Studerer om dagen - jobber om kvelden

De unge kombinerer studier med jobb i varehandelen eller i serveringsbransjen.
02.03.2012
09:04
14.12.2013 12:34

nina.sandaas@lomedia.no

Tallene kommer fram i Arbeidskraftsundersøkelsen om arbeidstidsordninger som Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomfører årlig. 2011-tallene viser at knapt 770.000 personer – tilsvarende litt under 33 prosent av alle arbeidstakere – hadde en hovedjobb hvor de regelmessig arbeidet utenfor vanlig dagtid. Ordinær dagtid er mandag til fredag klokka 06-18.

Av alle de som arbeidet utenfor vanlig dagtid var sju av ti i skift- eller turnusordning. Fjorårets tall avviker ikke fra nivået i året før. Det vanligste er å arbeide en kombinasjon av både lørdags-, søndags-, kvelds- og nattevakter. Slikt arbeid utenom vanlig dagtid er mest utbredt i tjenesteytende næringer:

– I overnattings- og serveringsvirksomhet hadde to av tre slike arbeidstider.

– Innen transport og lager jobbet tre av fem utenom dagtid.

– I helse- og sosialtjenester arbeider halvparten av de ansatte utenfor ordinær dagtid.

– I varehandelen er andelen 46 prosent.

Blant ansatte i alderen 15-29 jobber halvparten utenom vanlig dagtid; De kombinerer studier med jobb, det typiske er i varehandelen eller i serveringsvirksomhet. Det er en større andel kvinner (37 prosent) enn menn (29 prosent) som jobber utenom ordinær dagtid. Forklaringen er at kvinner er sterkt overrepresentert i helse- og sosialtjenester.

Ser man på utviklingen i et tiårsperspektiv er det en viss forandring å spore til det bedre i arbeidstidsordningene, hvis målet er jobbe i tidsrommet 06-18. Andelen som jobber vanlig dagtid er faktisk noe høyere nå enn for ti år siden. I 2002 oppga 65,2 prosent at de arbeidet ordinær dagtid. I fjor var denne andelen gått opp til 67,3 prosent. Og motsatt har andelen som jobber utenom vanlig tid, krympet tilsvarende.

Det vi kaller 7-24-samfunnet – åpent alle sju ukedager døgnet rundt – er et faktum i noen flere tjenesteytende virksomheter nå enn for ti år siden. Men totalt er det nå en mindre andel som slipper å jobbe til andre tider enn vanlig dagtid.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

02.03.2012
09:04
14.12.2013 12:34