ULIK LØNN: «Gamle» Coop-ansatte og kolleger som tidligere jobbet i Ica har ikke samme lønn. Det vil HK gjøre noe med.

ULIK LØNN: «Gamle» Coop-ansatte og kolleger som tidligere jobbet i Ica har ikke samme lønn. Det vil HK gjøre noe med.

Martin Guttormsen Slørdal

Lagerstreik kan gi tomme butikkhyller

De ansatte på Coops lagre vil ha like mye lønn som andre i bransjen. Om HK ikke blir enig med arbeidsgiverne, går 800 lageransatte ut i streik fra lørdag.
30.08.2016
12:59
01.09.2016 10:48

Det kan bli tomt i Coop-butikkenes hyller om HK og arbeidsgiverorganisasjonen Samfo ikke kommer til enighet under meklingen torsdag og fredag. Da tar HK ut 800 av sine medlemmer på Coops lagre på Gardermoen, Langhus, i Trondheim, Stavanger, Bergen og Tromsø ut streik fra lørdag morgen.

Partene har allerede vært gjennom to forhandlingsrunder i dette tariffoppgjøret, uten å komme til enighet.

Krever lik lønn

Det er lønn det handler om, og det er Coops oppkjøp av Ica som er opphavet til konflikten. De som tidligere jobbet på Icas lagre tjener nemlig bedre enn sine nye kolleger i Coop.

Det er en kilde til frustrasjon, opplyser Bodil Andersen i HKs forhandlingsavdeling.

– Når de du jobber skulder ved skulder med tjener mer enn deg, føles det veldig urettferdig. Vi ønsker en harmonisering av lønningene etter oppkjøpet av Ica. Dessuten må vi passe på at våre medlemmer på Coops lagre holder tritt med lønningene i resten av bransjen, sier hun.

Andersen viser til at lageransatte i andre bedrifter, som er omfattet av Transportarbeiderforbundet og Virkes grossistoverenskomst, har hatt en betydelig lønnsvekst de siste årene som følge av en garantilønnsordning.

Flere goder

Torgeir Kroken, administrerende direktør i Samfo, kjøper ikke Andersens argument. Han peker på at det er langt flere goder i Samfos overenskomst, og at det ikke går an bare å sammenligne de ansattes timelønn.

– Det er uryddig av HK, mener han.

Bodil Andersen erkjenner at HKs avtale med Samfo er god, men mener lønna likevel må opp.

– Medlemmene har gode vilkår, men til sjuende og sist er det lønna de betaler regningene sine med, sier hun.

Kroken framholder at han har tilbudt HK en tariffavtale på linje med Transportarbeiderforbundets overenskomst, men at HK har avvist det. Bodil Andersen forklarer hvorfor.

– Vi vil ikke forkaste en avtale vi har brukt 80 år på å framforhandle og som er tilpasset Coop, sier hun.

800 i streik

Og der står saken før partene går til mekling.

– Medlemmene er klare til streik, forsikrer Bodil Andersen i HK.

lene.svenning@lomedia.no

30.08.2016
12:59
01.09.2016 10:48