Sundnes ny HK-leder

Trine Lise Sundnes ble i ettermiddag enstemmig valgt til ny HK-leder.
17.09.2012
15:58
16.12.2013 20:11

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Det var et enstemmig HK-landsmøte som i ettermiddag klappet inn Trine Lise Sundnes som ny leder av forbundet. Hun har vært den eneste kandidaten til toppvervet.

Sundnes er i dag 1. sekretær i LO, og hun har sittet i LOs ledelse siden 2001. Før hun ble valgt inn i LO-ledelsen, var Sundnes ansatt i Handel og Kontor. Valgkomiteens leder Sonja Hjelvik viste til Sundnes' brede erfaring da hun la fram komiteens enstemmige innstilling.

Strid om tidspunkt

En enstemmig valgkomite innstilte også på at Sundnes skal tiltre vervet først 1. juli neste år, og at Sture Arntzens verv som forbundsleder forlenges fram til dette tidspunktet. Årsaken til det er først og fremst at Sundnes bør fullføre sin periode i LO-ledelsen fram til og med LO-kongressen i mai neste år.

Landsmøtet sluttet seg til denne løsningen, og Sture Arntzen blir dermed sittende som leder i ytterligere ni måneder.

Men dette skjedde ikke helt uten kamp. Per Hjalmar Rendum fra region Midt-Norge fremmet forslag om at Sundnes skal tiltre fra første dag. Også Janne Gjerp, Jon Salthe og Johnny Meland fra samme region støttet dette.

- Vi vil ha deg nå, det er nå vi begynner, sa Gjerp i debatten før valgene ble gjennomført.

Sundnes gikk selv opp på talerstolen og argumenterte for at hun skal tiltre 1. juli 2013.

Forslaget fra Midt-Norges representant falt.

Glad leder

Trine Lise Sundnes jubler etter valget.

- Fantastisk, veldig bra! Jeg gleder meg til å ta fatt, sier hun til HK-Nytt.

Den påtroppende HK-lederen er glad for at landsmøtet vedtok at hun først skal starte opp 1. juli neste år.

- Jeg er glad for støtten jeg fikk og for løsningen som ble valgt. Nå kan både jeg og HK ha fullt fokus på kongressen i mai, sier hun.

Sundnes synes forøvrig det var hyggelig at mange delegater ville at hun skulle starte umiddelbart.

- Jeg skjønner godt at folk er litt utålmodige, men dette er en god løsning, sier hun.

Gjenvalg

Nestlederne i HK ble enstemmig gjenvalgt, Peggy Hessen Følsvik er fortsatt 1. nestleder, Bjørn Mietinen er 2. nestleder.

Følsvik har sittet i HKs ledelse siden landsmøtet i 2004, Mietinen kom inn for fire år siden.

Styret enstemmig

Som nytt forbundsstyre innstilte valgkomiteen på følgende personer. Disse ble også enstemmig valgt.

– Jan Roger Hansen fra region Nord-Norge

– Elisabeth Sundset fra region Midt-Norge

– Sonja Hjelvik fra region Vest

– Ann Karin Simonsen fra region Agder og Rogaland

– John Sanden fra Østlandet Sør

– Else Johansen og Jorunn Martinsen fra region Øst

– Roy Kristiansen fra region Indre Østland

– Knut Bekkevold fra Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger

Det ble også gjennomført valg på representanter til LOs representantskap og LO-kongressen 2013.

17.09.2012
15:58
16.12.2013 20:11