Martin Guttormsen Slørdal

Áfram Ísland!

Det handler ikke bare om fotball. I et land der «alle» er organiserte spiller fagbevegelsen en viktig rolle i islendingens liv.
2018083114252020180831142520

martin.slordal@lomedia.no

Det er i slutten av juni og Island ligger under 1-0 mot Kroatia i fotball-VM i Russland. Islendingene må vinne for å ha mulighet til avansement fra gruppespillet. Håpet henger i en tynn tråd, og det koker blant unge og gamle islendinger foran storskjermen i parken Hljómskálagardurinn i hovedstaden hver gang heltene deres fosser fram i angrep.

Også butikkjeden Netto 24 i sentrum av Reykjavik er pyntet til fest. Bilder av jublende islendinger kler butikkvinduene, og mange av de ansatte har byttet ut uniformen med den islandske landslagsdrakta. Når du går inn her, eller i hvilken som helst annen dagligvarebutikk på Island, er det liten vits i å spørre om de ansatte er fagorganiserte. Island har en organisasjonsgrad på nærmere 90 prosent, den høyeste i Norden.

Tidlig krøkes

Margrét Magnúsdóttir jobber deltid i en Netto-butikk i Reykjavik ved siden av å fullføre videregående skole. Om sommeren jobber hun fulltid. Magnúsdóttir er medlem av fagforeningen VR, Reykjavik-avdelingen i forbundet LÍV, Handel og Kontors søsterforbund på vulkanøya. Magnúsdóttir husker godt da hun gikk i 10. klasse, da hun og elevene på skolen fikk besøk av en fagforeningsmann.

– Han fortalte oss hvor viktig det er å være fagorganisert og informerte oss om hvilke fordeler og rettigheter du har som medlem, forteller hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MØTTE FAGBEVEGELSEn PÅ SKOLEN: Margrét Magnúsdóttir og klassekameratene fikk besøk av fagbevegelsen da de gikk på ungdomsskolen.

MØTTE FAGBEVEGELSEn PÅ SKOLEN: Margrét Magnúsdóttir og klassekameratene fikk besøk av fagbevegelsen da de gikk på ungdomsskolen.

Martin Guttormsen Slørdal

Har ikke tillitsvalgt

Selv om de aller fleste av kollegene til Margrét Magnúsdóttir er organisert, og er omfattet av en kollektiv avtale, så har de ingen tillitsvalgt i butikken. Magnúsdóttir forteller at hun hadde en tillitsvalgt før, i bensinstasjonen hvor hun jobbet, men at det ikke er så vanlig i butikkene. Det er nemlig forbundet LÍV som forhandler lønna til de butikkansatte, det gjør de sentralt med arbeidsgiverforeningene. Hvis du ønsker ytterligere lønnsøkning må du selv gå til sjefen. Det er ikke noen utstrakt tradisjon for kollektive lokale forhandlinger i det islandske arbeidslivet.

– To ganger i året har vi rett til å avtale lønnsforhandlinger med sjefen. Da må vi gå en og en og forhandle, og du må ha argumentene klare. Enten får du ja eller så er det nei, sier Margrét Magnúsdóttir.

Mot strømmen

Mens organisasjonsgraden er synkende i resten av Norden, så holder den seg altså stabilt høy på Island. Det handler ikke bare om at Margrét og islandske elever får besøk av fagbevegelsen på skolen. Foruten å hjelpe deg når du havner i trøbbel i arbeidsforholdet, så spiller fagbevegelsen og de kollektive avtalene en viktig del når det gjelder velferdsordningene på Island. Og de er helt avgjørende for livet til islendingene.

Gudbrandur Einarsson er forbundsleder i handelsforbundet LÍV og leder for den lokale avdelingen i Keflavik. HK-Nytt møter han i en forblåst gate i byen, en times kjøring fra hovedstaden Reykjavik. Einarsson forteller at du blir sett på som litt rar hvis du ikke er med i en fagforening her i landet.

