KAN IKKE VENTE: HK-leder Trine Lise Sundnes mener det haster med å sette i gang tiltak for å redde arbeidsplassene i varehandelen. – Vi har ikke råd til å vente til de blir arbeidsløse, sier hun.

KAN IKKE VENTE: HK-leder Trine Lise Sundnes mener det haster med å sette i gang tiltak for å redde arbeidsplassene i varehandelen. – Vi har ikke råd til å vente til de blir arbeidsløse, sier hun.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-lederen krever tiltak for å bremse jobbraset i handelen

– Vi er midt i varehandelens oljekrise. Hvor er myndighetene, spør Trine Lise Sundnes.
07.03.2019
11:59
10.04.2019 20:37

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Ifølge tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke mistet 2.600 ansatte jobben i varehandelen i 2018, stort sett på grunn av konkurser. Året startet heller ikke særlig lovende for bransjen. Statistikk fra kredittvurderingsselskapet Experian viser at 111 selskaper innen varehandelen gikk konkurs i januar. Det er en økning på 30 prosent fra januar i fjor, skriver E24.

Virkes prognoser for framtida er heller ikke særlig lystige: I løpet av en tiårsperiode vil 40.000 varehandelsansatte stå uten jobb på grunn av konkurser i bransjen.

LES OGSÅ: Vanja og Gro mistet jobben da butikkjeden gikk konkurs

Frykter det går fortere

– Det vi ser nå er veldig alvorlig. Med den siste tidens konkurstakt, er jeg redd dette går raskere enn det Virke anslår. Vi kan ikke lenger snakke om at vi står foran store omstillinger, vi er midt i de. Dette er handelens egen oljekrise, sier HK-leder Trine Lise Sundnes til HK-Nytt. Hun vil ha politikerne på banen.

Ifølge NRK uttaler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de vil ruste opp Nav og gi de butikkansatte som mister jobben rask og tett oppfølging.

Dette holder ikke for Sundnes. Hun etterlyser politiske grep:

– Jeg krever at regjeringen setter i gang strakstiltak. Det er ikke nok at de arbeidsløse skal tas godt imot på Nav. Hadde 40.000 ingeniører stått i fare for å miste jobben, hadde nok pipa fått en annen lyd, sier hun.

– Skolering er avgjørende

Sundnes sier at hun hadde forventet en mer proaktiv holdning fra arbeidsministeren. HK-lederen mener det eneste fornuftige er å sette i gang tiltak mens folk ennå er i jobb, og ikke satse på å omstille dem etter at de har blitt arbeidsløse, slik Hauglie antyder.

– Vi trenger en kompetansereform som sikrer livslang læring på arbeidsplassen, sier Sundnes.

Hun utdyper:

– Det krever både statlig finansiering, incentiver for at arbeidsgiver gir mulighet til kompetanseutvikling i arbeidstida og at utdanningsinstitusjonene tilbyr fleksibel etter- og videreutdanning som er tilpasset handelens behov.

Ifølge Trine Lise Sundnes er hennes medlemmer i handelen mer enn klare for et slikt løft for å møte det som kreves av dem som butikkansatte i framtida.

Virke-direktører er enige

Også administrerende direktør Ivar Horneland Kristiansen i Virke er bekymret og ber politikerne våkne opp og handle.

– De må ta inn over seg den samfunnsmessige betydningen som handelen har som den største private sysselsetteren. De må gå inn i dette og samarbeide med næringen slik at vi klarer den store omstillingen som trengs. Det gjorde man i olje- og gassnæringen, og de bør også gjøre det i varehandelen, sier Kristiansen til NRK.

Direktør for Virke handel, Harald Andersen, følger opp i et intervju med TV2. Han sier at alle konkursene og konkurransen fra netthandel gjør at bransjen må endre seg. Fra å ha konkurrenten på den andre siden av gata, er den nå på den andre siden av jordkloden. De fysiske butikkene merker dette, og må tilpasse seg, mener Andersen.

– Det er ingen tvil om at arbeidsgiverne har ansvar for å gi tilstrekkelig opplæring. Nå står vi foran tidenes omstilling, det gjør at mange fler blir bevisste på å bygge opp kompetansen. I handelen heter det at glade medarbeidere er lik glade kunder. Men mange av våre medlemsbedrifter sliter med hvilken retning de skal gå i. Det skal vi hjelpe dem med. I tillegg har vi jo myndigheter som har et ansvar for å hjelpe en næring som står overfor den største omstillingen i nyere tid, understreker han.

07.03.2019
11:59
10.04.2019 20:37