Knepent ja til butikkavtale

Bare litt over halvparten stemte ja til resultatet av tariffoppgjøret med NHO om butikkoverenskomsten.
11.09.2012
13:59
16.12.2013 20:06

lene.svenning@lomedia.no

55 prosent stemte ja i uravstemningen, 45 prosent nei. Dermed gjelder den nye overenskomsten for de ansatte i produksjonsbedriftenes utsalgssteder. Men nei-stemmene var uvanlig mange.

– Mange var ikke fornøyd med resultatet. Det store antallet nei-stemmer skyldes nok også at det ikke var en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefalte resultatet, sier Bjørn Mietinen, 2. nestleder i Handel og Kontor og forhandlingsleder for butikkoverenskomsten.

Halvfornøyd

Selv anbefalte Mietinen meklingsresultatet, og er fornøyd med at oppgjøret ikke endte i streik. Men han innrømmer at han ikke jubler over resultatet.

– Mekling er annerledes enn forhandlinger, i slike situasjoner klarer vi ikke å få full pott, men må gi og ta. Hvis du ser på kronene vi fikk, er ikke dette et dårlig økonomisk oppgjør, men det ligger mer enn timelønnsøkning i en overenskomst, sier han.

Ett av kravene HK ikke fikk gjennomslag for, var en garantilønnsordning som ville sørget for en jevn lønnsutvikling. HK vil også harmonisere lønnsnivået i denne tariffavtalen med Virke-avtalen som gjelder for større deler av varehandelen.

Høy deltakelse

Det var medlemmene i regionene Vest, Nord-Norge og Midt-Norge som var minst fornøyd med dette tariffoppgjøret. I disse tre regionene stemte flertallet nei til meklingsresultatet. I de andre regionene gikk flertallet inn for det. Og valgdeltakelsen? Den var også uvanlig høy, hele 63 prosent benyttet seg av stemmeretten.

– Her har ansatte og tillitsvalgte i regionene gjort en god jobb. De siste årene har vi sett en nedadgående tendens i valgdeltakelsen, så denne responsen var bra, sier Mietinen til HK-Nytt.

11.09.2012
13:59
16.12.2013 20:06