– Vi har ulike fond som arbeidstakerne og arbeidsgiverne betaler inn til. Folk vet at når de er medlem av fagforeninga så kan de benytte seg av disse, forklarer forbundslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FORBUNDSLEDER: Gudbradur Einarsson er forbundleder i LÍV, HKs søsterforbund på Island. Du blir sett på som litt rar hvis du ikke er fagorganisert, sier han.

FORBUNDSLEDER: Gudbradur Einarsson er forbundleder i LÍV, HKs søsterforbund på Island. Du blir sett på som litt rar hvis du ikke er fagorganisert, sier han.

Martin Guttormsen Slørdal

For eksempel hvis en butikkmedarbeider blir syk på Island så bruker hun først opp sykepengedagene som arbeidsgiverne betaler og som er basert på de kollektive avtalene i landet. Disse avtalene gjelder alle ansatte, organiserte og uorganiserte. Etter dette søker du penger i sykepengefondet hos fagforeninga. De betaler deg 80 prosent av gjennomsnittslønna du har hatt de siste seks månedene, i opptil 270 dager. Er du ikke organisert så kan du eventuelt tegne en privat forsikring, ellers får du ikke sykepenger.

Arbeidsgiverne på laget

Gudbrandur Einarsson sier at det også finnes mange andre fond som fagforeningsmedlemmene kan søke penger i. Det er pensjonsfond, feriepengefond og utdanningsfond, for å nevne noe. De ansatte betaler 1 prosent av månedslønna inn til fondene og arbeidsgiverne bidrar med nærmere 3 prosent av lønna til hvert fagforeningsmedlem.

– De fleste islendinger vil være med i en fagforening og arbeidsgiverne vil at arbeidstakerne skal være organiserte. De synes det er lettere å ha en part å diskutere med, sier han.

Optimisme

Tilbake foran storskjermen i parken i Reykjavik har islendingene både i Russland og i hovedstaden fått blod på tann. Gylfi Sigurdsson har banka ballen opp i nettaket på straffe. Det står 1-1 mot Kroatia og det jubles, ropes og klemmes. Nasjonen med 334.000 innbyggere øyner håp om å nå sluttspillet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BANKRESTER: Íslandsbanki var en del av den internasjonale islandske banken Glitnir som gikk konkurs under bankkrisa i 2008. Íslandsbanki eies i dag av den islandske staten.

BANKRESTER: Íslandsbanki var en del av den internasjonale islandske banken Glitnir som gikk konkurs under bankkrisa i 2008. Íslandsbanki eies i dag av den islandske staten.

Martin Guttormsen Slørdal

Det er ikke bare fotballen som ruller i riktig retning for islendingene. Økonomien er på beina igjen etter bankkrisa i 2008. Historien om de tre største bankene i landet; Kaupthing, Landsbanki og Glitnir, som gikk konkurs og ble tatt over av staten, skapte stor frustrasjon og mistillit til styresmakter, bankvesen og maktpersoner i finanssektoren blant islendinger flest. Bankene, som tidligere hadde vært statseide, ble privatisert tidlig på 2000-tallet. De islandske bankene begynte med utlånsvirksomhet finansiert av utenlandske banker og investorer. Da finanskrisen slo ned i verden, hadde den samlede gjelden til de islandske bankene vokst seg ti ganger større landets brutto nasjonalprodukt. Islandske familier med lån i bankene fikk mangedoblet gjelden sin over natta, den islandske krona ble lite verdt og arbeidsledigheten steg i været.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TURISTBOOM: I 2017 besøkte 2,4 millioner turister Island. Mange av dem dro til Den Blå Lagune for å bade.

TURISTBOOM: I 2017 besøkte 2,4 millioner turister Island. Mange av dem dro til Den Blå Lagune for å bade.

Martin Guttormsen Slørdal

I dag er islandsk optimisme synlig med det blotte øyet. Det full aktivitet i heisekraner på byggeanlegg i områdene rundt Reykjavik. Island flommer over av turister; buss etter buss frakter badeglade utlendinger de få milene fra Reykjavik og ut til badeanlegget Den Blå Lagune. Arbeidsledigheten har samtidig sunket fra 9,1 prosent i 2009 til 2,7 prosent i februar i år.

