JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Holder stand blant funksjonærene

Fremdeles er nesten en tredel av de yrkesaktive medlemmene i HK funksjonærer. Men færre enn tidligere jobber i industrien, og langt flere enn før er ikke omfattet av en tariffavtale.
19.01.2010
15:36
16.12.2013 12:23

lene.svenning@lomedia.no

Det avdekker en undersøkelse utført av Fafo-forskerne Dag Olberg og Mona Bråten på oppdrag fra HK: «Tradisjon og variasjon. Kontorfunksjonærene i Handel og Kontor». De la fram hovedfunnene i undersøkelsen på forbundets representantskapsmøte i januar.

Større variasjon

Tilsvarende undersøkelser ble gjort i 1998. HK fryktet at oppslutningen hadde dalt siden den gang, men den gang ei. Det viser seg at funksjonærsjiktet holder stand i HK, som i dag teller om lag 14.000 medlemmer. Færre funksjonærer jobber imidlertid i tradisjonelle industribedrifter enn før. HK organiserer nå flere funksjonærer innenfor områder som media, finans og samferdsel.

Fafo-forskerne har også spurt medlemmene om deres utdanningsnivå. Det viser seg at hele 38 prosent av funksjonærene har høyere utdanning. Det er et resultat av at bedriftene krever langt mer formell kompetanse enn tidligere, og at flere tar høyere utdanning. Det kommer ikke som noen overraskelse på Bjørn Mietinen, 2. nestleder i HK.

– Målet er å øke andelen med høyere utdanning. Derfor vil vi blant annet vise oss fram på studiestedene og arbeidsplassene i større grad enn før, sier han.

Færre med tariffavtale

I 1998 var om lag 1.000 av funksjonærene i HKs rekker ikke omfattet av tariffavtale. I dag har tallet tredoblet seg. Forskerne mener at grunnen til det er at mange medlemmer jobber i mindre bedrifter etter å ha vært igjennom ulike typer omstillinger, som for eksempel outsourcing og oppsplitting av større bedrifter.

– Vi har nok ikke vært flinke nok til å følge opp medlemmene og sørge for at de får tariffavtale etter slike omstillingsprosesser. Ikke alle medlemmer har selv vært bevisste på det heller, forklarer Mietinen, som lover å følge opp dette.

– Færre medlemmer med tariffavtale betyr også at vi har mindre makt bak kravene, sier han.

Jevn aldersfordeling

Om noen skulle være redd for at HK-medlemmene på kontorsida bare blir eldre, er det bare å puste ut. Det kommer stadig nye, unge medlemmer til. Aldersfordelingen er jevn og ligner resten av befolkningen.

Funksjonærene er, sammenlignet med HKs største gruppe som jobber i varehandelen, mer stabile medlemmer. Spørreundersøkelsen blant de menige HK-medlemmene på kontorsida avdekker at de ikke bare er medlemmer for å sørge for sine egen lønns- og arbeidsvilkår – de er i tillegg kollektivt orientert, og er opptatt av rettferdighet.

Rammet av krisa

Når undersøkelsen først skulle gjennomføres ønsket HK å finne ut hvor mange av medlemmene på kontorsida som har blitt berørt av finanskrisa. Svaret er 70 prosent. 32 prosent har merket den i høy grad, mens 40 prosent har merket den i mindre grad. Derfor er det nok ikke overraskende at mange tillitsvalgte melder at de trenger bistand fra HK i forbindelse med omstillinger.

Satser på K’en

Forskerne har basert rapporten sin på intervjuer med tillitsvalgte, såkalte casestudier i fire bedrifter, en spørreundersøkelse blant kontoransatte HK-medlemmer og en web-basert tillitsvalgtundersøkelse. Undersøkelsen er en del av HKs satsning på kontorsiden.

19.01.2010
15:36
16.12.2013 12:23