KRITISK: Elisabeth Sundset spør om Fellesforbundet har tenkt å droppe pensjon som tema i tariffoppgjøret.

KRITISK: Elisabeth Sundset spør om Fellesforbundet har tenkt å droppe pensjon som tema i tariffoppgjøret.

Martin Guttormsen Slørdal

Intern LO-strid om pensjon:

HK-tillitsvalgte ut mot Fellesforbundet

Lokale HK-ledere er lite fornøyd med Fellesforbundets pensjonsforslag.
22.01.2016
15:26
22.01.2016 18:35

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Tirsdag ble det kjent at Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en modell for innskuddsbasert tjenestepensjon der arbeidstakerne selv må opprette en personlig pensjonskonto. Dette er resultatet av de to partenes pensjonsutredninger, et arbeid som har foregått siden tariffoppgjøret i 2014. Utspillet har blitt kraftig kritisert, blant annet av forsker og pensjonsekspert Jon M. Hippe i Fafo. Fellesforbundet har ikke så langt ønsket å svare på kritikken, men viser til den felles uttalelsen de kom med sammen med forhandlingsmotparten i NHO.

LES OGSÅ: HK og Virke med felles pensjonsutredning, uenige om veien videre

– Er det forankret?

Nå kaster HK-tillitsvalgte seg på kritikken av Fellesforbundet. Fem av forbundets lokale og regionale ledere sier til HK-Nytt at de ikke er fornøyde med måten dette har blitt håndtert på av industriforbundet. HKs representantskap vedtok nylig at tariffesting av tjenestepensjonsordningene skal være hovedsaken i vårens tariffoppgjør og at LO må forhandle samlet.

– Fellesforbundet er tydeligvis ikke opptatt av å få tjenestepensjonsordningene inn i tariffavtalene, eller å ha dette som et tema i tariffoppgjøret. Det synes jeg er trist, for jeg vet at de selv har utfordringer blant medlemmene når det gjelder pensjon. Jeg lurer på hvor sterkt denne enigheten de har med Norsk Industri er forankret blant egne, kvinnelige medlemmer, sier leder av Sør-Trøndelag HK og forbundsstyremedlem, Elisabeth Sundset.

Hun mener Fellesforbundet bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder den generelle debatten om pensjon.

– Det er nå det skjer. Det er helt nødvendig at vi trygger pensjonene til dem som er unge i dag. Vi vet at de er taperne i pensjonsreformen, derfor må vi begynne dette arbeidet nå. Vi vet at også de offentlige pensjonene er under press. Tariffesting og medbestemmelse er eneste vei å gå, sier hun.

Vil ikke forvalte selv

Elisabeth Sundset er også svært skeptisk til at hver og en skal forvalte sin egen pensjonskonto, slik Fellesforbundet og Norsk Industri foreslår.

– Vet de nok om konsekvensene av det? Er det den enkelte som da skal bære kostnadene, spør hun.

Sundset skulle gjerne hørt mer om hva Fellesforbundet legger i forslaget sitt, men setter lit til at debatten kommer opp i sin fulle bredde på LOs representantskapsmøte 23. februar.

– Jeg håper Fellesforbundet tar til fornuft. At de ikke har villet utdype forslaget fram til nå, håper jeg er et uttrykk for at de er i tenkeboksen, sier hun.

En annen som stiller seg svært tvilende til private pensjonskontoer, er leder av HK region Østlandet Sør, John Sanden. Han karakteriserer enigheten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri som et skritt tilbake.

– Dette bryter totalt med det vi i HK snakker om av kollektive løsninger. Jeg lurer på hvordan de tenker, ikke minst når det gjelder sine egne kvinnelige medlemsgrupper. Deres forslag vil jo medføre kostnader for den enkelte fra første dag, og det vil medføre at kvinnene taper. En annen ting er om den enkelte har kunnskaper til å kunne forvalte dette selv. Jeg er svært skeptisk dersom LO vedtar at årets tariffoppgjør skal være forbundsvist og at Fellesforbundet skal gå foran. I alle fall dersom pensjon skal være hovedsaken, sier Sanden.