Kvennafrídagurinn

De siste ni årene har Island vært på toppen over lista med land med mest likestilling. Dette måles blant annet i lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Kampen for likelønn på Island har vært lang og er på langt nær over. 24. oktober 1975 forlot 50.000 islandske kvinner arbeidsplassen sin klokka 14.08 på en arbeidsdag som varte fra ni til fem. Tidspunktet markerte klokkeslettet islandske kvinner jobbet gratis fra, og dagen ble kalt kvennafrídagurinn. Senere har aksjonen blitt gjentatt med jevne mellomrom, senest i 2016. Da forlot islandske kvinner jobben klokka 14.38. Hvis utviklingen fortsetter i samme tempo, kan man regne med at islandske kvinner har den samme lønna som menn i 2068.

Ny lov kan straffe arbeidsgiverne

Island har en likelønnslov fra 1961 som sier at menn og kvinner skal lønnes likt for likt arbeid. Ser du på statistikken så følges ikke dette når lønna utbetales. Islandske kvinner tjener 86 prosent av det mennene tjener.

Fra 1. januar i år innførte Island en ny likelønnslov. Private og statlige selskaper med over 250 ansatte må innen utgangen av 2018 bevise og dokumentere at det er lik lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn i bedriften. Hvis ikke kan de bøtelegges.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LEDER AN I LIKELØNNSKAMPEN: Maríanna Traustadóttir har vært engasjert i likelønnsspørsmålet hele livet. Hun håper den nye loven om likelønn kan utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

LEDER AN I LIKELØNNSKAMPEN: Maríanna Traustadóttir har vært engasjert i likelønnsspørsmålet hele livet. Hun håper den nye loven om likelønn kan utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

Martin Guttormsen Slørdal

Noen steinkast unna sentrum i Reykjavik er kontorene til islandsk LO, ASI. Maríanna Traustadóttir jobber som rådgiver her. Siden 2008 har hun jobbet sammen med myndighetene og arbeidsgiverforeningene på Island for å få på plass den nye loven. Hun sier at kvennafrídagurinn i 1975 endret kursen i kampen for likelønn på øya.

– Kvinnene viste sin betydning for landets økonomi og for velferdsstaten, at kvinner er like viktige som menn. Kvennafrídagurinn var et fenomen som hele verden la merke til, sier hun.

Maríanna Traustadóttir hadde hovedansvaret for å organisere kvennafrídagurinn i 2016. Hun sier at ASI og fagbevegelsen spiller en viktig rolle i kampen for likelønn på Island.

– ASI representer 65 prosent av arbeidsstyrken på Island. Vi har et ledende ansvar når det gjelder arbeidslivspørsmål, og politikerne på Alltínget er nødt til å høre på oss, sier Traustadóttir.

Vil ta tid

For å bli en bedrift som omfattes av den nye loven om likelønn må den først sertifiseres før bedriften kan innføre standarden om likelønn mellom kvinner og menn. Sertifiseringen kan sammenliknes med når en bedrift blir en såkalt miljøfyrtårn-bedrift her i Norge. I utgangspunktet kan dette skje i alle typer bedrifter, store som små. På Island er det rundt 80 selskaper i privat sektor som har over 250 ansatte. Cirka 20 selskaper har så langt innført standarden om likelønn, ifølge Traustadóttir.

– Dette er et arbeid som tar tid. Det er ikke hvem som helst som kan sertifisere bedriftene. De store bedriftene som i dag ikke er sertifiserte må nok utsette dette til 2019, tror hun.

Maríanna Traustadóttir sier at den nye loven er et sterkt verktøy i kampen for likelønn på Island, men at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Loven alene kommer ikke til å gjøre slutt på kampen om likelønn for islandske kvinner. Vi er nødt til å endre kulturen og hvordan man tenker på arbeidsplassene. Vi må fortsette å kjempe for likelønn og det kommer til å ta tid, sier hun.

