NYE VILKÅR?: HK vil jobbe for at de ansatte i Coop-butikkene og andre samvirkeforetak får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår når bedriftene bytter arbeidsgiverorganisasjon.

NYE VILKÅR?: HK vil jobbe for at de ansatte i Coop-butikkene og andre samvirkeforetak får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår når bedriftene bytter arbeidsgiverorganisasjon.

Erlend Angelo

Coop bytter arbeidsgiverforening – og tariffavtale?

Arbeidsgiverforeningen Samfo legges ned og medlemmene går inn i Virke. HK vil jobbe for at de Coop-ansatte får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår.
07.01.2020
17:01
08.01.2020 22:14

lene.svenning@lomedia.no

Tirsdag vedtok Samfo, arbeidsgiverforeningen for Coop og andre samvirkeforetak, som ventet å avvikle organisasjonen og å anbefale medlemmene å gå inn i konkurrenten Virke fra 1. februar. Det kan innebære endringer for blant annet de som jobber i Coop. I dag er de omfattet av tariffavtaler mellom Samfo og HK. Disse avtalene kan bli erstattet av Virkes tariffavtaler med HK.

H & M ba småbarnsmor gå fra heltid til deltid

Ulike tariffavtaler

Samfo har tariffavtaler med flere LO-forbund. HK er imidlertid arbeidstakermotparten med klart flest medlemmer. Landsoverenskomsten mellom HK og Virke, som gjelder i store deler av varehandelen, er nesten identisk med landsoverenskomsten mellom HK og Samfo. Men HK og Samfo har også egne tariffavtaler for ledere og lageransatte, mens HK og Virke har en felles tariffavtale for alle grupper ansatte i handelen.

Forhandlinger?

Så hvordan skal dette løses? Ifølge hovedavtalen mellom LO og Virke skal tariffavtalene i utgangspunktet gjelde fram til de utløper. Det gjør de 1. april i år, i forbindelse med lønnsoppgjøret. I hovedavtalen står det at «dersom bedriften er bundet av annen tariffavtale ved innmeldelse i Virke, gjelder denne til den er brakt til utløp

dersom partene ikke blir enige om noe annet». Det står også at: «Medfører overgang til ny tariffavtale endringer i lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon eller forskjeller i vilkårene blant dem som utfører samme arbeid, skal det forhandles om en overgangsordning.»

Jobbe for medlemmene

Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor, vil jobbe for at HK-medlemmene i Samfos medlemsbedrifter får beholde lønns- og arbeidsvilkårene sine.

«Nå begynner jobben med å ivareta HK-medlemmenes interesser. Vi går nå i gang med Virke om innholdet i tariffavtalene. Vårt utgangspunkt er at deres vilkår ikke skal forringes», skriver hun i en SMS til HK-Nytt.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

For tidlig

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, vil ikke svare på hvordan tariffavtalene for de ansatte i Coop og de andre samvirkeforetakene vil se ut framover.

– Det er for tidlig å si. Vi kommer til å sette oss ned med Samfo og finne ut hvordan vi skal jobbe med dette. Vi er svært glad for vedtaket i Samfo. Det vil styrke Virke, og samle handelen. De tekniske tingene og prosessen rundt det får vi komme tilbake til, sier han til HK-Nytt.

Dette har vi skrevet om saken tidligere:

Coop-ansatte kan få ny tariffavtale

Samfo vurderer å slå seg sammen med NHO eller Virke

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Dette er Samfo:

• Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak, blant annet Coop

• 201 medlemsbedrifter med 26.000 ansatte

• Har 27 ulike tariffavtaler

Kilde: Samfos nettsider

07.01.2020
17:01
08.01.2020 22:14

Dette er Samfo:

• Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak, blant annet Coop

• 201 medlemsbedrifter med 26.000 ansatte

• Har 27 ulike tariffavtaler

Kilde: Samfos nettsider

Mest lest