JATHUSHIGA BRIDGET RAJAH OG LENE SVENNING (tekst)" />

Skal du jobbe påskeaften? Butikkansatte med tariffavtale har rett til fri

Påskeaften er en tariffestet fridag i varehandelen. Her får du en oversikt over hva du må være obs på hvis du må jobbe denne dagen.
PÅSKEFERIE?: Det er ikke så lett å få til en lang påskeferie hvis du må jobbe påskeaften. Tariffavtalene som gjelder i varehandelen slår fast at de ansatte har rett til fri denne dagen.

PÅSKEFERIE?: Det er ikke så lett å få til en lang påskeferie hvis du må jobbe påskeaften. Tariffavtalene som gjelder i varehandelen slår fast at de ansatte har rett til fri denne dagen.

Colourbox.com

hk-nytt@lomedia.no

Ski på fjellet, solveggen som varmer, appelsiner, Kvikk Lunsj og gule duker er ensbetydende med påske for mange. Jobbing på påskeaften kan stikke kjepper i påskehjulene. I de tre tariffavtalene som gjelder for varehandelen, slås det fast at de ansatte har rett til fri på påskeaften.

I Landsoverenskomsten med Virke, som er den tariffavtalen som gjelder flest ansatte i varehandelen, står det følgende: «Påskeaften er fridag. Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det.»

Må bli enige med tillitsvalgt

HK og arbeidsgiverne ble allerede i 1946 enige om at påskeaften er en fridag for ansatte i varehandelen. Siden har bestemmelsen vært gjenstand for uenighet ved flere anledninger. I 1952 ble saken behandlet i Arbeidsretten. Her ble det konstatert at påskeaften i hovedregel er en fridag, men at det kan gjøres unntak for «bedriftsmessige hensyn». Med «bedriftsmessige hensyn» holder det ikke å vise til at bedriftene forventer en viss omsetning på påskeaften for å holde åpent. Et eksempel HK gir på såkalt bedriftsmessige hensyn, er om butikkene forventer et parti frysevarer som må på fryselager for ikke å bli ødelagt.

Arbeidsretten slo også fast at bedriftene ikke ensidig kan bestemme seg for å holde åpent på påskeaften, men at ledelsen må finne en ordning sammen med de tillitsvalgte.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Krav på lønn om du skulle ha jobbet

Hvis du velger å jobbe på påskeaften, må du på forhånd avtale hva du skal ha i tillegg til den ordinære lønna di, skriver HK i sitt informasjonshefte om arbeidstid i påska. Er du omfattet av Handelsoverenskomsten skal du ha minst 100 prosent tillegg per time hele døgnet. Hvis påskeaften faller på din jobblørdag, skal du ha lønn selv om du ikke jobber.

I 2008 var det en ny uenighet som havnet i Arbeidsretten. Denne gangen var det bestemmelsen om påskeaften i Butikk­overenskomsten med NHO som var temaet. Striden gjaldt veskebutikken Regina på et kjøpesenter i Bergen. Arbeidsretten slo fast at butikken hadde rett til å holde åpent fordi den var pålagt det av kjøpesenteret.

Kilde: HKs infohefte om regler for arbeid i påsken