Fikk penger til sko og briller

De som har sett kampen mellom Island og Kroatia på storskjerm på torget i hovedstaden begynner nå å strømme inn for å handle på Netto-butikken der Margrét Magnúsdóttir rydder i hyllene. I kassa sitter Sól Li. Li er halvt kinesisk og har vokst opp på Island. Hun har en mild grad av cerebral parese, noe som gir henne redusert muskelfunksjon. For å klare å gå og stå mye i jobben som butikkmedarbeider trenger hun spesialtilpassede sko. Regninga for sko og nye briller leverte hun til fagforeninga.

– Jeg fikk refundert det meste av pengene. Jeg studerer også kunstfag ved siden av jobben og det koster mye penger. Men som medlem av fagforeninga så får jeg store rabatter på dette, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FIKK BRILLER OG SKO: Sól Li har en mild grad av cerebral parese. Hun fikk tilbake det meste av pengene hun brukte på spesialtilpassede sko, og briller, fra et av fagforeningas fond.

FIKK BRILLER OG SKO: Sól Li har en mild grad av cerebral parese. Hun fikk tilbake det meste av pengene hun brukte på spesialtilpassede sko, og briller, fra et av fagforeningas fond.

Martin Guttormsen Slørdal

Sól Li elsker å lage animasjonsfilmer og før valget på Island i 2017 laget hun en animasjonsfilm for Piratpartiet. Hun tror ikke hun kommer til å være butikkmedarbeider resten av livet, men hun liker jobben sin.

– Jeg har klart å spare opp nok penger til å kjøpe meg en leilighet ved å jobbe som butikkmedarbeider. Du blir ikke rik av å ha butikkjobb på Island, men det er stabil jobb, sier Li.

På tv-en i butikken kan vi se de islandske landslagsspillerne henge slukøret med hodet etter kampen. Kroatia ble for sterke, Island tapte 2-1 og er ute av VM. Men islendingene virker stolte av sine fotballhelter og det de har prestert. Det er god stemning i køen foran kassa til Li. Islendingene vil nok komme seg raskt over denne nedturen slik de har gjort med langt mer alvorlige nedturer.

{"413396":{"type":"l","url":"/image-3.413396.4ce216e1ee","cap":"TURISTBOOM: I 2017 besøkte 2,4 millioner turister Island. Mange av dem dro til Den Blå Lagune for å bade.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413400":{"type":"m","url":"/image-3.413400.7b70823260","cap":"BANKRESTER: Íslandsbanki var en del av den internasjonale islandske banken Glitnir som gikk konkurs under bankkrisa i 2008. Íslandsbanki eies i dag av den islandske staten.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413401":{"type":"m","url":"/image-3.413401.f8e368ad66","cap":"FIKK BRILLER OG SKO: Sól Li har en mild grad av cerebral parese. Hun fikk tilbake det meste av pengene hun brukte på spesialtilpassede sko, og briller, fra et av fagforeningas fond.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413402":{"type":"m","url":"/image-3.413402.1e6ce355c6","cap":"LEDER AN I LIKELØNNSKAMPEN: Maríanna Traustadóttir har vært engasjert i likelønnsspørsmålet hele livet. Hun håper den nye loven om likelønn kan utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413404":{"type":"m","url":"/image-3.413404.9c36ef8f06","cap":"MØTTE FAGBEVEGELSEn PÅ SKOLEN: Margrét Magnúsdóttir og klassekameratene fikk besøk av fagbevegelsen da de gikk på ungdomsskolen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413405":{"type":"m","url":"/image-3.413405.5f5e631ee1","cap":"FORBUNDSLEDER: Gudbradur Einarsson er forbundleder i LÍV, HKs søsterforbund på Island. Du blir sett på som litt rar hvis du ikke er fagorganisert, sier han.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"150","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%"},"fb":[{"type":"f4","title":"Island","closed":false,"place":"Mot strømmen"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""},"ht9c7afa7412":{"type":"l","url":"/html-19.2162.9c7afa7412"}}

Island

• 334.000 innbyggere.

• Statsminister: Katrin Jakobsdóttir (Venstrebevegelsen)

• Det er åtte politiske partier representert i Alltinget. I tillegg er det sju politiske partier uten sete i Alltinget.