John Sanden

John Sanden

Martin Guttormsen Slørdal

Kvinnene taper

– Vi har ikke diskutert saken her i regionen, men min personlige reaksjon er at dette ikke ser særlig bra ut med kvinneøyne. Dessuten kan det virke som om Fellesforbundet ikke er ute etter et samarbeid med resten av fagbevegelsen i denne saken, og det er jo synd, sier leder av HK region Agder og Rogaland, Ann Karin Simonsen til HK-Nytt.

Også hun er svært forundret over at et LO-forbund legger opp til en individualisering av tjenestepensjonene.

– Tenk om vi alle skal ha ansvar for å forvalte vår egen pensjon. Det har vi jo ingen forutsetninger for. Vi i HK kan i alle fall ikke legge oss på Fellesforbundets linje, vi må følge vår egen. Heldigvis skal dette diskuteres i LO-familien før tariffoppgjøret, sier hun.

Ann Karin Simonsen

Ann Karin Simonsen

Martin Guttormsen Slørdal

Leder for de landsomfattende HK-avdelingene, Knut Bekkevold, stemmer i og mener dette vil slå skjevt ut likestillingsmessig:

– Umiddelbart ser det ut til at Fellesforbundet prioriterer menn og ikke kvinner i sin tilnærming til pensjonsspørsmålet. Jeg stiller meg undrende til at de gjør det på denne måten. Når Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at NHO kunne stått for dette alene, så vitner det om at Felleforbundet kanskje har lagt seg litt vel tett opp mot arbeidsgiverne og ikke de ansatte. Da synes jeg HK målbærer en langt bedre holdning, siden de vil få til systemer som gir lik pensjon til kvinner og menn, sier Bekkevold.

Knut Bekkevold

Knut Bekkevold

Martin Guttormsen Slørdal

– Fellesforbundet svikter

Den som fyrer av det sterkeste kruttet mot Fellesforbundets pensjonsenighet med motparten, er regionleder i Nord-Norge, Kristine Larsen. Hun karakteriserer den som både kvinnefiendtlig og som et svik mot resten av fagbevegelsen.

– Vi i HK har vedtatt vår tariffpolitiske uttalelse, men lite visste jeg at vi fikk motbør fra den kanten. At våre arbeidsgivermotparter ikke er enig i våre prioriteringer, er ikke så overraskende, men at Fellesforbundet svikter oss, er helt uforståelig. Det de har gjort, er stikk i strid med det man har forsøk å samle seg om i fagbevegelsen. Det er dessuten kvinnefiendtlig. Jeg er virkelig spent på hva de kvinnelige medlemmene i Fellesforbundet synes om dette forslaget, sier hun.

Kristine Larsen

Kristine Larsen

Martin Guttormsen Slørdal

Spår bråk og tøffe diskusjoner

Larsen mener enigheten ikke kan tolkes på annen måte enn at Fellesforbundet er enige med Norsk Industri i at pensjonsordninger ikke skal tariffestes.

– Det kommer til å bli vanskelige diskusjoner i LOs representantskap når det største forbundet i privat sektor har en helt annen holdning enn resten, sier hun og advarer mot at det velges en frontfagsmodell i år:

– De klarte jo ikke jobben i 2014 på vegne av fellesskapet. Det er jo derfor opplagt at vi må ordne dette sammen. Store reformer må vi løse i flokk, og vi må stille opp om det fellesskapet krever. HKs medlemmer vil tape stort på det Fellesforbundet foreslår.

Larsen er heller ikke begeistret for at hver og en vil måtte administrere sin egen pensjon.

– Det er helt høl i hodet å foreslå at alle skal styre sin egen pensjonskasse. De eneste som vil vinne på dette er finansnæringen. Greit nok at de skal tjene penger, men de skal ikke tjene på arbeidsfolks økte kostnader på utsatt lønn, tordner hun.

Fellesforbundet skal ha forbundsstyremøte kommende tirsdag. De vil ventelig uttale seg mer om saken og kritikken etter dette.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

22.01.2016
15:26
22.01.2016 18:35