Fem kroner til Coop-lagrene

Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Samfo ble i går kveld enige om et lønnstillegg på fem kroner i timen. Men det var også alt. Terje Løkke er likevel fornøyd.
28.05.2010
11:01
16.12.2013 13:23

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

De ansatte på Coops lagre kan glede seg over en lønnsøkning på fire kroner i timen fra 1. april, og ytterligere én krone fra 1. oktober. 4,50 kroner gis til alle, mens den siste femtiøringen er det arbeidsgiveren som skal fordele. Årsaken til at lønnstillegget er høyere enn det frontfagene har fått, er at dette oppgjøret også inkluderer lokale forhandlinger.

Ikke mer i skifttillegg

Handel og Kontor stilte også krav om å øke skifttillegget. I dag får de ansatte som jobber to-skift 17,5 prosent av timelønna på alle arbeidede timer. Men en økning fikk ikke HK gjennomslag for. Heller ikke en økning av fagbrevtillegget fra åtte til ti kroner var det mulig å få arbeidsgiverne med på. Også en innføring av en garantilønnsordning som ville binde lønnsutvikling opp mot gjennomsnittlig industriarbeiderlønn måtte forbundets forhandlere gi seg på. Partene ble imidlertid enige om å sette ned et utvalg som skal evaluere dagens lønnssystem og vurdere muligheten for et garantilønnssystem.

Lønn var prioritert

Forhandlingsleder Karin Solum er fornøyd med lønnstillegget på fem kroner.

– Det var det vi prioriterte. Men vi fikk ikke gjort noe med de andre kravene våre, konstaterer hun.

Solum minner om at selv om skifttillegget ikke gikk opp, vil det øke som en følge av at timelønna går opp.

Er fornøyd

Hovedtillitsvalgt i Coop, Terje Løkke, er godt fornøyd med kronetillegget han var med å forhandle fram i går.

– Vi fikk det vi forventet å få, og jeg har allerede fått tilbakemeldinger fra medlemmer som synes dette er bra, sier han til HK-Nytt.

Men heller ikke Løkke er tilfreds med at prosenten på skifttillegget står stille.

– Av alle som jobber på lagerenhetene i Coop Norge, går rundt 40 prosent skift. Det er belastende og det skal betales for. Vi er ikke fornøyd med at vi ikke klarte å få til noe her i år, sier Løkke og viser til at andre i bransjen har tillegg på rundt 20 prosent.

Han har imidlertid tro på at arbeidet med nytt lønnssystem skal gi gode resultater.

Håper på et ja

I 2008 var de lageransatte HK-medlemmene i Coop svært misfornøyde med tariffoppgjøret, og over 60 prosent stemte nei til resultatet. Terje Løkke håper ikke det skjer i år. Sammen med resten av forhandlingsdelegasjonen til HK oppfordrer han medlemmene til å stemme ja.

– Nå tror jeg vi vil få et klart ja-flertall. Men det er sikkert noen som vil stemme nei fordi de hadde forventninger om at skifttillegget skulle øke, sier han.

Medlemmene som er omfattet av denne overenskomsten må si sin mening om resultatet i uravstemningen innen 17. juni.

28.05.2010
11:01
16.12.2013 13:23