• I 2017 besøkte over 2,4 millioner turister landet.

• Turismen utgjør over 8 prosent av landets BNP.

• Det er 1,3 biler per innbygger.

• Halvparten av islendingene tror på alver og troll.

{"413396":{"type":"l","url":"/image-3.413396.4ce216e1ee","cap":"TURISTBOOM: I 2017 besøkte 2,4 millioner turister Island. Mange av dem dro til Den Blå Lagune for å bade.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413400":{"type":"m","url":"/image-3.413400.7b70823260","cap":"BANKRESTER: Íslandsbanki var en del av den internasjonale islandske banken Glitnir som gikk konkurs under bankkrisa i 2008. Íslandsbanki eies i dag av den islandske staten.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413401":{"type":"m","url":"/image-3.413401.f8e368ad66","cap":"FIKK BRILLER OG SKO: Sól Li har en mild grad av cerebral parese. Hun fikk tilbake det meste av pengene hun brukte på spesialtilpassede sko, og briller, fra et av fagforeningas fond.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413402":{"type":"m","url":"/image-3.413402.1e6ce355c6","cap":"LEDER AN I LIKELØNNSKAMPEN: Maríanna Traustadóttir har vært engasjert i likelønnsspørsmålet hele livet. Hun håper den nye loven om likelønn kan utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413404":{"type":"m","url":"/image-3.413404.9c36ef8f06","cap":"MØTTE FAGBEVEGELSEn PÅ SKOLEN: Margrét Magnúsdóttir og klassekameratene fikk besøk av fagbevegelsen da de gikk på ungdomsskolen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413405":{"type":"m","url":"/image-3.413405.5f5e631ee1","cap":"FORBUNDSLEDER: Gudbradur Einarsson er forbundleder i LÍV, HKs søsterforbund på Island. Du blir sett på som litt rar hvis du ikke er fagorganisert, sier han.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"150","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%"},"fb":[{"type":"f4","title":"Island","closed":false,"place":"Mot strømmen"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""},"ht9c7afa7412":{"type":"l","url":"/html-19.2162.9c7afa7412"}}

{"413396":{"type":"l","url":"/image-3.413396.4ce216e1ee","cap":"TURISTBOOM: I 2017 besøkte 2,4 millioner turister Island. Mange av dem dro til Den Blå Lagune for å bade.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413400":{"type":"m","url":"/image-3.413400.7b70823260","cap":"BANKRESTER: Íslandsbanki var en del av den internasjonale islandske banken Glitnir som gikk konkurs under bankkrisa i 2008. Íslandsbanki eies i dag av den islandske staten.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413401":{"type":"m","url":"/image-3.413401.f8e368ad66","cap":"FIKK BRILLER OG SKO: Sól Li har en mild grad av cerebral parese. Hun fikk tilbake det meste av pengene hun brukte på spesialtilpassede sko, og briller, fra et av fagforeningas fond.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413402":{"type":"m","url":"/image-3.413402.1e6ce355c6","cap":"LEDER AN I LIKELØNNSKAMPEN: Maríanna Traustadóttir har vært engasjert i likelønnsspørsmålet hele livet. Hun håper den nye loven om likelønn kan utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413404":{"type":"m","url":"/image-3.413404.9c36ef8f06","cap":"MØTTE FAGBEVEGELSEn PÅ SKOLEN: Margrét Magnúsdóttir og klassekameratene fikk besøk av fagbevegelsen da de gikk på ungdomsskolen. ","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"413405":{"type":"m","url":"/image-3.413405.5f5e631ee1","cap":"FORBUNDSLEDER: Gudbradur Einarsson er forbundleder i LÍV, HKs søsterforbund på Island. Du blir sett på som litt rar hvis du ikke er fagorganisert, sier han.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"150","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%"},"fb":[{"type":"f4","title":"Island","closed":false,"place":"Mot strømmen"},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""},"ht9c7afa7412":{"type":"l","url":"/html-19.2162.9c7afa7412"}}