TING TAR TID: Det tok lang tid å få tariffavtalen på plass, men lønna skal justeres fra 15. juli.

TING TAR TID: Det tok lang tid å få tariffavtalen på plass, men lønna skal justeres fra 15. juli.

Martin Guttormsen Slørdal

Søstrene Grene har fått tariffavtale

Noen av de ansatte går opp 89 kroner i timen.
23.09.2015
10:13
23.09.2015 11:30

martin.slordal@lomedia.no

– Vi har mottatt tariffavtalen underskrevet av arbeidsgiver. Dette gjelder både for butikken i Sarpsborg og i Fredrikstad, sier Grethe Berntsen, regionsekretær i Handel og Kontor.

Det er Landsoverenskomsten mellom HK og Virke som gjelder for Søstrene Grene.

Avdekket kritikkverdige forhold

I sommer avdekket sommerpatruljen i Sarpsborg det de kalte for sosial dumping i Søstrene Grene-butikken i Sarpsborg. Ansatte fortalte om lave lønninger, enkelte butikkmedarbeidere tjente 65 kroner timen. Dette førte til at den danske Søstrene Grene-sjefen tok turen til Sarpsborg for å rydde opp. Kai Hukkelberg og Irene Bakkelid, eiere og drivere av seks Søstrene Grene-butikker på Østlandet, blant annet de to butikkene i Østfoldbyene, la seg flate for de kritikkverdige forholdene som ble avdekket.

Grunnlaget på plass

Det har tatt tid å få på plass tariffavtalen, men den har tilbakevirkende kraft fra 15. juli. De ansatte får justert lønningene sine fra denne datoen. Nå er det viktigste grunnlaget for ryddige arbeidsforhold lagt, sier Grethe Berntsen til HK-Nytt. Regionsekretæren forklarer at prosessen har tatt tid fordi kravet om tariffavtale kom midt i ferien, og arbeidsgiver har vært usikre på hva en tariffavtale innebærer.

– Arbeidsgiver ønsker nå å forholde seg til det som står i tariffavtalen. Vi har hatt flere møter med dem og forklart hvordan en tariffavtale fungerer, sier Berntsen.

Grethe Berntsen sier hun forventer at bedriften får til et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte gjennom en tillitsvalgt, slik hovedavtalen legger til grunn for i en tariffbunden bedrift.

– Nå begynner jobben med å få på plass gode arbeidsforhold etter tariffavtalens bestemmelser. De ansatte må velge tillitsvalgt og de må få skolering av Handel og Kontor i tillitsvalgtsarbeid, sier hun.

TO PARTER: Grethe Berntsen, regionsekretær i HK forventer et godt samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte i Søstrene Grene.

TO PARTER: Grethe Berntsen, regionsekretær i HK forventer et godt samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte i Søstrene Grene.

Martin Guttormsen Slørdal

Trygghet for de ansatte

Anniken Johansen er HK-medlem og jobber i butikken i Sarpsborg. Hun er glad for at avtalen er på plass, selv om det har tatt litt tid.

– Dette er bra. Nå får vi ansatte mer trygghet på arbeidsplassen, sier hun.

Glad sjef

Mogens Link Schmidt, sjefen for Søstrene Grenes internasjonale drift, roste i sommer de ansatte for at de fortalte om lønnsforholdene i butikken. Han har blitt holdt oppdatert av Handel og Kontor gjennom hele prosessen med å få på plass avtalen.

– Dette er positivt, og jeg er glad for at tariffavtalen endelig har kommet på plass, sier han til HK-Nytt.

Søstrene Grene

• Danskeid kjedebutikk etablert i 1973.

• Har 41 butikker i Danmark, 32 i Norge.

• De har også butikker i Nederland (1), Japan (1), Frankrike (2), Island (3), Sverige (3), og Spania (4).

• Har franchisemodell for driften, noe som vil si at lokale kjøpmenn eier og driver butikkene.

23.09.2015
10:13
23.09.2015 11:30

Søstrene Grene

• Danskeid kjedebutikk etablert i 1973.

• Har 41 butikker i Danmark, 32 i Norge.

• De har også butikker i Nederland (1), Japan (1), Frankrike (2), Island (3), Sverige (3), og Spania (4).

• Har franchisemodell for driften, noe som vil si at lokale kjøpmenn eier og driver butikkene.

Mest lest