synes jeg det er verst om barnetillegget fjernes. Det er ekstremt usosialt. Dessuten er det helt absurd om uføretrygden skal levealderjusteres. Det forutsettes at friske mennesker skal jobbe lenger for å få full pensjon, en mulighet uføretrygdede ikke har. Det er vanskelig å skjønne logikken om noe slikt skal bli vedtatt, sa han.

– Fattige rammes hardest

HK-tillitsvalgt Merethe Ruud fra arbeidsutvalget i «Aksjon forsvar dagens uføretrygd» var også til stede foran Arbeidsdepartementet.

– Jeg reagerer svært negativt hvis uførepensjonister skal skattes som lønnsmottakere og at uføre som har barn skal få et lavere tillegg. Hvis dette går igjennom, vil de fattigste rammes hardest, sier hun.

17.11.2010
17:34
16.12.2013 14:38