TOK IKKE SAKEN: Politiet har ikke kapasitet til å følge opp eventuelle brudd på søndagsåpne butikker.

TOK IKKE SAKEN: Politiet har ikke kapasitet til å følge opp eventuelle brudd på søndagsåpne butikker.

Håvard Sæbø

Politiet henlegger anmeldelser av søndagsåpne butikker

Rema 1000-sjefen kom ingen vei med å politianmelde konkurrentene for ulovlig søndagshandel. HK er ikke overrasket over henleggelsene.
04.03.2016
15:14
04.03.2016 15:14

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I januar troppet administrerende direktør Ole Robert Reitan opp på sentrum politistasjon i Oslo for å anmelde 120 butikker landet rundt for det hans kjede Rema 1000 mener er brudd på loven som regulerer søndagsåpne butikker. Representanter fra dagligvarekjeden hadde selv målt opp kvadratmeterne i søndagsbutikkene til sine konkurrenter, og mente blant annet å kunne bevise brudd på lovens maksimumsgrense på 100 kvadratmeter.

Fredag ble det kjent at politiet nå henlegger anmeldelsene. Politiet begrunner henleggelsene med manglende saksbehandlingskapasitet. De vil rett og slett ikke prioritere disse sakene framfor andre viktige politisaker.

Ingen håndheving

Rema 1000 opplyser at de ikke kommer til å påklage henleggelsene. De tar dem til etterretning.

– Vi ønsket i utgangspunktet å få fokus på selve håndhevelsen av loven om søndagsåpne butikker. Politiet har nå gjort sin vurdering, og vi registrerer tendensen til at de ikke har kapasitet til å håndheve denne loven, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i en e-post til HK-Nytt.

Ikke overrasket

HK-leder Trine Lise Sundnes sier til HK-Nytt at henleggelsene bekrefter poenget som Ole Robert Reitan ga uttrykk for da han anmeldte konkurrentene.

– Dagens lov håndheves ikke, og den er ikke prosedabel. Dette kommer ikke som en overraskelse på oss, sier hun.

Sundnes understreker nok en gang at dagens lovverk er modent for en skikkelig gjennomgang.

Vil ha politisk gjennomgang

Også Rema 1000 etterlyser politikerne.

– Det er nå opp til politiske myndigheter å sette en tydelig retning for søndagsåpne butikker i Norge. Det er fortsatt en gråsone som det er opp til bransjen selv å tolke. Det er situasjonen vi nå må forholde oss til, sier Mette Fossum Beyer, og medgir at kjeden nå vil vurdere åpne flere enn de rundt 20 Rema-butikkene som i dag har søndagsåpent.

04.03.2016
15:14
04.03.2016 15:14