TILLITSVALGTE: Kristoffer Bjaaland og Anne Alstad har sørget for å få en klubb på beina og en tariffavtale i boks i Insr Insurance Group.

TILLITSVALGTE: Kristoffer Bjaaland og Anne Alstad har sørget for å få en klubb på beina og en tariffavtale i boks i Insr Insurance Group.

Ole Palmstrøm

LO Finans:

Første tariffavtale på plass etter streiken

LO Finans streiket i vår for retten til å opprette tariffavtaler – og vant. Nå er den første, nye tariffavtalen på plass, i Insr Insurance Group.
20.09.2018
12:48
20.09.2018 12:48

hk-nytt@lomedia.no

Gjennom streiken i vår vant LO retten til å opprette tariffavtaler i arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norges 240 medlemsbedrifter, en rett som så langt hadde vært forbeholdt Finansforbundet. Nå kan LO kreve tariffavtale hvis LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i bedriften. Den første tariffavtalen som følge av den nye bestemmelsen er nettopp kommet på plass – i Insr Insurance Group asa i Oslo, et selskap med rundt 140 ansatte, hvorav rundt 30 er LO-medlemmer.

– Det er kjempegreier! Nå jobber vi med å lage en bedriftsavtale som vil inneholde en del lokale bestemmelser som tilhører en tariffavtale, sier en fornøyd Anne Alstad, klubbleder i forsikringsselskapet.

LES OGSÅ: Ikea-tilsette protesterer mot søndagsopent

Fusjon

Forsikringsselskapet Insr Insurance Group fusjonerte i fjor med konkurrenten Nemi forsikring, hvor Anne Alstad var ansatt. LO Finans HK hadde ikke medlemmer i noen av selskapene, men derimot i Vardia forsikring, et datterselskap av Insr. I Vardia fantes det en driftig HK-tillitsvalgt med rikelig erfaring fra omstilling og nedbemanning og gode kontakter i Insr: Kristoffer Bjaaland. Han får mesteparten av æren for at LO Finans plutselig har 30 nye medlemmer i Insr Insurance Group og snart tariffavtale.

Samarbeid

Anne Alstad var lokal tillitsvalgt i Nemi og medlem i Finansforbundet da hun ble kjent med Bjaaland, som representerte et fåtall HK-medlemmer i det som var igjen av Vardia i Porsgrunn. De møttes som representanter for to konkurrerende forbund, men valgte å samarbeide i sammenslåingsprosessen, som også innebar at Vardia ble nedlagt.

Mange av de ansatte i Nemi var medlemmer i Finansforbundet. Det skulle tilsi at de hadde tariffavtale, ettersom Finansforbundet automatisk får tariffavtale i alle bedrifter som er tilsluttet Finans Norge. Det hadde Nemi klart å unngå ved å registrere seg kun som forsikringsselskap, og ikke som arbeidsgiver, i Finans Norge.

Prøvde lenge

Alstad sier at de hadde mast om tariffavtale i mange år, uten å komme noen vei. De hadde heller aldri hatt formelle valg av tillitsvalgte, så de var strengt tatt talspersoner og ikke tillitsvalgte. De ansatte i Nemi visste lite om hvilke rettigheter de hadde og var dårlig rustet til å møte omstillingsprosessen.

– Så kom Kristoffer rekende på ei fjøl, og da begynte ballen å rulle, forteller hun.

Kristoffer Bjaaland var hovedtillitsvalgt i et Vardia som hadde nedbemannet kraftig i flere år. Nå representerte han et fåtall ansatte som var igjen i selskapet i Porsgrunn. Han hadde vært med på dette før.

– I Vardia forsvant rundt 300 arbeidsplasser, men prosessen ble gjennomført på en ryddig måte, sier han.

Byttet forbund

Resultatet ble at Bjaaland ledet forhandlingene på vegne av de ansatte i Nemi, både de uorganiserte og de som var medlemmer av Finansforbundet.

– Vi jobbet beinhardt med sluttavtaler, innplassering og bemanning. Vi var med folk på drøftingsmøter, også de som ikke var organisert. Vi tenkte at i dette kaoset var det best å jobbe sammen og gjøre det best mulig for alle. Og da vi var ferdige med prosessen rett før sommeren, så spurte jeg: Hva gjør vi nå; velger vi Finansforbundet, eller velger vi LO? Resultatet ble at 30 medlemmer av Finansforbundet ble med over til LO Finans HK, sier Bjaaland.

– Hadde ikke Kristoffer gjort den jobben og inkludert så mange, så tror jeg heller ikke at vi hadde fått med oss så mange over i LO, sier Alstad, som selv er en av dem som har byttet forbund.

Vil bli størst

Finansforbundet og LO Finans HK har i dag omtrent like mange medlemmer i Insr Insurance Group asa. Alstad sier at målet er at LO Finans skal bli den største foreningen.

– Vi er godt i gang, så det har jeg tro på at vi skal klare. Vi har mange unge folk her, som vi må overbevise om at det er lurt å være organisert, sier hun.

Bjaaland var en av dem som valgte sluttpakke, og han er ute av konsernet ved nyttår. Han har ingen ny jobb i sikte, men satser på at det kommer til å gå bra.

Tariffavtale

Dette er betingelsene for at LO har krav på tariffavtale i en bedrift som er medlem i Finans Norge:

LO kan kreve en tariffavtale når LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter.

I underavdelinger med færre enn 30 ansatte må det minimum være tre medlemmer for at LO kan kreve en tariffavtale.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

20.09.2018
12:48
20.09.2018 12:48

Tariffavtale

Dette er betingelsene for at LO har krav på tariffavtale i en bedrift som er medlem i Finans Norge:

LO kan kreve en tariffavtale når LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter.

I underavdelinger med færre enn 30 ansatte må det minimum være tre medlemmer for at LO kan kreve en tariffavtale.