JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

EØS-avtalen står

HK-leder Sture Arntzen ser ingen alternative Europa-tilknytninger for Norge, men åpner likevel for EØS-debatt på LO-kongressen neste år.
12.04.2012
13:31
14.12.2013 12:34

Arntzen er imidlertid klar på at dersom EØS-avtalen skal debatteres på kongressen, så må LOs høringssvar legges til grunn sammen med spørsmålene om hva avtalen betyr for norsk næringsliv og økonomi, samt hva slags utfordringer Norges står overfor.

En rundspørring LO Media har foretatt blant LO-forbundene viser at langt fra alle er like ivrige etter en EØS-debatt på neste års LO-kongress som Fagforbundet og EL & IT Forbundet. Begge disse forbundene har varslet at de vil at EØS skal være tema på kongressen.

Alternativ utredning

Den forrige LO-kongressen krevde at regjeringen skulle utrede alternativer til EØS-avtalen. Regjeringens svar ble Europa-utredningen, der EØS-avtalen blir evaluert, men uten at alternativer ble utredet. Derfor gikk EL & IT Forbundet, Nei til EU og Fagforbundet sammen om den alternative utredningen som ble lagt fram 15. mars.

Les også: Vil ha EØS-debatt på LO-kongressen

De er bekymret for utviklingen med at arbeidsgiverne løper til ESA og Efta-domstolen med saker som de taper hjemme i Norge.

– For å beholde et anstendig arbeidsliv er vi nødt til å sette EØS-avtalen på dagsordenen, sa Fagforbundets Stein Gulbrandsen til FriFagbevegelse da utredningen ble lagt fram.

Utredningen «Alternativer til EØS» ble initiert av de to fagforbundene og Nei til EU,men ble senere støttet av blant andre Fellesforbundet og Fellesorganisasjonen og LO i Oslo, Kristiansand, Fredrikstad og Trondheim.

Spørrerunde

LO Media har tatt en spørrerunde til noen av LO-forbundene. Spørsmålene som ble stilt var:

1. EØS-avtalen debatteres i fagbevegelsen og kan bli tema på neste LO-kongress. Hva slags EØS-debatt bør kongressen føre?

2. Vil det være aktuelt for forbundet å stille seg bak et krav om å si opp EØS-avtalen til fordel for en annen form for avtale med EU?

3. Ser du for deg en annen form for EØS-avtale? I tilfelle hvilken?

Her er svarene:

Sture Arntzen, Handel og Kontor:

1. Hvis EØS-avtalen skal debatteres på LO-kongressen, må LOs høringssvar legges til grunn i tillegg til spørsmålene «Hva betyr EØS-avtalen for norsk næringsliv og økonomi» og «Hvilke utfordringer har vi?»

2. Utvalget som vår nestleder Peggy Hessen Følsvik ledet fram til forbundsstyremøtet i mars, hadde negative innstillinger til krav om oppsigelse av EØS-avtalen. Dette sluttet forbundsstyret seg til mot 1 stemme. Jeg regner med at landsmøtet i september vil slutte seg til forbundsstyrets innstilling.

3. Jeg ser ikke noe alternativ til EØS-avtalen.

Arve Bakke, Fellesforbundet:

1. En debatt om EØS-avtalen må ikke løsrives fra en debatt om Norges forhold til Europa. Norge er en del av Europa. Hvordan vårt forhold til Europa skal være, synes jeg det er viktig å diskutere, særlig siden vi nå har nærmere 20 års erfaring med å være politisk og økonomisk tettere knyttet til Europa.

2. Det vil ikke være aktuelt å stille seg bak et slikt krav. For det første har landsmøtet vårt enstemmig avvist det. For det andre ser jeg i dag heller ingen andre gode alternativer for Norge enn EØS-avtalen.

3. Vårt forhold til EU og dermed også til EU sine snart 30 medlemsland kan sikkert ha ulike former. Jeg ser i dag ingen alternativer som er bedre enn EØS-avtalen. Dessuten er det ikke bare vi som bestemmer hvilken eller hvilke avtaler vi skal ha. EU-landene har sitt samarbeid forankret i EU-medlemskapet. Å ha en avtale for Norge og øvrige EØS-land som ikke er medlemmer av EU som er helt i utakt med dette, har jeg vanskelig for å se skal bli en realitet.

Hans O. Felix, EL & IT Forbundet:

1. LOs handlingsprogram er nå ute på høring med frist tilbake til LO 1. oktober. EØS debatten vil avspeile det som blir sendt inn som forslag og jeg ser det ikke som min oppgave å påvirke hva medlemmer og tillitsvalgte skal mene per i dag. Men, jeg tror ikke det er et spørsmål om at EØS kan bli et tema. EØS blir et tema.

2. Igjen, dette er et spørsmål jeg ikke kan besvare før debatten er tatt. Vi følger selvfølgelig opp de vedtakene som våre besluttende fora gjør. Hvis det hele ender opp med et krav om å si opp avtalen, eller den andre ytterlighet at vi skal gå for fullt medlemskap, bør det uansett vurderes om våre delegater stiller fritt i selve kongressen.

3. Med bakgrunn i de to foregående svarene har jeg ingen kommentar til dette nå.

Erna Hagensen, Arbeidsmandsforbundet:

1. Hvis debatten kommer opp, så bør det bli en saklig debatt som belyser alle sider, inkludert hva EØS-avtalen har betydd for Norge.

2. Det er vanskelig å si. Vi vet ikke hva en annen avtale vil innebære, og hva vi eventuelt kan tjene på det. EØS har tross alt gavnet Norge økonomisk. Men vi har tapt demokratisk. Debatten om EØS er ikke svart-hvit.

3. Jeg vet ikke hva vi kan tjene på å ha en annen avtale, så jeg ser ikke for meg en konkret annen avtale nå. Men jeg mener at Norge fortsatt ikke bør bli medlem i EU. Det er bedre å stå utenfor.

Rigmor Hogstad, Fellesorganisasjonen:

1. Jeg mener det er viktig at det ikke blir en debatt for eller i mot EU-medlemskap. LO kongressen bør ta utgangspunkt i hvordan EØS avtalen innvirker på arbeidstakeres rettigheter og betydninger av tariffavtaler, arbeidsmilølov osv. I tillegg må en slik debatt fokusere på konsekvensene kravet om frihandel og markedstekningen som ligger til grunn påvirker den norske velferdsstaten, med krav om anbud på vesentlige velferdstjenester.

2. FO har ikke hatt EØS-avtalens fordeler og ulemper til debatt i egen organisasjon ennå. Men vi ser at dette vil være en viktig del av vår forberedelse til LO kongressen. Jeg ser ikke bort fra at vi kan stille oss bak et slikt krav, dersom det blir konklusjonen på den debatten.

3. Dette er vanskelig å svare på, og vil være en del av vår interne debatt.

John Leirvaag, Norsk Tjenestemannslag:

Vi tar stilling til enkeltsaker som måtte komme fra EU, for eksempel i forhold til arbeidslivet og velferdsordningene våre. Vårt nei til Vikarbyrådirektivet er ett eksempel på dette. Landsmøtet eller andre besluttende organer i NTL har imidlertid ikke tatt stilling til EU eller EØS-spørsmålet på overordnet nivå.

12.04.2012
13:31
14.12.2013 12:34