I RIKTIG REKKEFØLGE: LO-nestleder Tor-Arne Solbakken sier at først må  man bli enig om hovedkravene i neste års tariffoppgjør, dernest oppgjørsformen.

I RIKTIG REKKEFØLGE: LO-nestleder Tor-Arne Solbakken sier at først må man bli enig om hovedkravene i neste års tariffoppgjør, dernest oppgjørsformen.

Martin Guttormsen Slørdal

Skal LO eller forbundene forhandle til våren?

I 2014 ville LO-lederen ha et samordnet pensjonsoppgjør, men møtte motbør i Fellesforbundet. Får vi en reprise 2016?
18.11.2015
10:30
18.11.2015 10:33

stig@lomedia.no

Mye kan tyde på det. De signalene som hittil har kommet fra Fellesforbundet peker i retning av at de går for et forbundsvist oppgjør, altså at hvert enkelt forbund forhandler for seg. Forbundsleder Jørn Eggum tar imidlertid et visst forbehold om hva Fellesforbundet vil vedta:

«Vi har ennå ikke tatt stilling til hvilken oppgjørsform vi synes er hensiktsmessig for vårens lønnsoppgjør. (…) Konkrete krav og oppgjørsform vil vi trolig ikke ta stilling til før vi kommer i slutten av januar», skriver han i en e-post.

IKKE BESTEMT SEG: Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at de ennå ikke har bestemt seg for om de vil forhandle alene eller sammen med resten av LO.

IKKE BESTEMT SEG: Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at de ennå ikke har bestemt seg for om de vil forhandle alene eller sammen med resten av LO.

Tri Nguyen Dinh

HK vil forhandle sammen

HK er klare på at de ønsker et samordnet oppgjør med pensjon som høyeste prioritet. HK-nestleder Bjørn Mietinen sier det slik:

– Denne gangen må kampen stå om pensjon. Hvis utgangspunktet er tariffesting, ja da er det samordning som må til.

LES OGSÅ: HK forbereder seg på pensjonsoppgjør

VIL SAMLE KREFTENE: HK-nestleder Bjørn Mietinen vil at LO og forbundene skal samle kreftene for å få medbestemmelse over tjenestepensjonsordningene inn i tariffavtalene.

VIL SAMLE KREFTENE: HK-nestleder Bjørn Mietinen vil at LO og forbundene skal samle kreftene for å få medbestemmelse over tjenestepensjonsordningene inn i tariffavtalene.

Martin Guttormsen Slørdal

Også EL & IT Forbundet har sagt at de vil ha et samordnet tariffoppgjør. Mange tillitsvalgte ser også på samordnet oppgjør som selve oppskriften hvis LO som helhet skal ha nok tyngde til å presse fram tariffesting av tjenestepensjonsordninger, enten det blir i 2016 eller senere.

Leserinnlegg: – Tariffoppgjøret 2016 må bli forbundsvist

Flere for forbundsvist?

Nestleder i Industri Energi (IE), Terje Valskår, sier at landsstyret har anbefalt forbundsvist tariffoppgjør, men at de tar stilling først i desember. Han sier at diskusjonen i LO-sekretariatet og Fellesforbudets standpunkt vil veie tungt. Grunnlaget for pensjonskravene vil være viktig for IE, og diskusjonen vil pågå fram til representantskapet i LO tar endelig stilling til oppgjørsformen 23. februar.

Ifølge forbundsleder i Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN), Jan Egil Pedersen, har ikke forbundet tatt stilling til oppgjørsform for 2016. Et tidligere landsmøtevedtak sier at man foretrekker forbundsvist, men at man åpner for samordnet oppgjør om det skulle dukke opp saker som krever det.

– Og pensjon kan jo være et slikt spørsmål, sier Jan Egil Pedersen.

Åpent

Heller ikke Transportarbeiderforbundet har tatt stilling til oppgjørsform, men gjør det i begynnelsen av desember. Nestleder Lars Johnsen er ikke sikker på at pensjonskravet vil føre fram til at forbundet går inn for samordnede forhandlinger. Johnsen viser til at 37,5 timers arbeidsuke ble forhandlet fram av Fellesforbundet i et forbundsvist oppgjør.

– Man snakker sammen og koordinerer styrken også i forbundsvise oppgjør, sier Johnsen.

Han viser til at hans eget forbund fikk igjennom en stor reform i utleie/vikar-spørsmålet i 2010, og at andre forbund da fulgte opp i 2012. Han tviler på at det hadde gått like bra i et samordnet oppgjør.

Kravene først

Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, understreker at LO ikke har startet prosessen om oppgjørsform.

– Men uansett oppgjørsform, vil vi ha kraft og styrke bak kravet. Kravet kommer først, så bestemmer vi oppgjørsform, sier han.

18.11.2015
10:30
18.11.2015 10:33