JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Redigert hovedavtale

LO og HSH ble i dag ferdige med forhandlingene om en ny hovedavtale. Det mest banebrytende resultatet er at avtalen er ryddet opp i.
02.12.2009
11:58
16.12.2013 12:03

lene.svenning@lomedia.no

Hovedavtaleforhandlingene mellom LO og hovedorganisasjonene har sjelden en revolusjonær karakter. Forhandlingene mellom LO og HSH om en ny fireårig avtale er intet unntak. Begge parter framholder oppryddingen i det som kalles arbeidslivets grunnlov som det viktigste resultatet.

– Nå blir det lettere for de tillitsvalgte å finne fram i avtalen, sier Sture Arntzen, leder i Handel og Kontor, som har flest medlemmer omfattet av avtalen.

LO-sekretær Trine Lise Sundnes som ledet forhandlingene på vegne av LO er også fornøyd med det.

– De arbeidsgiverne som har levd godt med at avtalen var rotete og vanskelig å bruke, vil få det vanskeligere nå, sier hun.

Pensjonsrettigheter

Sundnes trekker fram en nyvinning i avtalen som vil være viktig for mange tillitsvalgte: I dag taper de pensjonsrettigheter for den tiden de bruker på møter og kurs i forbundenes regi, selv om de får utbetalt tapt arbeidsfortjeneste fra forbundet sitt. Et nytt punkt i hovedavtalen åpner for at bedrifter og forbund kan bli enige om at de får lønn fra bedriften som normalt, og at forbundene refunderer lønn til arbeidsgiverne. Kravet ble fremmet av Handel og Kontor, etter at mange tillitsvalgte har tatt opp dette som et problem.

– I den grad dette har vært et hinder for at tillitsvalgte kan delta på møter og kurs, har vi løst problemet nå, sier LO-sekretæren fornøyd.

Ytre miljø

"Det er viktig å fremme forståelse for og innsikt i bedriftens økonomi og virksomhetens påvirkning på det ytre miljø”, står det i den nye avtalen. Det siste punktet er nytt.

– Dette er det viktigste punktet for Transportarbeiderforbundets del, sier Lars Johnsen.

Nestlederen håper det vil bety at bedrifter nå i større grad gjør innkjøp, valg av transportleverandører og valg av drivstoff ut fra et miljøperspektiv.

– For eksempel kan selskap som har lite fokus på miljø få det vanskeligere på markedet, mens bedrifter som er opptatt av miljø kan styrke seg, sier han.

Vil lovfeste medbestemmelse

LO og forbundene fikk ikke gjennomslag for alle sine krav. De ønsket seg for eksempel bestemmelser om de tillitsvalgtes medbestemmelse i franchisebedrifter og i konsern. Kravet er av gammel dato, men heller ikke denne gangen kom partene til enighet. LO og NHO ble nylig enige om å sette ned et utvalg for å se på dette spørsmålet. LO og HSH har allerede hatt to slike utvalg i arbeid, og så ingen grunn til å sette ned et nytt.

– Nå vil vi sette i gang en politisk prosess, og prøve å få lovfestet medbestemmelse i slike selskap, sier Sture Arntzen, som er skuffet over at de ikke kom noen vei med dette kravet.

HSH-direktør Kim Nordlie forsvarer avvisningen av kravet.

– Dette er et kjempevanskelig område. Vi kan ikke lage avtaler som involverer en tredjepart, sier han og sikter til franchisegivere og kjøpesentre.

Avviste HSH-krav

Nordlie framholder også oppryddingen i avtalen som det viktigste resultatet av hovedavtaleforhandlingene. Nå kan misforståelser unngås, mener han.

Også HSH stilte krav om endringer i hovedavtalen. I følge Sture Arntzen var ett av dem at forbundene skulle forplikte seg til også å ta ut uorganiserte bedrifter i konflikt. Kravet ble avvist av LO.

– Vi skal fortsatt ha full styring på hvilke bedrifter vi tar ut i konflikt. Kravet fra HSH ble avvist, forsikrer HK-lederen.

LO-forbundene er imidlertid misfornøyde med at de ikke har fått arbeidsgiverne med på å bedre de tillitsvalgtes arbeidsvilkår.

– Tillitsvalgte i små bedrifter har ofte problemer med å slippe arbeidet for å utføre tillitsvervet sitt. Også HSH ser at dette kan være et problem, men det var vanskelig å lage en bestemmelse som er dekkende for alle. Fremdeles skal tillitsvalgte ha nødvendig til å utføre vervet sitt, understreker Lars Johnsen.

Likestilling

Som i hovedavtalen mellom LO og NHO ble det også i LO/HSH-avtalen gjort endringer på likestillingsområdet, om enn ikke i like stor grad.

– Et eksempel på forbedring er at lokale parter på bedriftene skal arbeide for bedre fordeling og organisering av arbeidstiden, slik at det fremmer likestilling, forteller HK-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Hun er skuffet over at HSH ikke ønsket å være med på like mange endringer i tilleggsavtalen om likestilling som i LO/NHO-avtalen.

02.12.2009
11:58
16.12.2013 12:03